Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Zavod za šport Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12, 47/13, 32/15, 9/21; v nadaljevanju Odlok), v  prvem odstavku 22. člena določa, da svet zavoda šteje sedem predstavnikov, in sicer: štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik Krajevne skupnosti Dobova, en predstavnik delavcev in en predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Drugi odstavek 23. člena Odloka določa, da mandat članov sveta zavoda traja pet let ter da so po preteku mandata lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma.

V skladu s petim odstavkom 22. člena Odloka, župan na podlagi javnega poziva imenuje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

 

Pozivam vas, da podate svoje predloge za člana sveta javnega zavoda Zavod za šport Brežice, najkasneje do  14.2.2023, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si.

 

Predlog naj vsebuje:

– podatke o predlaganem kandidatu  – ime in priimek, rojstni podatki, naslov in delo, ki ga opravlja 

– soglasje kandidata.

 

Javni poziv

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.