Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

1. Predmet javnega razpisa je:

A.    Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).

B.    Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev  proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen B).

C.    Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v nadaljevanju namen C).

 

2. Razpoložljiva sredstva:

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 160.000 EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva).

Namen A: 150.000 EUR

Namen B: 5.000 EUR

Namen C: 5.000 EUR

SKUPAJ: 160.000 EUR

 

3. Rok za prijavo je 15.9.2022.

Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2022« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (npr. »Namen A«).

Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.

 

4. Kontaktna oseba s strani naročnika je:

 Roman Matjašič, višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka

(Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

5. Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija PODJETNISTVO 2022.pdf

2.  Vsi obrazci: Javni razpis-podjetništvo – 2022.docx

3. Seznam obrazcev za namen A, B, C.docx

4. Vzorev pogodbe-namen A.docx

5. Vzorec pogodne-namen B.docx

6. Vzorec pogodbe-namen C.docx

7. Vzorec kuverte.doc

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.