Arhivi Kategorije: Občina Brežice

Župan na obisku pri ministru Poklukarju o romski problematiki in meji

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Na območju Občine Brežice aktivno delujeta dve enoti policije, ki pokrivata področje migracij, meje, tujcev in čezmejne kriminalitete. Policijski postaji Brežice se je po vstopu Hrvaške v schengensko območje pridružila novoustanovljena Policijska postaja za izravnalne ukrepe Novo mesto na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje.

Vlada je ugotovila obstoj povečanega nadzora državne meje v letu 2022 v določenih občinah in v letu 2023 zagotovila 2,5 milijona evrov za delno povračilo stroškov občinam.

”Na območju naše občine je še vedno veliko število migrantov. Ob patroliranju na meji se uničujejo poti, zato bo Občina Brežice po besedah ministra prejela 257 tisoč evrov za sanacijo poti ob sami meji,” je povedal župan Ivan Molan.

Na meji s Hrvaško so nedavno začeli odstranjevati tudi panelno ograjo, ki jo bodo po besedah ministra ponovno uporabili le za potrebe obrambno-varnostnih organov Slovenije (policija in vojska). 

”Glede panelne ograje in žice sem ministru povedal, da v Brežicah pozdravljamo predlog da se zadeva umakne, vendar je veliko krajanov v Slovenski vasi in Rigoncah izrazilo željo, da ograja ob njihovih dvoriščih ostane, saj ob morebitni odstranitvi se odpre pot, po kateri lahko migranti prosto hodijo po njihovih dvoriščih, kar pa si seveda ne želimo,” poudarja Molan. Minister Poklukar je dejal, da bodo zadevo preučili in občini sporočili podrobnosti obstoja oziroma odstranitve le-te.

Govorila sta tudi o romski problematiki in župan Ivan Molan je ministru predstavil stanje v naši občini, saj vemo, da so zadeve postale neobvladljive. ”Minister je obljubil, da bo policija naredila vse, kar je v njihovi moči in da se zaveda, da gre za širše področje, kjer potrebno, da se vključijo tudi službe iz področij šolstva, sociale in zaposlovanja,” razlaga župan.  Ob tem pa je Poklukar še poudaril, da je policija v letu 2022 opravila več skupnih nadzorov z gradbenim, okoljskim in veterinarskim inšpektorjem ter centrom za socialno delo.

Pogovor je nanesel tudi na edino slovensko vojaško- civilno letališče Cerklje ob Krki. ”V občini Brežice si želimo, da bi mejna črta na letališču v Cerkljah ob Krki, ki je bila na nek način poskusna, postala trajna. Gre predvsem zato, da bi letala lahko upravljala nujne mejne zadeve, saj je v tem trenutku potrebno oditi na letališče v Ljubljano, Maribor ali Portorož,” je še župan Ivan Molan povedal ministru Boštjanu Poklukarju.

 

Vir fotografije: MNZ

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje društev KS Zakot-Bukošek-Trnje 2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

RAZPIS 2023

PRIJAVA-OBR-2S-2023

POROČILO-OBR-3S-2023

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice postala ambasadorka projekta ”Dobrodelno okrog Slovenije”

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Projekt, katerega idejni oče je Dami Zupi, naš občan in kolesar, je v mesecu maju potekala že četrto leto zapored. Pred tremi leti pa se je omenjenem projektu pridružila tudi naša občina.

Zaradi večletnega doprinosa k največji vseslovenski kolesarski humanitarni akciji in izjemne podpore projekta, v katerem se zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin, je letos občina Brežice, poleg Divače in Mestne občine Velenje, postala ambasadorka projekta.

Podelitev je potekala v okviru novinarske konference, na kateri so organizatorji predstavili rezultate letošnje akcije. V imenu občine Brežice je plaketo prevzel Damjan Žerjav,  sodelavec občine Brežice, ki pokriva področje športa.

00018-20230526-DOS-Dobrodelno-Okrog-Slovenija-Tiskovna-Konferenca-Ljubljana-00061-WEB-V1

Kot smo že poročali so v soboto, 6. maja 2023, se v Brežicah pred stavbo občine ustavili kolesarji dobrodelne Dirke okoli Slovenije (DOS). Sprejel jih je podžupan Občine Brežice Aleksander Gajski.

Na sprejemu so s programom sodelovali učenci iz Osnovne šole Brežice in sicer otroška folklorna skupina Kresnice  s točko Žehta in plesna skupina s točko Dust. S stojnico so sodelovali tudi člani  Društva diabetikov Posavje Brežice, ki so merili raven sladkorja v krvi, saj se letos DOS pridružuje akciji #DarujemKilometre s katero Zveza društev diabetikov Slovenije ozavešča o sladkorni bolezni. Članice društva pa so poskrbele tudi za domače dobrote za okrepčilo kolesarjev.

Sprejema kolesarjev, ki vrtijo pedale za dober namen, se je s kolesom udeležil tudi občan Danijel Pečnik, ki kljub dopolnjenim 92. letom še vedno rad odkolesari vse do Kostanjevice na Krki.

Na pot od Brežic do Novega mesta so se z Damijem Zupijem in ekipo pogumno odpravili tudi trije Brežičani – Miran Ambram, Dejan Vukič in Marko Škulj.

00090-20230526-DOS-Dobrodelno-Okrog-Slovenija-Tiskovna-Konferenca-Ljubljana-00626-WEB-V1

00024-20230526-DOS-Dobrodelno-Okrog-Slovenija-Tiskovna-Konferenca-Ljubljana-00103-WEB-V1

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice postala ambasadorka projekta ”Dobrodelno okrog Slovenije”

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Projekt, katerega idejni oče je Dami Zupi, naš občan in kolesar, je v mesecu maju potekala že četrto leto zapored. Pred tremi leti pa se je omenjenem projektu pridružila tudi naša občina.

Zaradi večletnega doprinosa k največji vseslovenski kolesarski humanitarni akciji in izjemne podpore projekta, v katerem se zbirajo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin, je letos občina Brežice, poleg Divače in Mestne občine Velenje, postala ambasadorka projekta.

Podelitev je podetkala v okviru novinarske konference, na kateri so organizatorji predstavili rezultate letošnje akcije. V imenu občine Brežice je plaketo prevzel Damjan Žerjav,  sodelavec občine Brežice, ki pokriva področje športa.

00018-20230526-DOS-Dobrodelno-Okrog-Slovenija-Tiskovna-Konferenca-Ljubljana-00061-WEB-V1

Kot smo že poročali so v soboto, 6. maja 2023, se v Brežicah pred stavbo občine ustavili kolesarji dobrodelne Dirke okoli Slovenije (DOS). Sprejel jih je podžupan Občine Brežice Aleksander Gajski.

Na sprejemu so s programom sodelovali učenci iz Osnovne šole Brežice in sicer otroška folklorna skupina Kresnice  s točko Žehta in plesna skupina s točko Dust. S stojnico so sodelovali tudi člani  Društva diabetikov Posavje Brežice, ki so merili raven sladkorja v krvi, saj se letos DOS pridružuje akciji #DarujemKilometre s katero Zveza društev diabetikov Slovenije ozavešča o sladkorni bolezni. Članice društva pa so poskrbele tudi za domače dobrote za okrepčilo kolesarjev.

Sprejema kolesarjev, ki vrtijo pedale za dober namen, se je s kolesom udeležil tudi občan Danijel Pečnik, ki kljub dopolnjenim 92. letom še vedno rad odkolesari vse do Kostanjevice na Krki.

Na pot od Brežic do Novega mesta so se z Damijem Zupijem in ekipo pogumno odpravili tudi trije Brežičani – Miran Ambram, Dejan Vukič in Marko Škulj.

00090-20230526-DOS-Dobrodelno-Okrog-Slovenija-Tiskovna-Konferenca-Ljubljana-00626-WEB-V1

00024-20230526-DOS-Dobrodelno-Okrog-Slovenija-Tiskovna-Konferenca-Ljubljana-00103-WEB-V1

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Direktor Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (m/ž)

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Razpis (original).

Na podlagi, 18. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.  (Uradni list RS, št. 31/21) objavlja Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o.  javni razpis za:

direktorja Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (m/ž)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava in gospodarskih družb, izpolnjevati še naslednje pogoje:

–           najmanj izobrazbo, pridobljeno na univerzitetnem programu ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),

–           najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj po pridobitvi univerzitetne diplome ali magisterija stroke,

–           organizacijske in vodstvene sposobnosti,

–           državljanstvo Republike Slovenije,

–           aktivno znanje slovenskega jezika.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo vsaj dve leti delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih pri pravnih subjektih primerljive velikosti. Zaželjeno je strokovno poznavanje področja dela javnega podjetja oziroma gospodarskih javnih služb.

 

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pisna prijava kandidata s priloženim življenjepisom mora vsebovati:

1.      Fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi.

2.      Navedbo delovnih izkušenj, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj in delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.

3.      Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede znanja slovenskega jezika na višji ravni, kateri je priloženo vsaj opravljeno dokazilo o opravljenem preizkusu po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oz. tej ustrezno štiriletno srednjo šolo v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 4. člena Uredbe o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08).

4.      Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev:

– da je državljan Republike Slovenije,

– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanj, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah nasprotovale njegovemu imenovanju.

5.      Izjavo kandidata, da za namen tega postopka za zasedbo prostega delovnega mesta organu, ki objavlja javni razpis, dovoli pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.

6.      Program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju (priporoča se, da slednji ne presega 10 strani).

Imenovani kandidat bo delo nastopil predvidoma s 1.9.2023, delovno razmerje pa bo sklenil za določen čas in sicer za čas trajanja mandata štirih (4) let.

Javni razpis se objavi na spletnih straneh ustanoviteljice Občine Brežice, spletni strani Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Dodatne informacije o izvedbi postopka za zasedbo prostega delovnega mesta: tel. št. 07 620 92 74 (Daša Krošelj).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo s priporočeno pošto ali osebno vložijo najkasneje v petnajstih (15) dneh po objavi na naslov: Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – NS – RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA BREŽICE, D.O.O.«.

Nadzorni svet Komunale Brežice d.o.o. bo upošteval samo pravočasne in ustrezno označene prijave. Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, ki bodo vložene oz. bodo prispele po pošti najkasneje do vključno 15. dan po objavi.

Obravnavane bodo samo pravočasne, ustrezno označene in popolne prijave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh od izbire kandidata.

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Mag. Gordana Radanovič

Predsednica Nadzornega sveta

Komunale Brežice d.o.o.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Sklic nadaljevanja 3. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Pozdravljeni,

 

obveščam vas, da bo nadaljevanje 3. redne seje Občinskega sveta občine Brežice, v sredo, 31.5.2023 ob 16. uri  v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

 

Vabilo_nadaljevanje 3.redne seje

 

V skrbi za zdravje vseh nas, vas prosimo, da se seje udeležite le v kolikor ste zdravi in upoštevate preventivne ukrepe.  

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Več sredstev za subvencijo plačila vrtca in možnost zdravniške rezervacije

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Strokovne službe so pripravile nov izračun in predloge cen, občinski svet pa je z rebalansom proračuna zagotovil dodatnih 300.000 evrov za doplačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa vrtca (skupaj 3,756 milijona). Sklep o določitvi cen vsebuje tudi predlog za zdravniško rezervacijo, ki pomeni daljšo odsotnost otroka iz vrtca zaradi bolezni.

Država dogovorila povišanje plač v vrtcih, vendar tega stroška ne bo krila

V letu 2023 je prišlo do dviga plač kot posledice dogovorov med Vlado RS in sindikati. Poleg plač pomočnic vzgojiteljic so se v vrtcih dvignile plače in drugi stroški dela vsem preostalim zaposlenim, od povišanja regresa za prehrano in letni dopust do dviga minimalne plače. Ker država ni prevzela kritja stroškov povišanja plač vrtčevskega kadra, ki ga je sama dogovorila, se morajo ekonomske cene programov povečati, saj je potrebno zagotoviti za višje plače več sredstev od načrtovanih.

Občina ima zelo majhen vpliv na ekonomsko ceno programa vrtca

Država je tista, ki s sprejetjem zakonodaje določi normative v vrtcih. Od števila otrok v skupini po posameznih starostnih obdobjih do števila vzgojiteljic, pomočnic vzgojiteljic in ostalih zaposlenih v vrtcih (npr. pomočnik ravnatelja, kuharji, čistilke, hišniki, ..). Za zaposlene v vrtcih država določi tako izobrazbo kot višino plačila, ki pa ga mora zagotoviti občina.

Izračun ekonomske cene programa vrtca

Ekonomska cena programa vrtca je seštevek povprečnih mesečnih stroškov zaposlenih, materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, plin, voda, čiščenje, vzdrževanje, didaktičnih sredstev, igrač) in stroškov živil, ki se jih deli na število otrok v skupini glede na normativ. 

Primer za izračun ekonomske cene vrtca za 1. starostno obdobje v enem izmed vrtcev pri šoli v občini (starost od 11 mesecev do 3 let), kjer je vključenih skupaj 28 otrok (2 oddelka).

Strošek dela vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter sorazmeren delež ostalih zaposlenih v vrtcu (npr. pomočnik ravnatelja, kuharji, čistilke, hišniki, …) znaša v enem mesecu povprečno 16.211 evrov. K temu prištejemo stroške materiala in storitev v višini 1.400 evrov  (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve, čiščenje, tekoče vzdrževanje, zavarovanje, didaktična sredstva, igrače, usposabljanje, hišno perilo, drobni inventar) ter stroške živil 1.203  evrov in povprečni mesečni znesek znaša 18.814 evrov za 28 otrok 1. starostnega obdobja – po otroku je torej ekonomska mesečna cena programa tega vrtca cca 672 evrov.

Ekonomske cene so po vrtcih v občini različne predvsem iz vidika zaposlenih (razlike v napredovanjih, ipd.) in nekoliko manj od materialnih stroškov. Da bi na občini zagotovili vsem staršem enako osnovo za plačilo posameznega programa, ne glede na to, v kateri vrtec je otrok vključen, v občini Brežice veljajo enotne cene za istovrstne programe.

Maksimalno plačilo staršev znaša 77 % ekonomske cene programa vrtca

Stroški programov vrtca se v skladu z zakonom delijo na občino in starše. Na občini se zavedamo,  da si večina staršev takega mesečnega stroška ne bi mogla privoščiti, zato občina v skladu z zakonodajo staršem subvencionira oz. plačuje del ekonomske cene vrtca v višini več kot 3,5 milijona evrov letno. Delež plačila staršev se ugotavlja na centru za socialno delo  glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z  najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni, njihov delež pokrije država, preostali del pa občina.

V vrtce je vključenih 915 otrok in za skoraj polovico vseh vključenih otrok (438) starši doplačujejo za vrtec od nič do 35 % ekonomske cene programa.

Predlog povišanja ekonomske cene programov vrtca za leto 2023

Predlog povišanja ekonomske cene zaradi povišanja stroškov dela v 2023 znaša za 1. starostno obdobje  3,85 % (iz 624 na 648 evrov), za  2. starostno obdobje 2,29 % (iz 436 na 446 evrov), za kombinirane oddelke in oddelke 3-4 let 11,32 % (iz 486 na 541 evrov) ter za razvojni oddelek za 4,42 % (iz 1.200  na 1.254 evrov). To pomeni, da bi starši, ki plačujejo najvišjo ceno vrtca, torej 77 % ekonomske cene, po novem plačevali na mesec za 1. starostno obdobje  499 evrov, za  2. starostno obdobje 343 evrov in za kombinirane oddelke in oddelke 3-4 let 417 evrov.

Občina omogoča počitniško in zdravniško rezervacijo

Občina Brežice omogoča staršem otrok še dodatno ugodnost ob daljši odsotnosti otrok. Starši lahko uveljavijo rezervacijo oz. začasen izpis zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca letno. Sklep o določitvi cen na novo opredeljuje tudi zdravniško rezervacijo, ki pomeni daljšo odsotnost otroka zaradi bolezni, gre za odsotnost otroka iz vrtca za več kot 20 dni. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % cene njim določenega dohodkovnega razreda. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni pa morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo.

Struktura cene vrtcev v 2023

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V Artičah obeležili 50 let delovanja vrtca

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V Artičah so v torek, 23. 5. 2023, v telovadnici šole s pestrim programom otrok in vzgojiteljic vseh šestih skupin vrtca Ringaraja obeležili pol stoletja delovanja tamkajšnjega vrtca.

Leta 1972 je prag artiškega vrtca skupaj s prvo vzgojiteljico, učiteljico razrednega pouka Stanislavo Šebrek prestopilo 22 otrok. Skoromno igralnico so najprej uredili v prostorih prosvetnega doma. Takratnemu ravnatelju Mihi Halerju je skupaj s starši uspelo odpreti prvi oddelek vrtca, s čimer je mnogim družinam omogočil prepotrebno varstvo otrok.

”Skromno opremljeni prostori niso zaustavili veselega vzdušja otrok, ki je bilo sproščeno, in vzgojiteljice, ki je bila polna življenja ter je kljub nekoliko slabšim pogojem z vztrajnostjo in iznajdljivostjo sledila potrebam in željam otrok,” je v svojem nagovoru povedala pomočnica ravnateljice vrtca Nataša Petelinc.

50-let-vrtca-artiče (29)

Delež vključenih predšolskih otrok je naraščal, potreba po novih prostorih je bila vedno večja. V šolskem letu 1975/1976 so ob že delujočem oddelku odprli novega v sosednjem prostoru Prosvetnega doma. Tri leta kasneje so se najmlajši preselili v nove prostore v prizidku šole. V šolskem letu 1987/1988 so zaradi novega, tretjega oddelka uporabili še pouku namenjeno sosednjo učilnico. Delovala sta dva oddelka male šole in en oddelek mlajših otrok.

Povečevanje števila vpisanih otrok je v šolskem letu 1995/1996 privedlo do odpiranja novega oddelka. Za 85 otrok je bilo premalo prostora, treba je bilo adaptirati podstrešje šole ter pridobiti nove igralnice in sanitarije. Prvič so delovali štirje oddelki. Z uvedbo devetletke v šolskem letu 2000/2001 je poskusno deloval prvi razred samih šestletnikov, kljub izpadu male šole so v vrtcu delovali štirje oddelki, dva od teh v polovični zasedbi. V šolskem letu 2004/2005 so otroci skupaj s starši izbrali ime za vrtec – Vrtec Ringaraja, napisali so tudi himno vrtca in odkrili logotip z novim imenom vrtca. Zaradi povečanega vpisa predvsem najmlajših otrok so v šolskem letu 2009/2010 odprli oddelek pri družini Pintarič. Aprila leta 2010 je artiški vrtec postal tudi eko vrtec. Ker prostori v šolski zgradbi že dolgo niso več zagotavljali primerne prostorske ureditve, so leta 2020, ko se je začela epidemija koronavirusa, so začeli z gradnjo prizidka za namene vrtca pri OŠ. Od lanskega leta imajo tako v Artičah nov velik, 6-oddelčni vrtec, v katerega je vključenih 108 otrok.

”Naš vrtec je velika hiša, kjer prevladuje svet igre, sodelovanja, učenja, skupnega sobivanja ter povezovanja vrtca in šole,” je poudarila Petelinčeva, ki se je ob koncu zahvalila tudi staršem, ker izkazujejo zaupanje in soustvarjajo uspešno vsebinsko podobo vrtca, nekdanjim sodelavkam, ki so postavile temelje, na katerih gradijo naprej, ter zdajšnjim sodelavkam in sodelavcem, ki s svojo energijo in vsakodnevno predanostjo plemenitijo vsakdan v vrtcu ter ga polnijo s toplino in razumevanjem vseh otrok.

Slavnostnega dogodka se je udeležila podžupanja občine Brežice Mojca Florjanič, ki je vsem iskreno čestitala in v svojem nagovoru poudarila, da strokovna javnost vedno znova ugotavlja, kako površno je v javnosti razumljena predšolska vzgoja. ”Še vedno se premalo poudarja ključen pomen predšolskega obdobja v človekovem razvoju, pa tudi to, kako zelo pomembni so pri tem izobraženi in kompetentni strokovni delavci. In na to je potrebno vedno in znova glasno opozarjati. V Sloveniji imamo kakovostne vrtce, vzpostavljen je družinam prijazen vzgojno-izobraževalni sistem predšolske vzgoje, vedno pa smo lahko še boljši. Ravno konstruktivna moč dobrega medsebojnega sodelovanja in združene moči, podkrepljene z odličnim strokovnim znanjem, ki ga zaposleni v tem sementu zagotovo imate, lahko dvigne kakovost slovenskih vrtcev še na višjo raven. In verjamem, da vam uspeva in da vam bo tudi v prihodnje to uspelo. Vi ste srčika procesa, ki je za naše malčke tako zelo pomemben!”

Nagovor je zaključila z besedami: ”Otroci so naše največje bogastvo, zato z njimi tako tudi ravnajmo. Bodimo njihov glas in storimo vse, da so in ostanejo varni, zdravi in svetla prihodnost našega jutri.”

50-let-vrtca-artiče (20)

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo o odsotnosti in upokojitvi Milana Matića, dr. med., specialista splošne medicine

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Uporabnike, ki so bili opredeljeni pri navedenem zdravniku, prosimo, da si izberejo drugega osebnega zdravnika. V Zdravstvenem domu Brežice sta na razpolago za izbiro:

– Mirjam BOSINA, dr. med., specialistka družinske medicine

Kontaktni podatki: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 485, elektronska pošta: , srednja medicinska sestra: Laura KRALJ.

– Tjaša SMREKAR, dr. med., specialistka družinske medicine (od 5. 6. 2023)

Kontaktni podatki: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 428, elektronska pošta: , srednja medicinska sestra: Dragica SKINDER.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Župan podelil priznanja za tekmovanje v peki kruha

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice je v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in Društvom kmetic Brežice že sedmo leto slavnostno podelila priznanja in zahvale za peko domačega kruha, vsem, ki so svoj kruh oddali na tekmovanju v letu 2022.

Podelitev za peko kruha 22-7

V sklopu tradicionalne prireditve ”Dan kruha, vina in salam” poteka tudi tekmovanje v peki domačega kruha. Od leta 2014 se je tekmovanja udeležilo 100 pekov in pekovk. Anica Travnikar in Sabina Kostevc pa sta se do sedaj tekmovanja udeležili vsako leto. Ocenjevanje poteka v dveh kategorijah, v letu 2022 sta bili kategoriji črni mešani kruh in pšenični kruh.

Iz leta v leto opažamo da je kvaliteta oddanih izdelkov vedno višja in komisija se je tudi v preteklem letu soočala z izzivom dobrega ocenjevanja. Župan Ivan Molan se je sodelujočim zahvalil za sodelovanje in na podlagi ocen komisije podelil zgolj srebrna in zlata priznanja. Pri tem mu je pomagal tudi član ocenjevalne komisije Roman Matjašič.

Podelitev za peko kruha 22-12

Za glasbeno spremljavo je poskrbel Niko Ogorevc, gostja dogodka pa je bila Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki je prisotnim prestavila ključne informacije o vrtu v letošnjem letu. Peki in pekovke so bili ob prejetju priznanja deležni tudi Mišine knjige z naslovom Vrtnarimo z Mišo Pušenjak.

Svoj kruh lahko tudi letos oddate in sicer 23. 6. 2023 med 13. 30 in 14.30 uri v avli poslovnega centra Gasa (Upravna enota). Dogodek ”Dan kruha vina in salam” se iz grajskega dvorišča seli v staro mestno jedro.

Ocenjevanje bo potekalo v dveh kategorijah; praznični kruh in kruh posebnih vrst. Ob 18.00 uri bo možen ogled razstave vseh prejetih kruhov. Nagrajenca vsake kategorije bosta razglašena na glavnem odru prireditve.

Na dogodku bodo podeljene tudi nagrade in listine v sklopu izbora ”Županovo vino 2023”, možnost degustacije vina, kruha in salam, za vzdušje pa bodo poskrbeli fantje iz skupine Firbci.

Podelitev za peko kruha 22-9

Podelitev za peko kruha 22-1(1)

Podelitev za peko kruha 22-16

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.