Arhivi Kategorije: Obvestila

Voščilo župana ob slovenskem kulturnem prazniku

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Veseli me, da je kultura v naši občina tista, ki združuje in povezuje tako posameznike kot društva, javne zavode in kraje. Hvala vsem, ki tudi v teh zahtevnih časih, ki omejujejo družabno življenje, ustvarjate na področju kulture, in tako prispevate k višji kakovosti življenja v občini Brežice.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice in iskrena zahvala vsem ustvarjalcem, ki skrbite, da ljubiteljska kultura v naši sredi živi in se razvija!

Ivan Molan, župan občine Brežice

 

 

 

 

zdravljica

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Osrednja občinska slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Zbrane nagrajence, goste in obiskovalce je uvodoma pozdravil župan občine Brežice Ivan Molan in se ljubiteljskim kulturnikom zahvalil za njihovo delovanje in ustvarjanje. ”Vsem prejemnikom priznanj in odličij iskreno čestitam. Hvala, da s svojim delovanjem bogatite kulturno dogajanje v naši občini. Naj bosta prejeto priznanje in nagrada tudi spodbuda za nadaljnje delo v ljubiteljski kulturi,” je dejal župan. Ob tem pa je poudaril, da bo občina Brežice tudi v prihodnje finančno podpirala delo v kulturi. ”Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob slovenskem kulturnem prazniku,” je še voščil župan.

župan

Slavnostni govornik osrednje slovesnosti je bil mag. Matej Filipčič, arhitekt in režiser, ki se je rodil v Brežicah in svojo kulturno pot začel ravno na brežiškem odru. Danes ima Matej za sabo več kot 260 režij in scenografij raznih korporativnih in javnih dogodkov ter državnih proslav. Nastopal je tudi kot performer v vrsti pomembnih plesnih in gledaliških predstav, od leta 2000 pa kot režiser, scenograf in producent ustvarja lastne avtorske gledališke predstave. V svojem nagovoru je poudaril, da kultura ni ustanova, da je kultura del našega vsakdanjega življenja.

govornik

Osrednjo občinsko slovesnost ob slovenskem dnevu kulture je organizirala Zveza kulturnih društev Brežice pod pokroviteljstvom Občine Brežice in v sodelovanju z JSKD Območna izpostava Brežice. Glasbeni program prireditve je izvedel Trobilni kvintet Contrast, dogodek je povezovala dramska igralka Sara Dirnbek. Priznanja in odličja je nagrajencem izročil predsednik Zveze kulturnih društev Brežice, Jože Denžič.

PREJEMNIKI PRIZNANJ IN ODLIČIJ ZKD BREŽICE ZA LETO 2022

Priznanja:

Gregor Balja (KD Gasilski pihalni orkester Loče pri Dobovi)

Judita Volčanšek (KD Mešani pevski zbor Viva Brežice)

Tjaša Oštir (Plesno društvo Imani)

Bronasto odličje:

Fredi Povh (KUD Slavček Velika Dolina)

Srebrna odličja:

Kristina Bevc (Društvo likovnikov Brežice)

Mihaela Slovenc (Vokalna skupina Iris KD Kapele)

Dr. Ivanka Počkar (Društvo za oživitev mesta Brežice)

Zlata odličja:

Folklorna skupina Duplo Pišece (Kulturno društvo Orlica Pišece)

Lovski pevski zbor Globoko (Kulturno društvo Globoko)

KD Mešani pevski zbor Viva Brežice

Častni priznanji:

Bernardka Ravnikar (KUD Franjo Stiplovšek Gimnazija Brežice)

Vladimir Podgoršek (Kulturno društvo drugi oder)

skupinska 12

sara

denžič

glasba

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni poziv za podajo predlogov za imenovanje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet zavoda Zavod za šport Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12, 47/13, 32/15, 9/21; v nadaljevanju Odlok), v  prvem odstavku 22. člena določa, da svet zavoda šteje sedem predstavnikov, in sicer: štirje predstavniki ustanovitelja, en predstavnik Krajevne skupnosti Dobova, en predstavnik delavcev in en predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Drugi odstavek 23. člena Odloka določa, da mandat članov sveta zavoda traja pet let ter da so po preteku mandata lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma.

V skladu s petim odstavkom 22. člena Odloka, župan na podlagi javnega poziva imenuje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti.

 

Pozivam vas, da podate svoje predloge za člana sveta javnega zavoda Zavod za šport Brežice, najkasneje do  14.2.2023, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si.

 

Predlog naj vsebuje:

– podatke o predlaganem kandidatu  – ime in priimek, rojstni podatki, naslov in delo, ki ga opravlja 

– soglasje kandidata.

 

Javni poziv

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Srečanje župana s prostovoljci programov ”Starejši za starejše” in ”Brezplačni prevozi za starejše Sopotniki”

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Program Starejši za starejši – za višjo kakovost življenja doma poteka v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije od leta 2004, med prvimi društvi v Posavju, ki se je pridružilo programu je bilo DU Brežice, leta 2008. Danes pa poleg DU Brežice program izvajata tudi DU Dobova Kapele in DU Bizeljsko, vse skupaj 57 srčnih prostovoljk in prostovoljcev. Prostovoljci v sklopu programa obiščejo občanke in občane starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo ti potrebujejo. V letu 2022 so opravili 2208 obiskov, kar predstavlja 65% več od načrtovanega.

Od leta 2018 pa je v občini Brežice na voljo tudi storitev brezplačnih prevozov starejših z namenom pomagati starostnikom pri vključevanju v družbeno življenje. Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost  v enoti Brežice šteje 15 prostovoljcev, ki starejšim občanom iz predvsem manjših, odročnejših krajev in zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav, omogoča brezplačni prevoz do zdravnika, zdravilišča, trgovine, pošte, banke, prijatelja ipd. Brežiški Sopotniki so v letu 2022 nudili prevoz 438 starostnikov, prevozili 31.098 kilometrov in opravili 1.423 ur prostovoljskega dela.

Župan Ivan Molan se je ob srečanju vsem sodelujočim v programih zahvalil za prostovoljno delo, s katerim omogočajo dostojno življenje tretjega starostnega obdobja naših občank in občanov. Povedal je tudi, da Občina Brežice za socialno varstvo starejših, materialno ogroženih in ranljivih skupin ter izobraževanje odraslih namenja 991.200 evrov. Izvedba programov in projektov pa je odvisna od ljudi, zato je posebno zahvalo izrekel koordinatorkam programa Starejši za starejši v občini Brežice: Ani Kalin iz DU Brežice, Mariji Radanovič iz DU Dobova Kapele in Jožici Obradovič iz DU Bizeljsko. DU Brežice prav letos beleži že 15. obletnico uspešnega prostovoljstva v programu.

Župan se je zahvalil tudi regijski koordinatorki projekta Starejši za Starejše, Idi Križanec, ki je na dogodku povedala, da občina Brežice že od samega začetka podpira program in z namenjenimi sredstvi predstavlja odličen vzor ostalim slovenskim občinam. Ob tem pa je Križančeva poudarila: ”Program Starejši za starejše v Sloveniji zajema 3554 prostovoljcev, ki so od leta 2004 opravili  milijon in 400 tisoč obiskov ter organizirali 600.000 pomoči. Opravili smo 11,5 milijona prostovoljskih ur, kar po oceni 6€ na uro znese 109 milijonov evrov.”

Veliko zahvalo je župan namenil tudi koordinatorki Večgeneracijskega centra Brežice Ana Mariji Žerjav ter brežiškem koordinatorju brezplačnih prevozov Sopotniki Andreju Valenčaku, ki predstavljata trdno vez med prostovoljci in uporabniki, ter ves čas skrbita, da delo in pomoč potekata nemoteno.

DSC_5664

Predstavitev dela Večgeneracijskega centra in brezplačnih prevozov za starejše ter aktualnih razpisov in pomoči starejšim

Na srečanju je Matejka Gerjevič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj občine Brežice povedala, da bo občina v letu 2023 obdržala obstoječe programe za starejše, prav tako tudi finance in razpise. Omenila je tudi, da občina Brežice načrtuje pripravo strategije za dolgo živečo družbo. Zahvalila se je vsem predanim prostovoljcem ter poudarila, da so na občini vedno na voljo za pomoč in posluh potrebam starejših. ”Hvala, ker predstavljate neprecenljivo pomoč na terenu in da te vrednote prenašate na mlade. Več kot 50 prostovoljcev programa Starejši za starejše in 15 prostovoljcev programa Sopotniki predstavljajo neverjetno število ljudi, ki so pripravljeni pomagati sočloveku. Na to številko smo lahko vsi zelo ponosni.”

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2023 in varstvo na daljavo je predstavila Mojca Banič, sodelavka oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, s katero koordinatorji in ostali sodelujejo pri oddaji vlog in potrdil.

Koordinatorka Večgeneracijskega centra Brežice, Ana Marija Žerjav je na srečanju predstavila program in delovanje Večgeneracijskega centra, ki se nahaja na novi lokaciji v stavbi bivšega doma upokojencev Brežice, Andrej Valenčak, koordinator Sopotnikov pa je poudaril, da so Sopotniki v naši občini izredno dobro sprejeti in da kljub velikemu številu klicev, se trudijo, da najdejo ustrezen termin za prevoz.

DSC_5654

DSC_5655

DSC_5658

DSC_5660

DSC_5677

DSC_5679

DSC_5685

DSC_5691

DSC_5696

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Čiščenje poslovnih prostorov (24 mesecev)

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet naročila je izvajanje storitev čiščenja, ki je okoljsko manj obremenjujoče in obsega naslednje poslovne objekte: – Občinska stavba CPB 18, Brežice ter – Dom kulture Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 3, Brežice in sicer v obdobju od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2025.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice in sicer iz proračunske postavke »00127 – Materialni stroški poslovnih prostorov«.

Rok za oddajo ponudb: 22. februar 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 22. februar 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2  

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktni osebi:

Marina Urek
tel.: 07 6205 564
e-mail: 

Mateja Kreačič Ajster
tel.: 07 6205 566
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN000563/2023-W01).

Razpisna dokumentacija – objava

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2023, in sicer:

1. Redni letni program;

2. Izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

 

Višina razpoložljivih sredstev

Vrednost razpisa za leto 2023 je 13.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00447 Programi društev upokojencev in se za izbran program  predvidoma razdelijo v višini:

1. 8.920,00 EUR za Redni letni program;

2. 4.080,00 EUR za izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

 

Rok za predložitev prijav je 28.2.2023.

 

Način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR LETNI PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV 2023«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 28.2.2023 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 28.2.2023.

 

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je:

Mojca Banič, telefon 07/620 55 31, e-naslov: mojca.banic@brezice.si.   

 

Razpisna dokumentacija:

1. Javni razpis: JR 2023.pdf

2. Podatki prijavitelja in splošna izjavaObrazec 1.docx

2. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov Obrazec 2 – Privolitev.docx

3. Prijava na javni razpis Obrazec 3 – Prijava na razpis.docx

4. Poročilo o izvedenem letnem programuObrazec 4 – Poročilo 2023.docx

5. Vzorec pogodbeVzorec pogodbe.docx

6. Vzorec kuverte Kuverta.docx

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Program javnih del za aktivno reševanje brezposelnosti v občini Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

”Občina Brežice bo v letu 2023 za programe javnih del namenila 90.000 evrov in tako zagotovila vključitev 18 brezposelnih oseb,poudarja župan Ivan Molan.  Ljudje, zaposleni v programu javnih del, delajo v sklopu naslednjih izvajalcev: Center za socialno delo Posavje enota Brežice, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, vrtec Mavrica Brežice, Zdravstveni dom Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Škofijska Karitas Celje – Brežice, Ozara Slovenija in Zavod Stara šola Brežice.

Občina Brežice sofinancira 12 različnih programov, štirim programom pa je izkazan javni interes. Programi so namenjeni brezposelnim, ki se vključujejo v programe del na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih področjih  kot so: socialno vključevanje posebej ranljivih skupin, pomoč Romom pri socializaciji, pomoč starejšim in invalidom, pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov, družabništvo in spremljanje, urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, pomoč pri izvajanju programov za mlade, pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, pomoč pri izvajanju programov za občane, varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja.

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih zagotavlja Zavod za zaposlovanje iz Proračuna RS, na podlagi javnega povabila za izbor programov za leto 2023.

Program javnih del v praksi

”Občini Brežice smo izredno hvaležni za dano možnost financiranja programa javnih del. K nam prihajajo različne osebe, mi pa vedno poskušamo izbrati pravo osebo, saj gre za zelo specifično delo z duševnimi bolniki,” je povedala Tatjana Hlava, strokovna delavka Dnevnega centra Ozara Slovenija, enota Brežice.

Jasminka Štaba, udeleženka programa javnih del, delo opravlja na Ozari Slovenija v Brežicah, kjer pravi, da se počuti zelo dobro in z veseljem hodi na delo. ”Vodim kulinarične delavnice, ustvarjalne delavnice, razna druženja in sprehode. Zelo rada delam z ljudmi, sem prihajajo zelo dobri ljudje, rada jih imam,” pravi Štabova.

Aleš Pajk, udeleženec programa javnih del delo opravlja na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, kjer je izvajalec številnih aktivnosti. ”Izvajam računalniško delavnico za starejše in nudim pomoč pri uporabi mobilnega telefona. Prav tako izvajam učno pomoč osnovnošolcem in vodim šahovski krožek,” nam je zaupal Pajek.

Delo preko programa javnih del na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice opravlja tudi Zlatko Jankovič, ki pravi, da opravlja delo z mladimi ob tem pa pridobiva nova znanja in veščine. ”Moja samozavest je večja, spoznal sem veliko novih prijateljev in ljudi, veseli me reden mesečni priliv na račun,” je še dodal.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Župan se je sestal z izvajalcem zimske službe glede ukrepov za izboljšanje storitve

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Največ pripomb na izvajanje zimske službe je bilo glede jutranje neprevoznosti nekaterih odsekov lokalnih cest ob močnem sneženju iz 22. na 23. januar, ki je v nekaterih krajih občine, kot sta npr. naselji Križe in Pečice, ustvarilo tudi do 4 m visoke zamete. Med glavnimi vzroki za zamude pri čiščenju cest so bili prepozen odzivni čas izvajalca pluženja, neustrezna prioriteta odsekov za začetek pluženja in pomanjkljivo poznavanje cestnega omrežja s strani podizvajalca. Težave je izvajalcu povzročalo tudi podrto drevje na cestah, ki ga je bilo potrebno najprej odstraniti, da je lahko plug očistil cesto. Po podatkih javnega podjetja ni bilo zjutraj 23. januarja zagotovljene ustrezne prevoznosti na skupaj 8 km ali 2,5 % javnih poti (od 319 km) in 35 km oz. 12 % lokalnih cest (od 288 km).

Javno podjetje je že sprejelo in pričelo izvajati ukrepe, ki bodo v prihodnje izboljšali izvajanje zimske službe. Ti obsegajo zgodnejši časa pripravljenosti podizvajalca pred predvidenim začetkom pluženja, zagotavljanje več plužno-posipnih enot ter spoznavanja tras in prioritet pluženja lokalnih cest z vozniki podizvajalca.

PLUŽENJE 2

O zimskem vzdrževanju cest

Zimsko vzdrževanje cest oz. zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko zaradi zimskih pojavov (sneg, žled, poledica itd.) normalno odvijanje prometa postane ogroženo. Občina Brežice ima zelo razgibano območje (nižine, hriboviti predeli, prelazi in kotline). Pokrajina je močno pokrita z  gozdovi, zato se v zimskem času na teh predelih zadržuje megla, vozišča pa so mokra in spolzka. Obstaja velika nevarnost žledu in poledice.

Odstranjevanje snega

Odstranjevanje snega iz javnih površin se prične takrat, ko je razvidno, da bo višina snežne odeje dosegla višino, ko ceste več ne bodo prevozne. V skladu z določili 30. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur. l. RS št. 38/16) je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig. Cesto štejemo za prevozno tudi takrat, če je promet oviran zaradi ostankov snega na vozišču. Prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih.

Poledica

Poledica predstavlja največji strošek zimske službe. Nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja. Pojavlja se skozi vso zimo in ni odvisna od količine snežnih padavin. Ko se temperatura vozišča oz. ozračja spusti pod 0°C in je le to vlažno, nastaja poledica. Dežurne ekipe morajo neprestano opravljati nadzor vozišča in spremljati temperaturne razlike. Posebno pozorne morajo biti na kritične odseke, ki so izkustveno znani. To so ostre krivine, večje strmine, senčni odseki (posebej v gozdovih in ob vodotokih), mostovi, cestna križišča ipd. Posipanje se začne takoj, ko se zazna prvi pojav poledice. Na kritičnih cestnih odsekih, kjer se poledica pogosto pojavlja, je potrebno kot opozorilo udeležencem postaviti dodatne prometne znake. Na takšnih, odsekih se opravlja preventivni posip ceste že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne ceste.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo glede testiranja za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice v tednu od 30. 1. do 3. 2. 2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

30.1. 2023

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

31.1.2023

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

1.2.2023

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

2.2.2023

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

3.2.2023

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje testiranja s HAGT zagotavlja proračun  Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pojavu simptomov oz. pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 4,50 EUR. Možno je plačilo s plačilnimi karticami in gotovinsko plačilo.

 

Rezultati testiranj:

 

Uporabnik testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Na izredni seji svetniki uredili kadrovske in mandatne zadeve

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Kot je dejal župan Ivan Molan ga veseli, ker so svetniki upoštevali in podprli njegov predlog, da se mesta v delovnih telesih občinskega sveta razdelijo proporcionalno glede na rezultate strank oz. list na volitvah.  Sklep o imenovanjih je bil sprejet brez glasu proti, kar je dobra popotnica za prihodnje, da bo občinski svet, ne glede na različne politične poglede, sodeloval pri sprejemanju odločitev o pomembah projektih in investicijah za občane.

Občinski svet Občine Brežice ima devet (9) stalnih delovnih teles, poleg Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katere člani so bili imenovani na ustanovitveni seji decembra 2022, še naslednje odbore in komisije: Statutarno-pravna komisija, Komisija za vloge in pritožbe, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za proračun, finance, davčno politiko in občinsko premoženje, Odbor za gospodarstvo, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbor za urbanizem in Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja.

Svetnice in svetniki v sklopu kadrovskih zadev soglasno sprejeli sklep s katerim so podali pozitivno mnenje kandidatki Vesni Bogovič za ravnateljico Osnovne šole Artiče za naslednje mandatno obdobje. Kot je dejala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mojca Florjanič odločitev komisije temelji na njenem dosedanjem uspešnem 19-letnem vodenju šole in predstavljenemu programu za novo mandatno obdobje.

Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo (CSD) Posavje, ki je kolegijski posvetovalni organ, imenovan na podlagi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje. Predstavnica Občine Brežice v Svetu lokalnih skupnosti je Mojca Florjanič.

 

Sestava delovnih teles Občinskega sveta Občine Brežice:

 

Statutarno-pravna komisija

1. Dražen Levojević, predsednik
2. Igor Zorčič, namestnik predsednika
3. Dr. Tomaž Teropšič, član
4. Katja Čanžar, članica
5. Lana Nikolić, članica

 

Komisija za vloge in pritožbe

1. Aljoša Rovan, predsednik
2. Andrej Šmajgl, namestnik predsednika
3. Mag. Andrej Vizjak, član
4. Tadej Škof, član
5. Marjetka Slatner Gerjevič, članica

 

Odbor za družbene dejavnosti

1. Dr. Stanka Preskar, predsednica
2. Klara Humek, namestnica predsednice
3. Jožica Sušin, članica
4. Ana Kalin, članica
5. Martina Živič, članica
6. Martina Zlobko, članica
7. Ivan Kostevc, član

 

Odbor za proračun, finance in občinsko premoženje

1. Aleksander Gajski, predsednik
2. Samo Stanič, namestnik predsednika
3. Rok Capl, član
4. Tatjana Močan, član
5. Franc Vranetič, član
6. Aljoša Rovan, član
7. Darja Krošelj, članica

 

Odbor za gospodarstvo

1. Ivan Kostevc, predsednik
2. Štefanija Kržan, namestnica predsednika
3. Alojz Škrabl, član
4. Jure Žlak, član
5. Vesna Kozole, član
6. Andreja Dušak, članica
7. Igor Lazanski, član

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

1. Fredi Žibert, predsednik
2. Anton Žnideršič, namestnik predsednika
3. Alenka Černelič Krošelj, članica
4. Suzana Petrović, članica
5. Karlo Budič, član
6. Darja Krošelj, članica
7. Marko Kovačič, član

 

Odbor za urbanizem

1. Bogdan Palovšnik, predsednik
2. Nataša Sagernik, namestnica predsednika
3. Stanko Tomše, član
4. Danijela Gabrič, članica
5. Boštjan Gregorič, član
6. Gregor Redenšek, član
7. Jože Krulc, član

 

Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja

1. Ferdo Pinterič, predsednik
2. Primož Hribšek, namestnik predsednika
3. Bojana Zevnik, članica
4. Gašper Mihelin, član
5. Mihael Petančič, član
6. Jožef Piltaver, član
7. Petra Grajžl, članica

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.