Arhivi Kategorije: Obvestila

Oktobra se začne temeljita obnova atletskega stadiona v Brežicah

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

O obnovi stadiona – župan Ivan Molan

O obnovi stadiona – predsednik AK Brežice Henrik Omerzu

 

 

»Brežice so Evropsko mesto športa 2022 in zadnjih 45 let tudi atletsko mesto«

Tako je ob podpisu pogodbe dejal predsednik atletskega kluba Henrik Omerzu. Klub je prvih 22 let deloval na nogometnem stadionu, leta 1999 pa so atleti dobili svoj stadion, kjer pa so pogrešali nekatere objekte, kot so garderobe in tribune. Zob časa je uničil stadion in ta zaradi dotrajanosti ni bil več primeren za organizacijo tekem višjega ranga.

Atleti – podpisa pogodbe so se udeležil tudi trenerja Vladimir Kevo in Iztok Glojnarič ter mladi atletinji Leja in Nika Glojnarič, se veselijo novih pogojev na trening, ki jih bo omogočil temeljito prenovljeni stadion. Kot je dejal predsednik atletskega kluba, so atleti hvaležni občini za podporo, pogoji za zimsko vadbo so po njegovih besedah v t.i. balonu čudoviti. V atletskem klubu pa bi se radi izkazali ne samo kot uspešni športniki temveč tudi kot organizatorji tekem in atletskih mitingov, kar jim bo prenovljeni stadion tudi omogočal.

V zadnjih desetih letih močno okrepili športno infrastrukturo v občini

Kot je dejal župan Ivan Molan, je bilo v brežiški občini v preteklih letih na področju športne infrastrukture veliko narejenega. Pred desetimi leti je bila športna dvorana samo v Dobovi, po letu 2012 je občina zgradila športno dvorano v Brežicah, uredila igrišča in telovadnice pri osnovnih šolah, uredila atletsko pokrito dvorano – t. i. balon, ki atletom omogoča treninge v zimskem času ter spodbudila državo, da je zgradila telovadnici pri gimnaziji in ekonomski šoli (današnji Strokovno izobraževalni center Brežice).

Občina je zadnji dve leti intenzivno objavljala nogometni stadion, ki ima sedaj ustrezno razsvetljavo in pomožno igrišče z umetno travo. V 2022 prišli tudi končno do možnosti za obnovo atletskega stadiona.

Podrobneje o načrtovani obnovi

Atletski stadion Brežice je na lokaciji poleg objekta Strokovno izobraževalnega centra Brežice in obsega 17.711 m in je namenjen vadbi vseh atletskih disciplin. Namen njegove obnove je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne dejavnosti, predvsem atletike.

Z obnovo se bodo zamenjali oz. obnovili dotrajani elementi stadiona s čimer se bo izboljšala uporabnost objekta, varnost uporabnikov ter podaljšala življenjska doba stadiona. Celotna vrednost obnove je ocenjena na 1,6 milijona evrov, od tega dobrih 900.000 evrov predstavlja 1. faza.

Zaradi obsega del je celoten projekt razdeljen na 6 faz:

1. faza: zamenjava sintetične podlage, drenažnega asfalta (kjer bo to potrebno), odvodnjavanje, zamenjava opreme vezane na zamenjavo sintetične podlage, ureditev elektrike in kanalizacije vezane na to fazo in kot predpriprava na nadaljnje faze;

2.  faza: kontejnerji za garderobe, sanitarije, fitnes, prvo pomoč – objekti za nemoteno delovanje stadiona;

3.  faza: ureditev dostopne poti do tribun in merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev (vključno z kontejnerjema) ter pripadajoča infrastruktura;

4. faza: montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo,

5. faza: nova ograja z vsemi vhodi in kartičnim dostopom in

6. faza: ureditev parkirišča.

DSC_2659.JPGDSC_2661.JPGDSC_2672.JPGDSC_2675.JPGDSC_2679.JPGDSC_2695.JPGDSC_2707.JPGDSC_2687.JPGDSC_2719.JPGDSC_2720.JPGDSC_2721.JPG

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Župan Ivan Molan prvi šolski dan preživel med prvošolci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Kulturni program za prvošolce.JPG

 

Za prvošolce so na šoli pripravili kratek kulturni program – nastopili so otroci iz folklorne skupne, v programu medgeneracijskega prijateljstva pa je vsak od prvošolcev dobil svojega vodnika oz. prijatelja iz devetega razreda, ki bo prvošolca spremljal skozi celo šolsko leto. Ob tej priložnosti je vsak prvošolec prejel posebno oranžno majico z napisom Maksovi najmlajši in zvezek s posvetilom. Župan je v imenu občine ravnateljici Nuški Ogorevc predal simbolično darilo – knjige za šolsko knjižnico, saj je občina poleg naziva Evropsko mesto športa 2022 tudi nosilka naziva Branju prijazna občina.

Tudi za župana Ivana Molana so na šoli pripravili darilo – oranžno majico z napisom MAKSI(malni) župan, v kateri se je pridružil prvošolcem pri iskanju skritega zaklada na šoli. Skupaj s prvošolci, teh je letos v Pišecah devet, je župan sodeloval pri iskanju – pot jih je vodila od uganke do uganke, od razreda do jedilnice, ravnateljičine pisarne, knjižnice do računalniške učilnice, kjer so jih pričakala darilca – šolske potrebščine. Na tak zabaven način so prvošolci spoznavali šolo, druženje pa so zaključili s starši in učiteljico ob torti.

maksi majica tudi za župana.jpg

Pozdrav prvošolcem v Globokem in v. d. ravnateljice

Na poti v Pišece je župan Ivan Molan obiskal tudi OŠ Globoko, kjer s 1. septembrom začenjajo z delom in učenjem pod vodstvom v. d. ravnateljice Zdenke Bregar Umek. Skupaj z v. d. ravnateljice je obiskal uvodno srečanje prvošolcev, teh je letos 12, in njihovih staršev z učiteljicama ter jim namenil lepe pozdrave in jim zaželel uspešno delo, predvsem pa prijetno počutje ob druženju v šoli. Župan je izrazil željo, da bo šolsko leto 2022/23 mirnejše od preteklih dveh let, ko je delo in življenje krojila epidemija. Župan se je v Globokem ob tej priložnosti iskreno zahvalil nekdanji ravnateljici Roziki Vodopivec, ki je kar 17 let vodila šolo izjemno učinkovito in gospodarno.

Pozdrav prvošolcem in staršem na OŠ Globoko.jpg

V tem šolskem letu bo osnovne šole v brežiški občini obiskovalo 2.100 otrok, med temi tudi 17 iz Ukrajine

V občini Brežice bodo osnovnošolci obiskovali pouk v 114 oddelkih, od tega bo 232 otrok obiskovalo 1. razred v 12 oddelkih in pol. V osnovne šole je v tem šolskem letu vključenih tudi 17 ukrajinskih otrok, od teh bodo prvič v šolske klopi sedli trije otroki. V občini je osem osnovnih šol, od tega ima ena šola podružnico, in ena šola oddelke s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.

Investicija v energetsko obnovo stavb šol v letu 2020 pravilna odločitev, v 2023 začetek dograditve OŠ Artiče

V letu 2022 je Občina Brežice zaključila gradnjo dveh novih vrtcev – pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (skupna vrednost izgradnje in opreme približno 4,65 milijona evrov). V letu 2021 pa je občina zaključila izvedbo celovite in delne energetske prenove 15 javnih stavb v lasti občine, predvsem so bile to šolske stavbe (vrednost projekta 5 milijonov evrov), v 2021 je bila urejena še kuhinja na OŠ Velika Dolina in zamenjan preostanek oken. Glede na izjemno povišanje cen energentov je bila odločitev občine za energetsko sanacijo pravilna, je poudaril župan Ivan Molan, saj bi brez obnove morali zagotoviti javnim zavodom oz. šolam v 2022 dodatno cca 300.000 evrov za energente.

Občina Brežice na področju investicij v izobraževanje načrtuje dograditev OŠ Artiče (v letu 2023 predvidoma začetek 2. faze tega projekta), nato pa dograditev in rekonstrukcijo OŠ Globoko, kjer se tudi soočajo s prostorsko stisko.

Občina Brežice se zaveda pomena močnega sistema osnovnih šol za ohranitev in razvoj kraja, zato redno skrbi za mrežo osmih osnovnih šol (OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in njena POŠ Kapele, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Bizeljsko, OŠ Artiče, OŠ Brežice, OŠ Velika Dolina in OŠ Cerklje ob Krki).

Kulturni program za prvošolce 2.JPGNagovor župana.JPGPozdrav župana.JPGLov na zaklad 1.jpgLov na zaklad z županom.JPGLov na zaklad 3.JPGSkupna fotografija.jpgTudi župan je našel zaklad.JPGPoovor s starši prvošolcev Pišece.JPG

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Evropski teden mobilnosti 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Dogodki ETM 2022

17.9.2022 S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Od srede, 31. 8. 2022, sproščena popolna zapora ob reki Krki, promet urejen izmenično enosmerno s semaforji

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Dela v sklopu projektov sanacije državne ceste in izgradnje kolesarske povezave Brežice – Krška vas bodo potekala vse do 30. 3. 2023.

Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

OBVESTILO O ZBIRANJU PRIJAV ŠKODE V KMETIJSTVU ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vloge se bodo na vseh zgoraj navadnih občinah zbirale  v času uradnih ur do srede, 21. 9. 2022.

 

 

Uradne ure Občine Brežice:

ponedeljek: 8:00 – 15:00

torek: 8:00 – 12:00

sreda: 8:00 – 16:30

petek: 8:00 – 13:30

 

Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na spletni strani občin ali pa ga oškodovanci dobijo na pristojni občini. Obrazec mora biti s strani oškodovanca podpisan 2x in oddan osebno ali po pošti.

 

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo na pristojni občini, morajo s sabo prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2022 in sicer kopijo prve strani zbirne vloge, kjer so osnovni podatki o nosilcu in kmetijskem gospodarstvu ter kopijo geoprostorskega obrazca za prijavo vlog in zahtevkov na površino. Na tej strani zbirne oz. subvencijske vloge je zbirnik vseh GERK-ov z navedbo kultur in površin. Kopije prej navedenih strani so potrebne zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec.

Prosimo, da zaradi preprečevanja širjenja COVID-a oškodovanci prinesejo že izpolnjen obrazec ter zgoraj navedene kopije iz zbirne vloge.  V primeru, da niso imeli možnost pridobiti obrazca iz spletne strani občine, le tega dobijo na občini in potem vrnejo izpolnjeni obrazec s prilogami.

Na terenu se bodo določene vloge preverjale s strani regijske komisije za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kmetijskega inšpektorja. Posamezne vloge bodo preverjene tudi s strani državne komisije.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

 

 

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

1. Predmet javnega razpisa

V novem programskem obdobju 2021-2027 se kohezijska sredstva usmerjajo iz investicij v t.i. mehke vsebine. Te bodo z različnimi instrumenti sofinancirane preko določenih posredniških teles. Sredstva postavke so rezervirana za sofinanciranje razvojnih projektov, podprtih iz virov kohezijskih sredstev ali drugih sredstev znotraj države, kjer bodo prednostno obravnavani projekti s področja turizma ter projekti za vključevanje ranljivih skupin (Romi, brezposelni …).

Cilj razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2021 ali 2022 izbrani na razpisih programov EU ali drugih programov, razpisanih na državnem nivoju in v letu 2022 še vedno potekajo (v nadaljevanju: projekti).

Občina Brežice bo projekte v letu 2022 sofinancirala iz proračunske postavke 00406 Razvojni projekti, in sicer v višini do 100% izkazanih stroškov, neposredno vezanih na projekt, ki niso pokriti iz drugega vira. 

 2. Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 5.000,00 EUR.

3. Rok za predložitev prijav 

Rok za oddajo prijav je 20. 9. 2022.

4. Kontaktna oseba

Vesna Kržan, Svetovalka (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35 , E-naslov:

5. Razpisna dokumentacija

JR RP 2908202208494600872.pdf

obrazci.doc

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Položili temeljni kamen za novo stanovanjsko sosesko v Brežicah

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice zanimiva za stanovanjsko gradnjo

V zadnjem letu je občina priča širitvi tako gospodarstva kot tudi izkazanim interesom za stanovanjsko gradnjo. V letu 2022 sta bila sprejeta dva občinska podrobna prostorska načrta za stanovanjsko gradnjo – eden za gradnjo do 50 individualnih hiš in drugi za do 250 stanovanj.

Občina Brežice z letom 2023 načrtuje tudi povečanje fonda občiških stanovanj, saj je izkazan interes tako za občinska neprofitna kot tržna stanovanja. Občina je pred leti na podlagi sporazuma pridobila nekaj nekdanjih vojaških stanovanj, ki jih je obnovila in preko razpisa ponudila v najem za mlade družine.

92 stanovanj v 1. fazi gradnje

Kot je povedal investitor, bodo stanovanja od garsonjer vse do štirisobnih stanovanj, za kvadratni meter bo potrebno odšteti 2.200 evrov (in DDV). Stanovanja bodo ogrevana s toplotno črpalko, v vseh stanovanjih bo talno ogrevanje, vsa bodo prezračevana z lokalno rekuperacijo, narejena bo priprava za hlajenje. Parkirni prostori bodo na voljo tako v garaži kot zunaj ob blokih. Dodal je tudi, da bo stanovanja prodajalo podjetje Realia iz Ljubljane, gradilo podjetje Saramati, projekt pa je pripravilo podjetje Savaprojekt. Vrednost investicije znaša 13 milijonov evrov.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa je bil sprejet avgusta 2008, takratni investitor je bilo podjetje Begrad d.d.. Zemljišča je kasneje odkupilo podjetje NIK INVESTICIJE d.o.o. in v tem letu začenja s 1. fazo investicije – gradnjo dveh stanovanjskih objektov s 92 stanovanji.

Občina Brežice postaja vse bolj prepoznavna kot razvojno zanimiva za investicije na področjih od gospodarstva in proizvodnih dejavnosti do oskrbovalnih dejavnosti in stanovanjske gradnje. Občina načrtuje širitev obrtnih in poslovnih con, saj so obstoječe že zapolnjene. Z razvojem gospodarstva, kmetijstva, turizma se razvija tudi stanovanjska dejavnost – trenutno imajo trije investitorji v načrtu gradnjo treh novih stanovanjskih sosesk. S tem pa je povezana potreba po širitvi drugih dejavnosti – od zdravstvene in lekarniške do šol in vrtcev ter socialnih in varovanih stanovanj.

Pogled na bodočo sosesko

Image 02.pngImage 03.pngImage 04.pngImage 05.pngImage 06.png

Polaganje temeljnega kamna

DSC_2518.JPGDSC_2529.JPGDSC_2533.JPGDSC_2540.JPGDSC_2510.JPG

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo – CEPLJENJE PROTI COVID-19 v sredo, 31.8.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Cepljenje proti COVID-19 se bo izvajalo s cepivom COVID-19 Vaccine COMIRNATY (PFIZER) suspenzija za injiciranje.

 

Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.