Arhivi Kategorije: ePosavje

V ponedeljek brez elektrike: Prušnja vas, Libna

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

V ponedeljek brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Gradnje Gorjanci in Prušnja vas v ponedeljek, 25. septembra 2023, predvidoma med 8.30 in 13.30, na območju transformatorske postaje Libna, levo proti glavni cesti predvidoma med 8.00 in 14.00, na območju transformatorske postaje Male Vodenice.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Ob svetovnem dnevu turizma v sredo številne aktivnosti

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Center za podjetništvo in turizem Krško in Turistično informacijski center Krško vabita na aktivnosti:

9.00 Brezplačno vodenje po Brestanici
Zbirno mesto: parkirišče pri železniški postaji Brestanica
Prijave: Anton Zakšek, 031 663 319, anton.zaksek@gmail.com

16.00 Brezplačno vodenje po starem mestnem jedru Krško
Zbirno mesto: Hočevarjev trg, Krško
Prijave: Janko Božič, 041 633 918, janko@leskovec.org
 

17.00 Rajhenburške listine, vodstvo po razstavi Vitezi Rajhenburški z dr. Heleno Rožman
Grad Rajhenburg
Vstop prost

17.00 Kaligrafija, delavnica za otroke s kustosinjo pedagoginjo Zinko Junkar
Grad Rajhenburg
Vstop prost
 

Vljudno vabljeni.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Mlade bralce v Valvasorjevi knjižnici Krško razveselil Adi Smolar

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

V Valvasorjevi knjižnici gostili Adija Smolarja

V torek, 19. septembra 2023, smo v Valvasorjevi knjižnici medse povabili pevca, kantavtorja in pisca otroških slikanic, Adija Smolarja, in s tem 93 mladim bralcem, ki so uspešno zaključili projekt ”Kdor bere, je car!’,  podarili prijetno, otroško živahno in zabavno srečanje. S prireditvijo smo v knjižnici zaključili 11. sezono projekta. Ker pa trenutno po vsej Sloveniji potekajo dejavnosti v okviru nacionalnega meseca skupnega branja, smo se s tem z bralci in z motivatorji branja povezali tudi širše.

Za vse mlade carje smo tudi letos pripravili lepe nagrade, tokrat s pomočjo donatorjev. Izvedli smo žrebanje in carji so se tako razveselili različnih pozornosti, ki so jih prispevali Apolon, d. o. o. Krško, Avrora AS, DS Smith Slovenija, d. o. o., Kavarna Sladka zapeljivost, Bukovec logistika, d.o.o., KOSTAK komunalno in gradbeno podjetje, d. d., Kruhek Sevnica, PE Krško, d. o. o., MIŠ založba, Mladinska knjiga založba, Nuklearna elektrarna Krško, Optika Rimc, Oštarija Margareta, Pizzerija Fontana, Pohle TG, d. o. o., Primo telefonija, d. o. o., Stara krška pizzerija, Terme Čatež, Thermana Laško, Založba Ajda, Založba Primus, d. o. o.
Zavarovalnica Generali je kot glavni donator prispevala finančna sredstva, knjižnica pa je letos mladim bralcem podarila velike darilne vrečke s Carjevim logotipom, s katerimi bodo v prihodnje lahko prihajali po carske knjige.

Fotogalerija (Foto: Valvasorjeva knjižnica Krško):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Poročilo 8. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Poslovna cona Blanca

Po skrajšanem postopku so obravnavali predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za Poslovno cono Blanca in ga soglasno sprejeli. S programom opremljanja je opredeljeno območje komunalnega opremljanja, opredeljena je potrebna komunalna oprema, odlok pa je tudi podlaga za odmero komunalnega prispevka.

Omejitev hitrosti v naselju Dolnje Brezovo

Obravnavali so tudi predlog Odredbe o določitvi območij omejene hitrosti v naselju Dolnje Brezovo. Omejitev hitrosti je uvedena na vseh poteh v naselju. Na regionalni cesti Sevnica–Blanca, ki vodi skozi Dolnje Brezovo, omejitev hitrosti ostaja nespremenjena.

Terenski ogledi

Članice in člani občinskega sveta so se nato udeležili terenskega ogleda aktualnih projektov, ki se izvajajo na območju sevniške občine. Med drugim so se ustavili pri novo urejeni poslovilni vežici na Velikem Cirniku.

Občina Sevnica

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Koncert Ditke in Ferija Lanjščka v SIC Brežice

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Navzoči so izvedeli tudi nekaj o njegovi osnovnošolski ljubezni. Prireditev je Ditka s pomočjo naše dijakinje Brine zaključila s pesmijo Ne bodi kot drugi, ki je, kot je povedala Ditka, povzela sporočilo današnje prireditve. Dijakom je bila prireditev zelo všeč. Zahvaljujemo se  vsem nastopajočim in profesorjem ter vodstvu šole, ki so nam polepšali prijetno petkovo dopoldne“.

Za SIC Brežice: Lukas Bernardič, Naj Klavs, Luka Ogorevc, Nik Mihelčič in Ivan Krstevski (3. Az)

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

7. seja Občinskega sveta Mestne občine Krško

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Seznanitev s projektom JEK 2 in ostalimi razvojnimi temami Skupine GEN

Skupino GEN, ki temelji na nizkoogljični proizvodnji električne energije, razvoju in investicijah ter trženju in prodaji na 22 evropskih trgih je predstavil generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan. Poudaril je, da da Skupina GEN kot izvajalec prehoda v samooskrbni in brezogljični elektroenergetski sistem Slovenije pospešeno načrtuje komplementarno usklajene investicije v obnovljive vire in jedrsko energijo, pri čemer nadaljujemo s postopki in koraki za pospešitev izvedbe projekta JEK 2.

Projekt JEK 2 je podrobneje predstavil vodja tehničnega sektorja GEN energije dr. Bruno Glaser. Kot je pojasnil, je v letu 2024 v načrtu začetek prostorskega umeščanja v prostor, v nadaljevanju sledijo pogovori s potencialnimi dobavitelji in odločitev oz. izbira modela financiranja naložbe, končne investicijske odločitve pa so v načrtu leta 2028.

Sprejeli Strategijo razvoja turizma mestne občine Krško …

Potem ko so članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško na 6. redni seji sprejeli osnutek Strategije razvoja turizma mestne občine Krško 2023-2030 je julija 2023 sledila enomesečna javna obravnava, na katero v okviru javne razprave ni bilo pripomb. Po zaključeni javni obravnavi je dokument ponovno obravnavala tudi s strani župana imenovana projektna skupina za pripravo strateškega dokumenta, člani Odbora za gospodarstvo in turizem, prav tako pa je bila s strani Fakultete za turizem, Univerze v Mariboru pripravljena zunanja evalvacija osnutka Strategije razvoja turizma mestne občine Krško 2023-2030, ki jo je pripravila izr. Prof. dr. Maja Turnšek, prodekanka za raziskovanje. Predlog Strategije razvoja turizma mestne občine Krško tako vsebuje določene popravke in dopolnitve, ki so bile opravljene na osnovi obravnave projektne skupine in recenzije dokumenta.

Največji del dopolnitev se nanaša na bolj jasno povezavo turizma mestne občine Krško z energetsko in gospodarsko identiteto mesta, druga večja dopolnitev se nanaša na bolj podrobno opredelitev zelene usmerjenosti razvoja turizma v destinaciji, pri čemer bolj konkretno opredeljujemo, kako bo turizem v mestni občini prispeval k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

… in Strategijo razvoja kmetijstva in podeželja mestne občine Krško

Strategija razvoja kmetijstva in podeželja Mestne občine Krško za obdobje 2024‒2030 predstavlja ključni strateški dokument razvoja podeželja na lokalnem nivoju, s katerim želi Mestna občina Krško umestiti potenciale in potrebe podeželja v svoj širši strateški okvir. Zastavljena je na zasledovanju treh krovnih strateških ciljev. V prvi meri je cilj usmerjen k zagotavljanju čim višje samooskrbe ob predpostavki ohranjanja okolja za bodoče rodove s poudarkom na ohranjanju kmetijskih zemljišč. Nadgradnja primarne pridelave sledi ohranjanju in razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetiji (kot drugi cilj), ki nima učinka samo na doseganje dodane vrednosti in posledično boljše ekonomičnosti, saj aktivnosti segajo tudi na druga področja. Tretji strateški cilj je namenjen prepoznavanju dobrin in naravnih danosti v lokalnem okolju ter povezovanju čim večjega števila akterjev med seboj. Z omenjenim se gradi trdna struktura na podeželju, ki bo v oporo podeželskim in mestnim prebivalcem. Namenjen je povezovanju in nadgradnji prvega ter drugega stebra v smislu tržne organiziranosti. Za uspešno delovanje prvih dveh strateških ciljev je potreben tudi tretji strateški cilj in obratno.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Prejeli smo: Zahtevek za sklic zbora občanov v Žadovinku

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Predlogi in Vprašanja

Zbor občanov bo tudi priložnost za krajane, da podajo svoje predloge in zastavijo vprašanja občinski upravi.

Zahtevek zaključujejo z mnenjem, da je sklic pomemben korak naprej k bolj učinkoviti in vključujoči lokalni samoupravi.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

RIGONCE: Izjava s tiskovne konference Policijske uprave Novo mesto na temo migrantov

Avtor tega prispevka je ePosavje TV. Vabljeni k branju ePosavje TV »

Radio Brežice Eu delimo video RIGONCE: Izjava s tiskovne konference Policijske uprave Novo mesto na temo migrantov -

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

KRŠKO: Dan brez avtomobila na Cesti krških žrtev v sklopu projekta Evropski teden mobilnosti

Avtor tega prispevka je ePosavje TV. Vabljeni k branju ePosavje TV »

Radio Brežice Eu delimo video KRŠKO: Dan brez avtomobila na Cesti krških žrtev v sklopu projekta Evropski teden mobilnosti -

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Otroci preplavili Cesto krških žrtev ob Dnevu brez avtomobila

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Otroci so se preizkusili na prometnem poligonu in trenažerju

Danes preko igre spoznavamo prometne znake, naredili smo en tak kratek poligon. Otroci mečejo kocko in če se ustavijo ob prometnem znaku, ga je pač treba upoštevati,” je svoje aktivnosti predstavila Darja Dobršek iz Zveze prijateljev mladine. Športna zveza Krško je na ulici postavila trenažerje za veslanje, “otroci uživajo v tem, smo kar presenečeni, kako dobro jim gre. Glede na to, da se drugi razred, tako da super. Upam, da bo kdaj še kdo zaveslal,” je delavnico predstavil Luka Šebek, predsednik Športne zveze Krško.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.