Štiri leta od otvoritve največje hidroelektrarne na reki Savi

27. septembra so minila štiri leta od pomembnega mejnika v projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi. Poleg do takrat že zgrajenih HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško se je verigi pridružila še največja hidroelektrarna na reki Savi – HE Brežice.

Ves ta čas elektrarna deluje izjemno stabilno in zanesljivo ter zagotavlja električno energijo iz obnovljivega vira za 43.000 gospodinjstev v Sloveniji.

http://www.he-ss.si/objava/otvoritev-he-brezice.html

Bodo Brežice Evropsko mesto športa 2022?

Občina Brežice se je po besedah župana Ivana Molana odločila za kandidaturo na podlagi številnih argumentov – od dosežkov športnikov do rednih vlaganj občine v športno infrastrukturo in programe športa. Naziv Evropsko mesto športa 2022, za katerega je občina oddala kandidaturo pri neprofitni organizaciji Evropska zveza prestolnic in mest športa (ACES Europe), predstavlja priložnost za promocijo in bo hkrati spodbuda ter priznanje vsem prostovoljcem, ki v občini delujejo na področju športa. Naziv prinaša možnost za povečanja investicij na področju športa, tudi z zasebnimi vlagatelji, in je dobra popotnica pri nadaljnjemu razvoju tako športa kot turizma.

Na novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi kandidature, je svoje vtise povzel generalni sekretar ASEC Europe Hugo Alonso v naslednjih besedah: »Zelo sem navdušen nad bogastvom voda v občini, zelo pomembna je tudi športna infrastruktura in politika razvoja športa. (Občina Brežice) ima več kot 100 objektov športne infrastrukture in številne programe športa. Pomembnih je tudi sedem ciljev občine t. i. veličastnih sedem, ki jih želi občina izpolniti v naslednjih petih letih. In to je bistvo pridobitve naziva Evropsko mesto športa – motivacija za doseganja novih ciljev na področju športa. Ponosen sem na to kandidaturo.« 

Generalni sekretar je še posebej izpostavil podatek, da Občina Brežice namenja za področje športa skoraj 7 % svojega proračuna, kar je dvakrat več od evropskega povprečja – to znaša med 2 in 3 % proračunov mest oz. lokalnih skupnosti.

Brežice, 13. september 2021

Regionalna delavnica projekta WACOM

KLJUČ JE V PRIPRAVLJENOSTI

Regionalna delavnica projekta

Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM)

9. septembra 2021 je v Brežicah potekala regionalna delavnica projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM). 

Delavnico z naslovom »Priprava simulacije štabne vaje: Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most« je organizirala družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Mednarodno komisijo za Savski bazen, Direkcijo za vode Republike Slovenije, z Ministrstvom za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in Hrvaškimi vodami.

Namenjena je bila oblikovanju izhodišč za pripravo in uspešno izvedbo simulacije štabne vaje, ki se načrtuje v maju 2022. Udeleženci iz Hrvaške in Slovenije so analizirali njen scenarij in določili vloge različnih institucij pri izvedbi vaje v primeru nepričakovanega onesnaženja reke Save na lokaciji Zidani most v Sloveniji. Prav tako so simulirali postopke komunikacije in sprejemanje odločitev ter razvoj scenarijev za postopke pristojnih institucij v Sloveniji in na Hrvaškem, vezanih na podobne situacije.

Direktor družbe HESS, Bogdan Barbič, je v svojem nagovoru izpostavil, da dejavnost družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi ni omejena zgolj na primarno ukvarjanje s proizvodnjo električne energije, temveč je veliko širša. 

»V okviru večnamenskega projekta se ukvarjamo tudi s protipoplavno zaščito in poplavnimi razmerami, spremljamo kvaliteto vode in ostala dogajanje na reki. Glede na to, da Savo budno spremljamo 24 ur dnevno, smo tudi med prvimi, ki lahko zaznamo kakršnokoli nepravilnost. Slovenski pregovor pravi »Nesreča nikoli ne počiva«, zato je izredno pomembno, da vemo, kako v takih primerih ravnati. Projekt WACOM bo k temu nedvomno pripomogel, protokoli, aktivnosti in materiali, ki bodo v njegovem okviru nastali, pa bodo uporabni za nas vse. Narava je nepredvidljiva, seveda pa si želimo, da do situacij, kjer bi bilo ta znanja potrebno uporabiti, ne bi prišlo.«

Duška Kunštek, ravnateljica uprave za notranjo plovbo pri Ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške in predsedujoča Savski komisiji, se je prav tako strinjala, da je regionalna delavnica postavila trden temelj za vse bodoče simulacije, ki nas čakajo v naslednjem letu, in skupne aktivnosti v izrednih razmerah, ki si jih ne želimo, so pa možne. 

»Tudi Hrvaška s svojimi institucijami strmi k sodelovanju in usklajenemu delovanju z državami porečja Save. Reka Sava je izrazito nemirna reka in nosi veliko izzivov, katerim se bomo tudi s pomočjo aktivnosti projekta WACOM uspešno zoperstavljali in ustvarili postopke in načine delovanja, ki bodo naše življenje naredili varnejše.«

WACOM projekt je sofinanciran s strani Programa transnacionalnega sodelovanja – Interreg Podonavje in vključuje ključne partnerje iz štirih držav na porečju reke Save. 

Regionalna delavnica evropskega projekta WACOM

Danes se v brežiškem gradu odvija regionalna delavnica evropskega projekta WACOM, ki povezuje države savskega porečja. Projektni partnerji prihajajo iz 4 držav z različnih strokovnih področij – upravljanje z vodami, civilna zaščita, plovba in raziskovalne institucije.

Regionalna delavnica vključuje pripravo na simulacijo štabne vaje: Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most.
Glavni cilj projekta WACOM je zmanjševanje okoljskih tveganj, povezanih z izrednim onesnaženjem in ob poplavah, predvsem tistih, ki imajo čezmejni vpliv, z izboljšanjem sodelovanja ključnih akterjev in z razvojem skupnega operativnega sistema za aktiviranje protokolov za obvladovanje nesreč v Savskem bazenu.

Poslušajte