Poziv javnosti k sodelovanju pri pripravi osnutka OPPN za poslovno cono Slovenska vas – jugovzhod

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Seznanjamo vas, da je občina na podlagi izkazane investicijske namere pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, EUP SLV-01 – jugovzhod (v nadaljevanju OPPN).

V fazi priprave osnutka vas vabimo, da se seznanite z načrtovanimi ureditvami ter nam podate vaše morebitne pripombe in predloge. Gradivo za pripravo osnutka OPPN bo dosegljivo v času od 10.6.2024 do 24.6.2024 na občinskem prostorskem portalu na povezavi: Prostorski akti – Prostorski portal – Domov (brezice.si), pod naslovom Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Slovenska vas – jugovzhod in zavihkom Priprava osnutka.

 

Območje OPPN se nahaja v jugovzhodnem delu obstoječe gospodarske cone v naselju Slovenska vas, neposredno ob državni meji z Republiko Hrvaško. Predmet OPPN se nanaša na izgradnjo skladiščnega objekta s poslovnimi prostori in pripadajočimi infrastrukturnimi ureditvami, z namenom vzpostavitve skladiščno-logističnega centra.

Celotno vsebino gradiva za pripravo osnutka OPPN si lahko ogledate na predhodno navedeni spletni strani občine.

 

Vaše morebitne pripombe in predloge nam posredujte do vključno 24.6.2024 na elektronski naslov: , pri čemer navedite: OPPN Slovenska vas JV – Priprava osnutka«. Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.

 

Naslovna slika: Prikaz območja OPPN v Gospodarski coni Slovenska vas (Vir: PISO)

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.