Arhivi Kategorije: ePosavje

9. redna seja občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Cene programov predšolske vzgoje

Na seji so sprejeli tudi sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih občine Brežice. S 1. 7. 2024 namreč prihaja do spremembe cen predšolske vzgoje, ki se povečuje zaradi višjih stroškov dela, dviga materialnih stroškov ter stroškov živil. Največji dvig prinaša strošek dela zaposlenih v predšolski vzgoji in izobraževanju. Vrtci, ki delujejo v občini Brežice omogočajo staršem otrok uveljavljanje poletne rezervacije ter bolniške rezervacije, v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, s predložitvijo zdravniškega potrdila.

Staršem otrok, kateri niso deležni oprostitve plačila po Zakonu o vrtcih, tj., drugi otrok, ki je v vrtec vključen sočasno s prvim otrokom, ter tretji in vsak nadaljnji otrok, pa občina financira 100 % dvig cene do konca leta 2024, kar pomeni, da do spremembe na izdani položnici s strani vrtca ne bo prišlo. Za obračun storitev in konkretni primer vašega otroka prejmete informacije v javnem zavodu, kjer je vpisan otrok.

Pomoč na domu

Brežiški občinski svetniki so na seji sprejeli  tudi sklep o izdaji  soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Brežice, ki jo izvaja Center za socialno delo Posavje.

Ekonomska cena storitve znaša 26,50 EUR na efektivno uro, opravljeno ob delavnikih in sobotah, 37,01 EUR na efektivno uro, opravljeno ob nedeljah, 39,75 EUR na efektivno uro, opravljeno na praznik oziroma za dan, z zakonom določen kot dela prost dan. 

Subvencija Občine Brežice k ekonomski ceni storitve znaša 19,03 EUR na uro kar pomeni, da predstavlja 70% cene ure neposredne oskrbe. Subvencija iz proračuna Republike Slovenije pa znaša na mesečni ravni 1,82 EUR na efektivno uro opravljene storitve.

Ob upoštevanju subvencije Občine Brežice ter subvencije iz proračuna Republike Slovenije, znaša cena socialno varstvene storitve Pomoč na domu za uporabnika, za efektivno uro neposredne pomoči na domu 5,65 EUR ob delavnikih in sobotah, 7,91 EUR ob nedeljah in 8,48 EUR ob državnih praznikih oziroma z zakonom določenih dela prostih dneh.  

Nadomestilo za polnjenje na električnih polnilnih postajah

Na 9. redni seji so svetnice in svetniki odločali tudi o določitvi višine nadomestila za polnjenje na električnih polnilnih postajah na javnih površinah območja občine Brežice in sicer v času 180 minut polnjenja je nadomestilo določeno v višini 0,35 € / kWh z DDV. Poleg nadomestila se plača pristojbina v višini 0,50 € z DDV na posamezno polnjenje.

Občinska celostna prometna strategija

Ob koncu seje je predstavnica podjetja Savaprojekt d.d. Petra Žarn zbranim predstavila postopek priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice 2025 – 2032.

Občina Brežice je svojo prvo Celostno prometno strategijo izdelala leta 2017. Zaradi poteka tega dokumenta, novih predpisov na področju celostnega prometnega načrtovanja ter sprememb na področju prostora in prometa, se je pristopilo k izdelavi nove Občinske celostne prometne strategije (OCPS) za obdobje 2025-2032. Občina je za ta namen uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva  za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ter s tem pridobila nepovratna sredstva evropske kohezije v višini 30.100 EUR za pripravo OCPS. Skladno s povabilom je bil izbran izvajalec za izdelavo OCPS podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega. Namen celostnega prometnega načrtovanja je vzpostavitev sistema za uresničevanje prometne politike v skladu s cilji trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje, socialne povezanosti in varstva okolja.

Vir: Občina Brežice

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Starejši na delavnici obnovili znanje cestno prometnih predpisov

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Brezplačna delavnica za starejše je bila pod naslovom »Potujmo trajnostno in varno«. Delavnica je potekala v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

Izvedena delavnica je bila preventivnega značaja, njen namen pa je bila obnova znanja cestno prometnih predpisov. Promet in cestna infrastruktura sta se v zadnjih letih močno spremenila, tudi na območju Mestne občine Krško. “Z delavnicami za starejše zato želimo obnoviti njihovo znanje o cestno prometnih predpisih in tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu,” so zapisali na občinski spletni strnai.

Udeleženci delavnice so z inštruktorjem šole vožnje Milanom Kučičem obnovili znanje cestno prometnih predpisov, se podrobneje spoznali s pravilno vožnjo na avtocesti in hitri cesti ter se seznanili s pravili na določenih novejših oblikah infrastrukture, kot so krožna križišča, ki so še nekaj desetletij nazaj bila precej redek pojav na slovenskih cestah, danes pa se z njimi srečujemo povsod.

Namen delavnice je bil tudi tudi predstaviti prednosti uporabe javnega prometa, kolesa ali hoje ter spodbuditi udeležence k manjši rabi avtomobil in posledično bolj trajnostnemu načinu potovanja. Mestna občina Krško namreč aktivno spodbuja uporabo alternativnih oblik prevoza, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja in krepitvi zdravja občanov.

Fotogalerija (Foto: Mestna občina Krško):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dolenjski teniški satelit s številčno udeležbo iz celotne dolenjske regije

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Udeleženci turnirja Dolenjski teniški satelit so bili iz celotne dolenjske regije in iz bližnjega hrvaškega Samobora, skupaj je v vseh kategorijah nastopilo okvirno 60 otrok. 

Rezultati:

MINI TENIS ZAČETNIKI:

1. mesto – Lana Juršič (TK PORTOVALD)
2. mesto – Hana Veličevič (TK KRŠKO)
3. mesto – Meta Čarna Majcen (TK KRMELJ) 

MINI TENIS:

1. mesto – Mark Murn (TK BREŽICE)
2. mesto – Liam Rogač (GFTA TREBNJE)
3. mesto – Sunčica Jovanovac (TK SAMOBOR 1890)

MIDI TENIS:

1. mesto – Tadej Poznič (TK KRŠKO)
2. mesto – Tine Bor Zabukovec (TK KRMELJ)
3. mesto – Matic Goršek (GFTA ČRNOMELJ) 

TENIS ZELENA:

1. mesto – Tadej Poznič (TK KRŠKO)
2. mesto – Matic Goršek (GFTA ČRNOMELJ)
3. mesto – Janez Uršič (TK KRŠKO) 

TENIS 11 – 13 let:

1. mesto – Liam Marcel Smrekar TK KRKA OTOČEC)
2. mesto – Marko Miljatovič (GFTA SEVNICA)
3. mesto – Benjamin Srpčič (TK KRŠKO) 

TENIS 13+ let:

1. mesto – Nik Bubnjič (TK KRŠKO)
2. mesto – Dino Vehabović (TK KRŠKO)
3. mesto – Nik Jurkovič (TK KRŠKO)

Fotogalerija (Foto: Teniški klub Krško):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Z novo preventivno akcijo bodo policisti preverjali vožnjo pod vplivom drog

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Policija bo v okviru akcije izvajala poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog. Akcija bo trajala do konca junija.

V letu 2023 so povzročitelji pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi povzročili 92 prometnih nesreč, od tega 44 prometnih nesreč s telesno poškodbo udeleženca. V teh prometnih nesrečah so umrli trije udeleženci, 24 je bilo hudo telesno poškodovanih, 20 pa lažje telesno poškodovanih. Delež umrlih zaradi omenjenih povzročiteljev je bil v preteklem letu štiri odstotke, kažejo podatki AVP.

Policisti so odredili 1505 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 264 pozitivnih, 812 odklonjenih in 276 negativnih. Podatki Policije kažejo, da je bila leta 2023 pri 72 voznikih s hitrim testom ugotovljena prisotnost kanabinoidov, kar je štiri manj kot leta 2022.

Od tega je bilo lani v prometnih nesrečah udeleženih 21 voznikov, pri katerih je bila ugotovljena prisotnost kanabinoidov. 40 voznikov, udeleženih v prometnih nesrečah, je strokovni pregled odklonilo. Število odklonov strokovnih pregledov pripisujejo prav širši uporabi hitrih testov za droge.

Sodeč po najnovejši raziskavi, je 61 odstotkov slovenskih voznikov, ki so v zadnjih 12 mesecih zaužili drogo, potem tudi sedlo za volan, kažejo izsledki posebne raziskave Uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila, ki jo je AVP izvedla v okviru akcije in jo bodo podrobno predstavili na novinarski konferenci v torek.

Na AVP so v okviru akcije priskrbeli dodatnih 1000 hitrih testov za droge in jih bodo na novinarskem srečanju predali Policiji, ki bo v tem mesecu izvajala poostren nadzor.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Prometna nesreča v Dolenji Pirošici

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

V soboto, 15. junija 2024, ob 18.20 je v naselju Dolenja Pirošica v občini Brežice, prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil. Posredovali so gasilci poklicne gasilske enote Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. Ob prihodu reševalcev nujne medicinske pomoči Brežice na kraj nesreče, poškodovane osebe ni bilo, ker je zapustila kraj dogodka. Obveščene so bile pristojne službe.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V ponedeljek brez elektrike: Krško Resa, Vitna vas, Boštanj, Župeča vas

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo v ponedeljek, 17. junija 2024, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju transformatorske postaje, Leskovec gmajna 1, nizkonapetostno omrežje – Proti Sv. Ani-Škrabar predvidoma med 8.00 in 13.00 in na območju transformatorske postaje Stolovnik in Stolovnik Armeško predvidoma med 8.00 in 12.00.

Na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju transformatorske postaje Krško Resa, nizkonapetostno omrežje – Tomšičeva ulica, predvidoma med 8.00 in 14.00.

Na področju Bistrica ob Sotli (nadzorništvo Bistrica ob Sotli), na območju transformatorske postaje Vitna vas, predvidoma med 8.00 in 14.00.

Na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica), na območju transformatorske postaje postaje Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Konajzlar, Muren, predvidoma med 8.00 in 14.00.

Na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice), na območju transformatorske postaje Jurovec, nizkonapetostno omrežje – Jurovec, predvidoma med 8.00 in 11.00 uro in na območju transformatorske postaje Župeča vas, nizkonapetostno omrežje – Proti Cerkljam-glavna cesta, predvidoma med 8.30 in 10.00.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Promocija varnega potapljanja v Sevnici: Pogled v modro

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Pogled v modro za varno potapljanje

Vsakoletni dogodek, ki je namenjen promociji varnega potapljanja, ob podpori lokalne skupnosti organizira potapljaška enota Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica s prostovoljci enote za reševanje iz vode v nujnih situacijah Plava Promocija iz Zagreba.

Potapljaški bazen, ki je postavljen na igrišču pred Srednjo šolo Sevnica,  ima predpisano prostornino in globino. V bazen so se v četrtek in petek, pod vodstvom izurjenih potapljačev, potapljali učenci in učenke osnovnih šol in mladi člani prostovoljnih gasilskih društev.

Fotogalerija (Foto: PGD Sevnica):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

30. kolesarska dirka Po Sloveniji v Krškem

Avtor tega prispevka je ePosavje.com YouTube. Vabljeni k branju ePosavje.com YouTube »

Radio Brežice Eu delimo video 30. kolesarska dirka Po Sloveniji v Krškem -

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Gostinski lokal pri Bazenu Sevnica ima novo podobo

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

V delu kjer se gostinska terasa stika z bazenskimi površinami so urejena nova premična vrata. Prehod je po novem prilagojen tudi za osebe z oviranostmi in družine z vozički. Z odstranitvijo stebrov, ki niso imeli nosilne funkcije, je bil pridobljen dodatni prostor, ki omogoča bolj smiselno postavitev gostinskega pohištva. Novo pohištvo bo v naslednjem obdobju uredil najemnik gostinskega lokala.

Lepo urejena okolica Bazena Sevnica je pomembna nadgradnja ponudbe, saj zagotavlja prijetno počutje obiskovalcev. Sevniški bazen je s posodobitvijo terase gostinskega lokala pridobil na dodani vrednosti. Občina Sevnica si prizadeva ta osrednji športni objekt, ki ga obiskujejo vse generacije, urediti tako, da bo dostopen za vse, tudi za osebe z oviranostmi. Z novo urejeno gostinsko teraso bo bazen v vročih poletnih mesecih zagotovo privabil še večje število oblikovalcev.

Pestro poletno dogajanje 

Upravljavec bazena, KŠTM Sevnica, pripravlja raznolike poletne programe za aktivno preživljanje prostega časa na bazenu. Otvoritev kopalne sezone je predvidena v soboto, 15. junija, ko bo s priložnostnim dogodkom namenu predana tudi obnovljena gostinska terasa. Lokal pri Bazenu Sevnica bo letos poleti prizorišče tudi  tradicionalne Kitariade. Koncerti bodo 14. junija, 5. julija in 30. avgusta. Več podrobnosti je objavljenih na družbenih omrežjih KŠTM Sevnica. 

Letne karte za Bazen Sevnica so že v predprodaji v Turistično-informacijski pisarni Doživljaj, kjer nudijo tudi več informacij o poletnih programih na bazenu za otroke.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Vabilo na otvoritev razstave grafik “Pogledi” Društva likovnikov Brežice

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Razstavljena dela so nastala na spomladanski grafični delavnici društva pod mentorstvom prof. likovne pedagogike Alenke Venišnik. Razstava bo na ogled v času odprtja PC Gasa.

Na razstavi bodo svoja dela predstavili: Andreja Komočar, Sonja Kostanjšek, Ana Mamilovič, Mihaela Prevejšek, Alenka Venišnik in Zlatka Vučinić.

Vsa razstavljena dela so nastala s tehniko tetragrafije,  na spomladanski grafični delavnici.

Dogodek bo popestren s spremljevalnim programom, ki ga bodo izvedli plesalci Plesnega društva Imani.

Vljudno vabljeni!

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.