Nove pridobitve v ZD Brežice

Avtor tega prispevka je Zdravstveni dom Brežice. Vabljeni k branju Zdravstveni dom Brežice »

Zdravstveni dom Brežice je v mesecu decembru 2020 sklenil pogodbo o obnovi nekaterih prostorov v objektu zavoda, in sicer specialistične psihiatrične ambulante, otroškega in šolskega dispanzerja ter patronažne službe. Z obnovitvenimi deli se je začelo ob koncu meseca decembra leta 2020. Dela so končana v mesecu januarju 2021. Ocenjena vrednost gradbeno obrtniških in elektroinštalacijskih del znaša 26.327,16 EUR z DDV. Sredstva za izvedbo gradbeno obrtniških in elektroinštalacijskih del je zagotovil Zdravstveni dom Brežice.

V mesecu decembru 2020 je Zdravstveni dom Brežice sklenil pogodbo za nakup novega kombi vozila, znamka in model: Volkswagen Caravelle 2.0 TDI. Zdravstveni dom Brežice je izvedel navedeno investicijo zaradi potrebe po nabavi novega kombi vozila za prevoz onkoloških in dializnih bolnikov zaradi epidemioloških ukrepov v času epidemije (manjše število pacientov v vozilu) in povečanega števila pacientov. Vrednost investicije znaša 41.788,15 EUR z DDV. Del sredstev za nakup kombi vozila je zagotovila Občina Brežice (25.000,00 EUR), preostanek pa Zdravstveni dom Brežice.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.