Regionalna delavnica evropskega projekta WACOM

Danes se v brežiškem gradu odvija regionalna delavnica evropskega projekta WACOM, ki povezuje države savskega porečja. Projektni partnerji prihajajo iz 4 držav z različnih strokovnih področij – upravljanje z vodami, civilna zaščita, plovba in raziskovalne institucije.

Regionalna delavnica vključuje pripravo na simulacijo štabne vaje: Nesreča z razlitjem velike količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most.
Glavni cilj projekta WACOM je zmanjševanje okoljskih tveganj, povezanih z izrednim onesnaženjem in ob poplavah, predvsem tistih, ki imajo čezmejni vpliv, z izboljšanjem sodelovanja ključnih akterjev in z razvojem skupnega operativnega sistema za aktiviranje protokolov za obvladovanje nesreč v Savskem bazenu.

Poslušajte