Polonca in Klavdija – V dvoje

Polonca in Klavdija na Radiu Brežice Eu predstavljata novo pesem z naslovom “V dvoje” v oddaj Glasbene novičke iz slovenije, ki jo vodi Brigita Šuler.

Naslov pesmi: V DVOJE
Izvajalec: POLONCA & KLAVDIJA
Avtor glasbe: ROK LUNAČEK
Aranžma: KREŠIMIR TOMEC
Avtor besedila: ROK LUNAČEK
Leto: 2022

Nastanitev beguncev iz Ukrajine v Večgeneracijskem centru Brežice

Večgeneracijski center Brežice (objekt nekdanjega doma upokojencev Brežice, Prešernova 13), 22. marca 2022 .

Župan Občine Brežice – Ivan Molan, direktorica občinske uprave Občine Brežice – Patricia Čular, predsednik uprave Stilles – Rok Barbič, gospod Taras – ukrajinski državljan zaposlen v podjetju Stilles in begunka iz Ukrajine – gospa Olena, so podali skupno izjavo v zvezi z nastanitvijo ukrajinskih beguncev (mater in otrok).

Župan Občine Brežice Ivan Molan je skupaj z direktorico občinske uprave Patricio Čular ter predsednikom uprave Stilles d.o.o. Rokom Barbičem in predstavnikoma lastnikov Stilles d.o.o. Francem in Aleksandrom Polovičem, obiskal Večgeneracijski center Brežice, kjer je v prvem nadstropju nastanjenih 36 beguncev iz Ukrajine.

Občinski svet je na svoji 10. dopisni seji, dne 18.3.2022, soglasno potrdil Sklep o določitvi začasne rabe prvega nadstropja objekta Večgeneracijski center Brežice na Prešernovi cesti 13, Brežice, ki določa, da se začasna raba prostorov nameni za potrebe nastanitve beguncev oz. oseb z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine.

Občina Brežice je tako zaradi zaostrenih vojnih razmer v Ukrajini pristopila k pomoči beguncev iz te države. Trenutno je v Brežicah nastanjenih 36 beguncev iz Ukrajine, ki so družinski člani ukrajinskih državljanov zaposlenih v podjetjih v Posavju. Namestitev beguncev oz. osebe z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine se ureja v skladu s področno zakonodajo, ki je namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb ogroženih oseb. V bivalnih prostorih, ki so namenjeni beguncem oz. osebam z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine, bo lahko nameščenih največ 45 oseb. Begunci imajo v omenjenih prostorih urejene sobe, kuhinjo, sanitarije in večnamenski prostor.

Z ureditvijo statusa oseb z začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine bo Občina Brežice pristopila tudi k dogovoru za vključitev otrok v program predšolskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja. Trenutno je teh otrok 17, od tega 3 vrtčevske starosti.

Predstavniki podjetja Stilles so izrazili hvaležnost županu Občine Brežice in članom Občinskega sveta Občine Brežice, ki so omogočili varno nastanitev družinskih članov njihovih zaposlenih. Prav tako so izpostavili tudi pomoč podjetnikov iz Brežic, humanitarnih organizacij in posameznikov, ki so omogočili beguncem varno in prijetno namestitev.

Sporazum: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove

Dne 21.3.2022 je župan Občine Brežice z Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju besedila: Direkcija RS za vode) podpisal Sporazum o skupni izvedbi investicije: Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove (v nadaljevanjem besedilu: Sporazum).

Podpisnika sta se zavezala, da bosta sodelovala pri izvajanju slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje – Krepitev preventive za dvig protipoplavne varnosti. Predmetna investicija je uvrščena tudi v Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti ter bo v največji možni meri upoštevala naravne rešitve in zeleno infrastrukturo.

Občina Brežice bo v skladu s Sporazumom, do 30.6.2023 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter pred tem, na podlagi potrjene projektne naloge s strani Direkcije RS za vode, izdelala vso potrebno tehnično in investicijsko dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vrednost izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove je ocenjena na 3 milijone EUR in jih bo v celoti zagotovila Direkcija RS za vode. Sredstva, ki jih bo Občina Brežice namenila za pridobitev gradbenega dovoljenja, bodo po pridobitvi le-tega Občini Brežice povrnjena s strani Direkcije RS za vode. Rok dokončanja investicije, ki bo protipoplavno zaščitila domove okoli 200-im prebivalcem naselij Rigonce, Veliki Obrež – Gmajna in Dobova, pa se predvideva konec leta 2025.

Uradna predaja uporabnega dovoljenja za vrtec Artiče

Občina Brežice je v letu 2022 zaključila z gradnjo in opremljanjem novega pet oddelčnega vrtca pri Osnovni šoli Artiče v skupni vrednosti 2,65 milijona evrov.

Dogodek ob uradni predaji uporabnega dovoljenja in prvega dneva, ki so ga otroci in zaposleni preživeli v novih prostorih vrtca, smo posneli tudi Radio Brežice Eu. Ivan Molan, župan Občine Brežice, je uporabno dovoljenje predal ravnateljici osnovne šole Artiče, Vesni Bogovič.

Artiče, 7. marec – Župan Občine Brežice Ivan Molan in direktorica občinske uprave Patricia Čular sta obiskala otroke in zaposlene v vrtcu pri Osnovni šoli Artiče, ki so prvič preživeli dan v povsem novih prostorih. Ob tej priložnosti so se otroci predstavili s pesmicami in se županu Ivanu Molanu s predajo posebnega vrtčevskega ključa zahvalili za vso pomoč pri novem vrtcu. Kot je ob prejemu listine uporabnega dovoljenja dejala ravnateljica Vesna Bogovič, so tako otroci kot zaposleni in starši ter krajani ponosni na novo pridobitev v kraju, ki je rešila prostorsko stisko vrtca. Uradno odprtje vrtca, ki bo velik praznik za kraj, pa načrtujejo v mesecu maju.

Kot je dejal župan Ivan Molan, ga veseli, ker je bil novi vrtec zgrajen v roku, sedaj pa občina zaključuje s pripravo dokumentacije za obnovo in širitev šole v Artičah. Pogodbena vrednost gradnje vrtca je znašala 2,3 milijona evrov, za opremo in pohištvo pa je morala občina zagotoviti še dodatnih 350.000 evrov. Ker gre za energijsko učinkovito stavbo bo občina pridobili nepovratna sredstva EKO sklada v višini 326.000 evrov. Ob tej priložnosti se je župan zahvalil Župniji Artiče za posluh, saj je občina z njeno pomočjo pridobila dodatno zemljišče, ki je omogočilo izvedbo novega vrtca.

Izgradnja vrtca pri OŠ Artiče je 1. faza projekta gradnje nove šole Artiče. Nov vrtec v velikosti 1.194 m2 je samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa. Vrtec pri osnovni šoli Artiče obiskuje 105 otrok v šestih oddelkih. V občini Brežice je v vrtce vpisanih 890 otrok, kar predstavlja 80-odstotno vključenost predšolskih otrok v programe predšolske vzgoje. V vrtcih v občini (en samostojni vrtec, sedem vrtcev pri osnovnih šolah in eden pri podružnični šoli) je zaposlenih 180 oseb, kar vključuje tako vzgojitelje kot tehnično in strokovno osebje.

Župan Ivan Molan je poudaril, da stroški programov predšolske vzgoje v občini znašajo 6,2 milijona evrov letno, občina staršem pomaga s subvencijami pri plačilu stroškov v višini 3,5 milijona evrov. Od leta 2021 država krije staršem njihov delež cene vrtca za 2. ali 3. otroka. Starši vrtčevskih otrok so na podlagi dohodkov in premoženja razvrščeni v devet plačnih razredov. Maksimalno plačilo staršev v najvišjem plačnem razredu predstavila 77-odstotkov cene programa, kar pomeni, da jim občina sofinancira doplačilo v višini 23-odstotkov, staršem v najnižjem plačnem razredu pa stroške vrtca v celoti krije občina. Starši 699 otrok, ki so vključeni v vrtce, plačuje za vrtec 43-odstotkov dejanske cene programa, kar pomeni, da jim občina krije več kot polovico cene vrtca.