Arhivi Kategorije: ePosavje

V bralnem krožku DU Senovo začeli z novo sezono druženja in branja

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Bralni krožek Društva upokojencev Senovo

SENOVO Veseli smo novih obrazov, zanimivo je bilo prisluhniti, kaj vse in o čem smo brali med počitnicami. Snovali smo program dela in bralni seznam za novo bralno sezono in še zbiramo predloge. Sprejeli smo povabilo Vide Geršak, bibliotekarke na OŠ Senovo, da se tudi letos pridružimo v projekt Bralne značke ZPMS Medgeneracijsko branje.

Dogodek v sklopu Nacionalnega meseca skupnega branja

Pred nami pa je že prvi dogodek, ki ga ob Nacionalnem mesecu skupnega branja (NMSB) organiziramo skupaj DKD Svoboda Brestanica, Bralni krožek DU Senovo in Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg: Nova odkritja: Prežihov Voranc sploh ni bil na Doberdobu? Temo bo predstavil predavatelj, zgodovinar in prevajalec Vinko Avsenak. V predstavitev se bo vključil poznavalec Prežihovega opusa, pisatelj in dramatik Tone Partljič. Vabimo vas 29. 9. ob 18. uri na Grad Rajhenburg. Zanimivo bo!

Bralni krožek Društva upokojencev Senovo

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Prijavite svoj film za 20. Luksuz festival poceni filma 5. novembra v Krškem

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

5. novembra v Krškem filmski festival

Kot pravijo v Luksuz produkciji, podpirajo nizkoproračunske filme, ki jih ustvarjajo nove generacije filmskih ustvarjalcev. Za en dan bodo gostili mlade filmarje in vzpostavili raziskovalno platformo najrazličnejših javnih projekcij kratkih nizkoproračunskih filmov ter varen prostor za dialog, izmenjavo idej in izkušenj med gostujočimi filmskimi ustvarjalci. Mlade iz Slovenije in Hrvaške tako zdaj pozivako k prijavi svojih del, ki bodo v primeru izbora predvajana na festivalu v Krškem.

Brez omejitve glede filmskih žanrov

V razpisu dodajajo, da ne bo omejitev glede filmskih žanrov. Dokumentarni, igrani, eksperimentalni ali animirani kratki filmi naj bodo v prvi vrsti zaznamovani z nebrzdanim, svobodnim in pripadnostnim duhom, ki tako ali drugače odpravlja niz konstruiranih družbenih, verskih, kulturnih, etničnih, političnih, medgeneracijskih in seveda izraznih ovir. Luksuz festival poceni filma letos ponuja možnost za prijavo v dveh tekmovalnih kategorijah.

Dve tekmovalni kategoriji

Prva kategorija so mladi filmski ustvarjalci iz Slovenije in Hrvaške za avtorje, stare od 18 do 30 let. Dolžina prijavljenih filmov naj bo pod 30 minut. Druga kategorija pa so najmlajši filmski ustvarjalci – za avtorje do 18 let, ko naj bo dolžina prijavljenih filmov pod 10 minut. Prednost bodo imeli filmi, dokončani v letu 2021 ali 2022. “Število prijav enega ustvarjalca ni omejeno, vendar jih je treba oddati ločeno. Luksuz festival poceni filma ne zahteva prijavnine,” še dodajajo.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dan odprtih vrat Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Dan odprtih vrat v Cerkljah ob Krki

Danes, 24. septembra, med 10. in 17. uro poteka dan odprtih vrat Vojašnice Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, kjer si obiskovalci lahko ogledajo opremo in oborožitev ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev Slovenske vojske in nekaterih letalskih klubov.

Med 10. in 17. uro

Organizatorji so pripravili še spremljevalni program, tako lahko obiskovalci denimo svojo umetniško nadarjenost preizkusijo na likovnih delavnicah, športno na napihljivih igralih in veščine streljanja na delovni točki lokostrelstva. Za kulturni program bodo poskrbeli trobilni kvintet Orkestra Slovenske vojske, harmonikarji Tonija Sotoška ter dobovske mažoretke s pihalnim orkestrom Loče.

V spodnji fotogaleriji pa nekaj utrinkov z današnjega dopoldneva.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V Posavskem muzeju Brežice razstava zapuščine Franja Stiplovška

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

BREŽICE S priložnostno razstavo v preteklem letu odkupljenega gradiva iz zbirke gospe Božene Encinas Vanič je muzej opozoril predvsem na izvrstnega slikarja, odličnega grafika in pionirja med muzealci Posavja, ki je odigral pomembno vlogo v kulturnem življenju Krškega in Brežic. Novo pridobljena dela Franja Stiplovška so nastajala med letoma 1923 in 1954. Predstavljajo dela, na katera sta se Stiplovškova, slikar Franjo in žena Iva, ki je bila njegov navdih in velika opora pri njegovem ustvarjalnem delu, močno navezala in s katerimi so bili povezani njuni trajni spomini.

Vsako delo predstavlja kakovostno dopolnitev vrzeli Stiplovškovega opusa, ki zajema širok spekter motivnega sveta: avtoportret, portret, veduto in krajino. Nedvomno sta med temi izrazito izstopajoči oljni sliki Avtoportret iz leta 1935 in Tihožitje z vrano iz leta 1934. Grafika Kristusova glava, poimenovana tudi Vsak ima svoj križ, je posvečena religiozni temi, ki v Stiplovškovih delih ni bila prav pogosta. Trpeči Kristusov izraz s trnovo krono, s katero so Jezusa zasramovali, je Stiplovšek poudaril z ekspresivnostjo, ki je bila na začetku njegove ustvarjalne poti močno prisotna. Pogoste so bile upodobitve vedut s cerkvami. Tu sta predstavljeni dve grafiki in ena risba iz let 1923, 1934 in 1947. V petdesetih letih se v grafikah loteva predvsem podeželskih prizorov z ljudsko arhitekturo, vodnjaki in mlini. Odkupljena grafika Mlin je nastala leta 1954. Med risbami sta dva portreta žena, oba nedatirana, nastala najverjetneje v tridesetih letih, med katerima eden morda predstavlja portret slikarjeve žene Ive. Edini akvarel Most (1939) z veduto Cerknice z znamenitim mostom je bil slikarjevi ženi Ivi dragocen spomin na njeno rojstno mesto.

Fotogalerija (Foto: Posavski muzej Brežice):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Trajnostna mobilnost v mestu in na podeželju

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

S kolesom hitreje do cilja 

Kolesarske ureditve v mestu Sevnica, tako kolesarske poti, označitve in prometna signalizacija, so v večji meri urejene. Kolesarji so udeleženci v prometu, ki so prav tako obvezani spoštovati cestno prometna pravila. Ta jim omogočajo vožnjo po cesti v primeru, da na določenem cestnem odseku kolesarske poti ni. Infrastruktura za kolesarje se v povezavi z urejanjem druge cestno-prometne infrastrukture nenehno dopolnjuje. Pred javnimi ustanovami, pri železniški postaji, pred javnimi športnimi objekti in pred nekaterimi lokali so urejene kolesarnice in stojala za kolesa. V lanskem letu pridobljeno stojalo za kolo na parkirišču pred HTC je še pridobilo na sporočilnosti: z napisom »En avto ali deset koles« je še dodatno poudarjeno, da lahko na parkirnem mestu enega avtomobila parkiramo kar deset koles. Na krajše službene poti se s kolesom vozijo tudi sodelavci občinske uprave. V letošnjem letu je Občina Sevnica v park službenih vozil umestila tudi novo žensko kolo. Obe službeni kolesi dobro služita svojemu namenu.

Trajnostna mobilnost na podeželju

Na prvi pogled se zdi, da je načela trajnostne mobilnosti težje udejanjati na podeželju, kjer so razdalje večje, manj je namenskih kolesarskih poti, tudi javni prevoz je manj pogost. Kljub temu pa lahko z nekaterimi ukrepi zmanjšamo uporabo osebnih avtomobilov oziroma povečamo število potnikov v enem avtomobilu. Mobilnost je sama po sebi še posebej na podeželju ključnega pomena, zato ukrepi ne smejo biti usmerjeni v preprečevanje mobilnosti, temveč v ukrepe zmanjšanja obremenjevanja okolja s prometom na prebivalcem prijazen način.

Sopotništvo

Sopotništvo oziroma deljenje avtomobila je vožnja z osebnim avtomobilom, pri kateri se vozniku pridruži več potnikov, ki potujejo na isto destinacijo. Sopotništvo vsem udeležencem zmanjšuje potne stroške, saj si jih med seboj razdelijo, hkrati pa zmanjšuje obremenitev okolja z avtomobili. Sopotništvo pridobiva na pomenu in uporabnosti z razvojem digitalnih orodij. Za iskanje možnosti za sopotništvo je na voljo spletni portal prevoz.org. Občina Sevnica v zadnjem obdobju prepoznava parkirišča, ki jih občanke in občani že uporabljajo za sopotništvo. Eno tovrstnih je parkirišče pri Hidroelektrarni Arto-Blanca. V prihodnje bo Občina Sevnica pristopila k ureditvam prostorov za sopotniško parkiranje tudi na drugih tovrstnih točkah po občini.

Organizirani prevozi za starejše

Namen programa Sopotniki, ki deluje pod okriljem Zavoda za medgeneracijsko solidarnost, je pomagati starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Program deluje na državni ravni, v sevniški občini pa njegovo izvajanje financira Občina Sevnica. Projekt od leta 2021 koordinira Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica. V lanskem letu je Občina Sevnica za izvajanje prevozov zagotovila tudi novo vozilo.

Tudi letos je župan Srečko Ocvirk v sklopu akcije #ŽupaniZaVolani za en dan postal prostovoljec Sopotnikov in po opravkih odpeljal občanko, uporabnico projekta Sopotniki. Po vozilo Sopotnikov se je odpravil kar s službenim kolesom. Pri tem je izpostavil, da pogosto pozabimo, da je razdaljo skozi mesto mogoče hitreje premagati s kolesom. Hkrati z iskanjem parkirnega mesta za kolo ni imel nobenih težav.

(Občina Sevnica)

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Krkin dan brez avtomobila za čistejši jutri

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Na dan brez avtomobila spodbujali trajnostno mobilnost

V nameri, da nam ni vseeno, kakšen planet bomo pustili zanamcem, so se nam pridružili tudi krkaši iz enajstih držav, kjer ima Krka svoje poslovne enote. V luči zelene mobilnosti smo s trajnostnimi oblikami prihoda na delo (s hojo, kolesi, skiroji, rolerji, skupnimi prevozi ipd.) pokazali, da smo povezana skupnost, ki si prizadeva za trajnostno mobilnost, bolj zdravo okolje in izboljšanje kakovosti življenja. 

Z odločitvijo za alternativne potovalne navade vsak dan prispeva vsak Krkin sodelavec in trajnostni način prihoda na delo med zaposlenimi postaja vse bolj navada, ne le enkratno dejanje. To je tudi glavni cilj tako Krkinega mobilnostnega načrta, ki smo ga sprejeli že leta 2015, kot tudi Krkinega dneva brez avtomobila: spodbuditi čim več sodelavk in sodelavcev k čim bolj pogostim trajnostnim prihodom na delo, vse z namenom ohranjanja zdravega okolja. Letos je k dodatni popularizaciji trajnostne mobilnosti med zaposlenimi z organizacijo pohoda po sedmih novomeških gričih in s kolesarjenjem zunaj urejenih cestišč prispeval tudi Trim klub Krka.

V Krki v Sloveniji je 40 % zaposlenih od doma oddaljenih več kot 40 km, na delo prihajajo iz oddaljenih krajev: Posavja, Bele krajine, Štajerske, Gorenjske in celo iz sosednje Hrvaške. Med njimi je vse več tistih, ki na delo prihajajo s skupnimi prevozi in na ta način pripevajo k trajnostni mobilnosti. Veseli nas, da tudi tovrsten trend trajnostnih prihodov na delo narašča. S tem uresničujemo naše cilje – zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov ter tako prispevati k večji prometni varnosti, predvsem pa k izboljšanju kakovosti zraka povsod, kjer poslujemo. Število sodelujočih v trajnostni mobilnosti se povečuje tako v Sloveniji kot tudi naših poslovnih enotah po svetu. Letos so se nam pridružili sodelavci iz enajstih, nekateri tudi iz  neevropskih, držav – Kirgizistana, Mongolije, Bolgarije, Slovaške, Poljske, Madžarske, Španije, Hrvaške, Češke, Portugalske in Nemčije.

Fotogalerija (Foto: Krka, d. d.):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V Valvasorjevi knjižnici Krško zaključili 10. sezono projekta Kdor bere, je car!

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Zaključna prireditev projekta Valvasorjeve knjižnice Krško Kdor bere, je car!

S prireditvijo so zaključili 10. sezono bralnega projekta “Kdor bere, je car!” in ob tem izrekli čestitke 93 mladim bralcem, ki so v letu, ki je za nami, prihajali v knjižnico po carske knjige, jih prebirali in uspešno zaključili projekt.

“Projekt je v vseh teh letih počasi zorel, se razvijal in zdaj lahko rečemo, da so si ga naši bralci vzeli za svojega. Prepoznajo carjeve oznake na knjigah, povprašujejo po carskih knjigah in si jih pogosteje izposojajo. Tako je ‘Car’ od prvih samostojnih korakov nadobudnega malčka, ki še radovedno tipa in raziskuje, postal sprva suveren otrok, zdaj pa lahko rečemo, da je že na dobri poti, da postane zrel mladostnik. Struktura bralcev je še vedno različna. Največ carjev je bralcev iz prve triade osnovne šole, nekaj je tudi najstnikov. To so tisti samostojni bralci, ki so rasli skupaj s ‘Carjem’. Se nam pa za prihodnost projekta verjetno ni bati, saj je med bralci veliko tudi tistih najmlajših, ki jim pri branju trenutno še malo pomagajo starši, a upamo, da bodo kmalu tudi oni sami z veseljem posegali po knjigah iz carjevih seznamov. Po dobrih in zabavnih zgodbah, ki jih označuje bogata sporočilnost,” so nam sporočili iz Valvasorjeve knjižnice Krško.

Kot so še zapisali, zaključek projekta tudi letos sovpada z nacionalnih mesecem skupnega branja. Tako so v knjižnici bralce med seboj povezali tudi širše, na nacionalni ravni. “Domačin Nik Škrlec, ki se je otrokom zelo dobro zasidral v spomin po odličnem vodenju oddaje Male sive celice, drugače pa človek mnogih talentov in veščin, je v doživetem nastopu spregovoril o svojem branju. Kot sin knjižničarke je bil v otroštvu precej obkrožen s knjigami, kasneje je tudi sam veliko bral in to rad počne še zdaj.” Ob tem dodajajo, da je prav v knjigah dobil precej idej za veščine, s katerimi se ukvarja. “Danes jih obvlada veliko in našim mladim bralcem je podrobneje demonstriral žongliranje, na željo enega fantiča pa je ena dva tri sestavil njegovo Rubikovo kocko. S prigodo o svojem papagaju je dodobra nasmejal občinstvo in poskrbel za sproščeno vzdušje. Otroke je nagovoril, naj berejo še naprej in s tem širijo svojo razgledanost. Žene naj jih radovednost in želja po odkrivanju novih stvari, zato naj odkrivajo tudi svoje talente. In ne nazadnje  jim je položil na srce, naj pri dejavnosti, ki jo bodo počeli, vztrajajo. Nik je s svojo energijo in nagovorom mlade carje zelo navdušil in gotovo jim bo to služilo kot dobra popotnica pri nadaljnji bralni in življenjski poti.”

Fotogalerija (Foto: Melita Voglar, bibliotekarka):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Janez Kerin oddal podpise podpore volivcev

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Janez Kerin predal podpise podpore volivcev za kandidaturo za župana

Kandidat za župana Janez Kerin je zbrane podpise podpore predal v stavbi Mestne občine Krško. “Današnji dan je tako zame kot za občane Mestne občine Krško lahko rečem zgodovinski dan. Prvič v zgodovini Mestne občine Krško oz. Občine Krško se je zgodilo to, da je nek neodvisni, nestrankarski kandidat vložil kandidaturo za kandidata za župana. Štejem si v čast, da sem to jaz in štejem si v čast, da sem lahko v tako kratkem času zbral toliko podpisov,” je dejal v izjavi po oddaji podpisov.

Zbral jih je 376, za vložitev kandidature za župana Mestne občine Krško s podporo volivcev pa je treba zbrati vsaj 204 podpise. “Najprej bi se zahvalil vsem tistim, ki so si vzeli čas, prišli na upravno enoto, oddali svoj podpis podpore in mi ga tudi dostavili ali osebno ali po pošti. Zahvaljujem se svojim članom v društvu Modra smer, ki so pri tem postopku pomagali in naredili vse, da smo danes tukaj, da lahko rečem, morda se sliši malo populistično, ampak kljub temu, pišemo zgodovino v Mestni občini Krško.”

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Prva odvetniška družba v Posavju praznuje 10 let

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

KRŠKO Deseto obletnico delovanja so obeležili z druženjem nekdanjih in sedanjih sodelavcev v poslovnih prostorih družbe v Krškem. Odvetniška družba Grilc, Starc & Partnerji se je v desetih letih svojega delovanja specializirala za zagotavljanje celovitih pravnih storitev gospodarskih subjektom in posameznikom.

S svojimi storitvami, nasveti in priporočili so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti, sodne postopke pa razumejo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov svojih strank, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane. Glavni sedež njihovega delovanja je v Krškem, poslujejo pa tudi preko podružnice v Ljubljani.

Fotogalerija (Foto: arhiv ePosavje):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Na petih lokacijah v občini Brežice so policisti prijeli 46 tujcev

Avtor tega prispevka je ePosavje. Vabljeni k branju ePosavje »

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Brežice na območju krajev Slovenska vas, Obrežje, Ponikve, Velika Dolina in Mala Dolina izsledili in prijeli 23 državljanov Indije, 20 državljanov Bangladeša, dva državljana Pakistana in državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.