Na izredni seji svetniki uredili kadrovske in mandatne zadeve

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Kot je dejal župan Ivan Molan ga veseli, ker so svetniki upoštevali in podprli njegov predlog, da se mesta v delovnih telesih občinskega sveta razdelijo proporcionalno glede na rezultate strank oz. list na volitvah.  Sklep o imenovanjih je bil sprejet brez glasu proti, kar je dobra popotnica za prihodnje, da bo občinski svet, ne glede na različne politične poglede, sodeloval pri sprejemanju odločitev o pomembah projektih in investicijah za občane.

Občinski svet Občine Brežice ima devet (9) stalnih delovnih teles, poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere člani so bili imenovani na ustanovitveni seji decembra 2022, še naslednje odbore in komisije: Statutarno-pravna komisija, Komisija za vloge in pritožbe, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje, Odbor za gospodarstvo, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbor za urbanizem in Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Svetnice in svetniki v sklopu kadrovskih zadev soglasno sprejeli sklep s katerim so podali pozitivno mnenje kandidatki Vesni Bogovič za ravnateljico Osnovne šole Artiče za naslednje mandatno obdobje. Kot je dejala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mojca Florjanič odločitev komisije temelji na njenem dosedanjem uspešnem 19-letnem vodenju šole in predstavljenemu programu za novo mandatno obdobje.

Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo (CSD) Posavje, ki je kolegijski posvetovalni organ, imenovan na podlagi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje. Predstavnica Občine Brežice v Svetu lokalnih skupnosti je Mojca Florjanič.

 

Sestava delovnih teles Občinskega sveta Občine Brežice:

 

Statutarno-pravna komisija

1. Dražen Levojević, predsednik
2. Igor Zorčič, namestnik predsednika
3. Dr. Tomaž Teropšič, član
4. Katja Čanžar, članica
5. Lana Nikolić, članica

 

Komisija za vloge in pritožbe

1. Aljoša Rovan, predsednik
2. Andrej Šmajgl, namestnik predsednika
3. Mag. Andrej Vizjak, član
4. Tadej Škof, član
5. Marjetka Slatner Gerjevič, članica

 

Odbor za družbene dejavnosti

1. Dr. Stanka Preskar, predsednica
2. Klara Humek, namestnica predsednice
3. Jožica Sušin, članica
4. Ana Kalin, članica
5. Martina Živič, članica
6. Martina Zlobko, članica
7. Ivan Kostevc, član

 

Odbor za proračun, finance in občinsko premoženje

1. Aleksander Gajski, predsednik
2. Samo Stanič, namestnik predsednika
3. Rok Capl, član
4. Tatjana Močan, član
5. Franc Vranetič, član
6. Aljoša Rovan, član
7. Darja Krošelj, članica

 

Odbor za gospodarstvo

1. Ivan Kostevc, predsednik
2. Štefanija Kržan, namestnica predsednika
3. Alojz Škrabl, član
4. Jure Žlak, član
5. Vesna Kozole, član
6. Andreja Dušak, članica
7. Igor Lazanski, član

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

1. Fredi Žibert, predsednik
2. Anton Žnideršič, namestnik predsednika
3. Alenka Černelič Krošelj, članica
4. Suzana Petrović, članica
5. Karlo Budič, član
6. Darja Krošelj, članica
7. Marko Kovačič, član

 

Odbor za urbanizem

1. Bogdan Palovšnik, predsednik
2. Nataša Sagernik, namestnica predsednika
3. Stanko Tomše, član
4. Danijela Gabrič, članica
5. Boštjan Gregorič, član
6. Gregor Redenšek, član
7. Jože Krulc, član

 

Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja

1. Ferdo Pinterič, predsednik
2. Primož Hribšek, namestnik predsednika
3. Bojana Zevnik, članica
4. Gašper Mihelin, član
5. Mihael Petančič, član
6. Jožef Piltaver, član
7. Petra Grajžl, članica

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.