Arhivi Kategorije: Občina Brežice

Povabilo k oddaji prijave na javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

1. Predmet javnega razpisa:

1.1. Sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice.

1.2. Nakup potrebne premične opreme za funkcionalnost športnih objektov.

Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, namenjeni otrokom in mladini. Sofinancira se urejanje športnih objektov na katerih je možno izvajati več različnih športov.

 

2. Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 4.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00079 – Obnova športnih igrišč na podeželju.

 

3. Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2022 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ŠPORTNI OBJEKTI«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2022 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 15. 9. 2022.

 

4. Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Damjan Žerjav, svetovalec (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 34

M: 051 675 408

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

5. Razpisna dokumentacija

1.  JR SPORTNI OBJETKI NA PODEZELJU 2022.pdf

2. OBRAZEC 1 – Splošni podatki, izjava in privolitev JR-šport.doc

3. Obrazec 2 – Vsebinska in finančna konstrukcija.docx

4. Obrazec 3 – Izjava o skupnem interesu.docx

5. Prazna pogodba – JR športni objekti 2022.docx

6. Kuverta.docx

7. Poročilo o izvedeni ureditvi športnega objekta.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Tudi poleti se izvajajo številne investicije namenjene izboljšanju prometne varnosti po naših krajevnih skupnostih

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Med urejenimi in moderniziranimi odseki so tudi odseki lokalnih cest in javnih poti – LC 191271 Dolenja vas – Zdole, LC 024521 Mali vrh – Blatno, LC 024431 Zgornja Pohanca – Zgornje Šapole in JP 525021 Nova vas – Rajec.

Dela modernizacije odseka na lokalni cesti LC 191271 Dolenja vas – Zdole so se izvajala  v juniju in juliju. V dolžini cca 600 m se je zamenjal spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče, uredilo odvodnjavanje in bankine. Vrednost investicije je 97.000 evrov.

LC 191271 Dolenja vas – Zdole 2022 1.JPGLC 191271 Dolenja vas – Zdole 2022 2.JPG

V mesecu juniju se je izvajala modernizacija odseka lokalne ceste LC 024521 Mali vrh – Blatno v dolžini  410 m. Zamenjal se je spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče, uredilo odvodnjavanje in bankine. Vrednost investicije je 70.000 evrov.

LC 024521 Mali vrh - Blatno 2022 1.JPG

Modernizacija lokalne ceste LC 024431 Zgornja Pohanca – Zgornje Šapole se je izvedla v dolžini cca 500 m. Gre za cesto, ki je skozi celo leto v senci dreves, saj poteka čez gozdnato območje in je zato še toliko bolj izpostavljena ter zahteva dosledno vzdrževanje. V sklopu modernizacije se je zamenjal spodnji ustroj, asfaltiralo vozišče, uredilo odvodnjavanje in bankine. Vrednost investicije je znašala 96.000 evrov.

LC 024431 Zgornja Pohanca - Zgornje Šapole 2022 1.JPGLC 024431 Zgornja Pohanca - Zgornje Šapole 2.JPG

Pred poletjem se je zaključila modernizacija JP 525021 Nova vas – Rajec v dolžini cca 500 m.  Dela so obsegala zamenjavo spodnjega ustroja, asfaltiranje vozišče ter ureditev odvodnjavanja in bankin. Vrednost investicije, ki je namenjena boljši prometni varnosti, je znašala 88.000 evrov.

Modernizacija javne poti Nova vas Rajec 2022.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

1. Predmet javnega razpisa je:

A.    Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A).

B.    Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev  proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen B).

C.    Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v nadaljevanju namen C).

 

2. Razpoložljiva sredstva:

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 160.000 EUR (proračunska postavka 00217 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva).

Namen A: 150.000 EUR

Namen B: 5.000 EUR

Namen C: 5.000 EUR

SKUPAJ: 160.000 EUR

 

3. Rok za prijavo je 15.9.2022.

Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2022« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (npr. »Namen A«).

Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.

 

4. Kontaktna oseba s strani naročnika je:

 Roman Matjašič, višji svetovalec za pomoč pri vodenju oddelka

(Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

5. Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija PODJETNISTVO 2022.pdf

2.  Vsi obrazci: Javni razpis-podjetništvo – 2022.docx

3. Seznam obrazcev za namen A, B, C.docx

4. Vzorev pogodbe-namen A.docx

5. Vzorec pogodne-namen B.docx

6. Vzorec pogodbe-namen C.docx

7. Vzorec kuverte.doc

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo ZD Brežice o potrditvenih in samoplačniških testiranjih v času od 8. do 12.8.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

8.8.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

9.8.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

10.8.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

11.8.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

12.8.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje testiranja s HAGT zagotavlja proračun Republike Slovenije le za:

 • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
 • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 7,00 EUR.

 

Rezultati testiranj:

Uporabniki presejalnih testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Opredelitev vsebin ZD Brežice v objektu prizidka in obstoječemu objektu – dodatno pojasnilo

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Opredelitev vsebin Zdravstvenega doma Brežice v objektu prizidka in obstoječemu objektu – dodatno pojasnilo

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Sklic 11. dopisne seje Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Pozdravljeni,

obveščam vas, da je sklicana 11. dopisna seja Občinskega sveta Občine Brežice, ki poteka v času od četrtka, 4.8.2022 od 12. ure do ponedeljka, 8.8.2022 do 12. ure. 

V obravnavo in sprejem vam posredujemo naslednji sklep: 

1. Sprejme se Sklep o potrditvi Ocene upravičenosti izvedbe projekta “Dograditev ZD Brežice” po modelu javno-zasebnega partnerstva. 

Svojo odločitev “ZA” ali “PROTI” glede predlaganega sklepa sporočite najkasneje do ponedeljka, 8.8.2022 do 12. ure na elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si ali po telefonu na tel. št. 07 62 05 507 ali 051 606 480. 

 

Vabilo_11. dopisna seja

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Poteka postopek javnega naročanja za izgradnjo kanalizacije v Krški vasi

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Javno naročilo

 

Javni razpisi v teku – rok oddaje vlog v avgustu 2022

 

 • Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2022 (rok za oddajo vlog je 16. 8. 2022, okvirna vrednost razpisa je 20.000 evrov),
 • Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2022 (rok za oddajo vlog je 16. 8. 2022, okvirna vrednost razpisa je 20.000 evrov),
 • Javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja lovskih objektov v občini Brežice v letu 2022 (rok za oddajo vlog je 10. 8. 2022, okvirna vrednost razpisa je 10.000 evrov),
 • Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za izvedbo motorističnih tekmovanj v Občini Brežice za leto 2022 (rok za oddajo vlog je 10. 8. 2022, okvirna vrednost razpisa je 5.000 evrov).

 

Besedila razpisov in pogoji so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI.

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Prijava dogodkov za program prireditev v počastitev 28. oktobra, praznika Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predlogi bodo lahko upoštevani in uvrščeni v program, če bodo pisno sporočeni do navedenega datuma. Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov lavra.kreacic@brezice.si ali po pošti (Občina Brežice, s pripisom Prijava prireditev v oktobru, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice).

 

Prijava dogodka oz. prireditve naj vsebuje:

1. naslov prireditve,

2. kratek opis prireditve,

3. navedbo nosilca oziroma organizatorja prireditve in telefonsko/GSM številko kontaktne osebe,

4. kraj prireditve,

5. čas (datum in ura) prireditve.

 

Prijava prireditve pomeni, da bo prireditev uvrščena v tiskani in elektronski program  Brežiškega oktobra 2022. Prijavitelj prireditve je odgovoren za pravilnost sporočenih podatkov.

Prijave za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku potekajo v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2022 (pogoji in besedilo razpisa so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki RAZPISI).

Organizatorje in prijavitelje prireditev prosimo, da že ob načrtovanju dogodka upoštevajo aktualna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečitev širjenja virusa COVID-19.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet OPPN se glede na izkazano investicijsko namero nanaša na izgradnjo petih enostanovanjskih stavb s pripadajočimi objekti in infrastrukturo. Koncept načrtovanih prostorskih ureditev sledi sodobnim trendom arhitekture in bivalne kulture ob upoštevanju značilnosti tradicionalne gradnje na podeželju. Zagotavlja kvaliteto bivanja s poudarkom na fleksibilni zasnovi pozidave in večjem deležu zelenih površin.

Območje OPPN se nahaja v jugovzhodnem delu naselja Cerklje ob Krki ob lokalni cesti med reko Krko in regionalno cesto. Zajema del nepozidanega stavbnega zemljišča znotraj naselja, med šolskim kompleksom z zunanjimi igrišči in stanovanjskim območjem.

S predmetnim OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo skladno z nadrejenimi prostorskimi akti, izraženo investicijsko namero in izdelano idejno zasnovo, usmeritvami nosilcev urejanja prostora in sodelovanjem javnosti.

 

Javna razgrnitev bo potekala od 5.8.2022 do vključno 16.9.2022 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter v prostorih Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki. Gradivo OPPN bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si (Sporočila za javnost) ter na naslovu Domov/Prostor (brezice.si)(spletni portal Prostor), pod zaporedno št. 2: OPPN  za enostanovanjsko gradnjo Cerklje ob Krki, EUP CEK-11 (zahod).

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 7.9.2022 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in predloge na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb v prostorih Občine Brežice (Oddelek za prostor) in Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov .

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor Občine Brežice.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo ZD Brežice o potrditvenih in samoplačniških testiranjih v času od 1. do 5.8.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

1.8.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

2.8.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

3.8.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

4.8.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

5.8.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojniku za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja s HAGT zagotavlja proračun  Republike Slovenije le za:

 • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
 • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 7,00 EUR.

 

Rezultati testiranj:

 

Uporabniki presejalnih testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.