Arhivi Kategorije: Obvestila

Občina Brežice: Programi javnih del 2024 – podaljšanje roka za prijavo

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Povabilo je odprto od 23. novembra 2023 do razdelitve sredstev. Več informacij na priloženem linku: Javna dela 2024 – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

 

Kontakti za dodatna pojasnila :

– Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Sevnica, tel. (07) 81 64 652 (Andrej Mihelin) ali andrej.mihelin@ess.gov.si

– Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si )

 

Javna dela so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti pri neprofitnih delodajalcih, ki so izvajalci programov. 

 

Za namen prijave na javno povabilo za izbor programov za leto 2024 podaljšujemo rok za predložitev ponudbe, vendar le za pridobitev izjave o obstoju javnega interesa.  Zaradi porabe sredstev iz proračunske postavke pp 00043 – javna dela, sofinanciranje programov za leto 2024 ni več mogoče. 

Rok za oddajo prijav

Povabilo je odprto od dneva objave na spletni strani,  vendar najdlje do razdelitev sredstev Zavod za zaposlovanje RS, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne).

 

Način predložitve prijave 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JD 2024«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja.

 

*Obvezne sestavine vloge za sofinanciranje programov javnih del na to javno povabilo so:

Obrazec – Vloga za izbor JD 2024; Izpolnjena celotna vloga, pripravljena skladno z ustreznim povabilom javnih del 2024, Zavoda RS za zaposlovanje, razen v delih, kjer jo mora izpolniti Občina Brežice kot naročnik:

  • obrazec Ponudba; obrazec Program javnega dela za leto 2024; obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2024.

Obrazec poročilo JD 2023 – Poročilo o izvedenih programih javnih del v letu 2023, če je vlagatelj imel sofinancirane programe JD ali izražen javni interes s strani Občine Brežice v letu 2023.

 

Odpiranje vlog

Odpiranja vlog bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj. Odpirale se bodo vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele do petka do 9.00.

 

**Dodatni obrazci za oddajo vloge na povabilo Občine Brežice:

1. Obrazec – Vloga za izbor JD 2024: Obrazec – Vloga za izbor JD 2024.doc  (PRILOGA 2)

2. Obrazec poročilo JD 2023: Obrazec -_poročilo JD 2023.doc (PRILOGA 3)

3. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice: Pravilnik.pdf  (PRILOGA 4)

 

Opomba:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse pogoje in upoštevati Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024 Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Kontaktna oseba

Jerneja Kreačič

Telefon: 07/620 55 36

E-naslov: jerneja.kreacic@brezice.si 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Podpisali pogodbo za obnovo Doma kulture Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan je povedal, da je Občina Brežice v zadnjih 20 letih v dvorani izvajala manjša investicijsko vzdrževalna dela, ni pa bila narejena celovita obnova. Občina je pristopila k obsežni prenovi saj obstoječa oprema ne zadostuje več za izvedbo prireditev po sodobnih standardih (npr. zastarelo ozvočenje, šibka razsvetljava, premajhen oder ne omogočajo dovolj dobre interakcije med izvajalci in poslušalci, kar vpliva na izvedbo različnih kulturnih dogodkov). Hkrati pa bo prenova omogočila boljši dostop za gibalno ovirane osebe, izvedba induktivne slušne zank pa bo  omogoča slušno prizadetim osebam udobnejše sprejemanje zvočnega dogajanja na odru.

20240527_113000.jpg

Prenovljenih prostorov se srčno veselijo predstavniki kulturnega dogajanja v občini. Vodja območne izpostave JSKD Brežice Simona Rožman Strnad je ob podpisu pogodbe dejala, da se veselijo prenove, ki bo v dvorani omogočala izvedbo prireditev, ki sedaj niso bile mogoče npr. revija pevskih zborov. »Glede na razvejenost ljubiteljske in ponudbo profesionalne kulture si zaslužimo primernejši oz. sodobnejši prostor, kar po prenovi tudi bo,«, je dodala.

O prenovi doma kulture

Občina Brežice bo do konca leta 2024 izvedla obnova objekta, ki obsega dva projekta – prizidavo vhoda in obnovo (prenovo) dvorane. Prizidava vhoda pomeni celovito preureditev vhodnega prostora doma kulture: poruši se obstoječa gradnja (vhodni prizidek z nadstrešnico, stopnice, del vhodnega podesta) , nato se izvede nova vhodna prizidave stavbe s pripadajočo zunanjo ureditvijo in dostopi za funkcionalno ovirane osebe. S predvideno prizidavo bo površina avle povečana za dobrih za 60 m².

Obnova dvorane pa zajema obnovo odra, zamenjavo vseh tlakov, oblog, stolov, vključno s prenovo elektro instalacij z razsvetljavo, ozvočenjem itd. in izvedbo asfaltiranega platoja na JV delu objekta za potrebe dostopa tovornih vozil s scenografijo. Obnovljenih bo cca 540 m2.

Projekt v celoti financira Občina Brežice in je po potrjeni investicijski dokumentaciji ocenjen na 1,6 milijona evrov. Ta znesek zajema stroške projektov, investicijske dokumentacije, nadzora, koordinatorja za varnost in največji del izvedbo GOI del. Pogodbena vrednost del obnove doma kulture znaša 1.459.226,32 evrov z ddv.

Dvorana bo zaradi del prenove po 25.6.2024 zaprta, predaja del in pridobitev uporabnega dovoljenja sta načrtovana decembra 2024.

Župan je poudaril, da so pri načrtovanju prenove sodelovali predstavniki Zveze kulturnih društev Brežice in območne izpostave JSKD, saj bodo v času prenove kulturne prireditve potekale na drugih lokacijah, od grajskega dvorišča in gradu do Mladinskega centra Brežice. Tako ustvarjalce kot obiskovalce prireditev v domu kulture je župan zaprosil za razumevanje. Dejal je, da imamo v mestu pa tudi v okoliških krajih primerne objekte za izvedbo kulturnih prireditev.

Pred svečanim podpisom pogodbe je potekal kratek kulturni program, ki so ga pripravili dijaki Gimnazije Brežice – z glasbo se je predstavil godalni kvartet s solistkama Oljo Bizjak in Neli Škofca.

20240527_110622.jpg20240527_110501.jpg20240527_110710.jpg20240527_111450.jpg20240527_111906.jpg20240527_112328.jpg20240527_112350.jpg

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Župan pozdravil zbrane na slavnostnem odprtju evropskega dogodka EYE Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan je na vprašanje voditelja, kaj občina ponuja mladim, dejal da brežiška občina nudi mladim veliko. Večnamenska dvorana, kjer je potekal dogodek, je v objektu MC Brežice, ki je bil eden od prvih projektov, za katerega je občina uspešno pridobila evropska sredstva. »S tem so bili postavljeni temelji mladim, da so se lahko začeli razvijati,« je poudaril župan. Mladi so generator razvoja evropskih projektov, je dejal župan, tako je občina pridobila več projektov, sofinanciranih neposredno pri Evropski komisiji. Občina je bila vodilni partner pri teh evropskih projektih, ki so povezali države nekdanje Jugoslavije z zahodno evropskimi državami. S temi projekti smo našim občanom omogočili dodatne predvsem kulturne in športne vsebine, poudarek je bil na aktivnostih za ranljivejše skupine v družbi: za starejše, mlade in ljudi s posebnimi potrebami. Preko teh projektov smo povezali tudi znanstvene inštitucije kot je Fakulteta za turizem in ostale.

Župan je še povedal veselo novico, da sta bila občina in Mladinski center Brežice uspešna z dvema projektoma na javnem razpisu Interreg Programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027 (projekt InterWine in ENVIRO).

»Mladi so prihodnost,« je nadaljeval župan, »tisti mladi, ki so leta 2008 začeli z delom na evropskih projektih, so postali danes pomembni odločevalci v naši občini. Zato mladi izkoristite svoje potenciale in znanje ter se vrnite v svojo občino in ustvarjajte boljšo prihodnost.«

Na otvoritveni slovesnosti, ki jo je povezoval Vid Valič so udeležence nagovorili še minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, direktorica DG REGIO (direktorat za razvoj mest in podeželja) Sofia Alves, evropski poslanci Irena Joveva, Ljudmila Novak in Matjaž Nemec, predstavnik informacijske pisarne Evropskega parlamenta  v Sloveniji Andrej Miholič in direktorica Mreže MaMa mag. Maja Hostnik.

Več podatkov o programu dogodka EYE Brežice je na voljo na spletni strani https://eyebrezice.eu ali Fb strani Mreža MaMa – https://www.facebook.com/MladinskaMrezaMaMa/?locale=sl_SI .

20240524_101027.jpg20240524_103227.jpg20240524_104415.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Častno Valvasorjevo priznanje Občini Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice je z obnovo Vodovodnega stolpa in vzpostavitvijo Centra za obiskovalce poskrbela za celovito prenovo izjemne kulturne dediščine. Kljub tehnično, vsebinsko in finančno zahtevnemu projektu je Občina skupaj z vsemi deležniki uspešno izvedla prenovo, upravljanje pa zaupala Posavskemu muzeju Brežice – javnemu zavodu z bogatimi izkušnjami na področju upravljanja z dediščino, ki s svojim delom hkrati sooblikuje razvoj območja.

20240521_124110

Župan Ivan Molan se je ob prejemu častnega Valvasorjevega priznanja zahvalil in v nagovoru poudaril, da gre za izjemno priznanje v letu, ko Vodovodni stolp praznuje 110 let. ”S skupnimi močmi različnih deležnikov (nadzorniki, izvajalci, projektanti, Posavski muzej Brežice, Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Novo mesto in Društvo za oživitev mesta Brežice), nam je uspelo urediti in oživiti simbol občine, ki je bil po zadnjem potresu v Petrinji še veliko bolj v slabšem stanju. Danes je v njem zelo prijeten muzej, ki je posvečen našemu največjemu bogastvu- vodi. Obiskovalci lahko dostopajo do najvišje točke stolpa – razgledne točke, ki je urejena v nekdanjem vodohranu in ponuja osupljiv 360-stopinjski razgled na Brežice in okolico. Ob stolpu pa smo uredili tudi Center za obiskovalce s kavarno. To je priznanje vseh, ki so pri projektu obnove sodelovali,” je še poudaril Molan in zbrane povabil v destinacijo Brežice.

Dogodka se je udeležil tudi dr. Aleš Musar, soprog predsednice RS dr. Nataše Pirc Musar, ki je županu čestital za izjemen dosežek in prizadevanja pri ohranjanju kulturne dediščine v občini.

20240521_124152

Nagrado Valvasorjevih odličij je leta 1971 ustanovila Skupnost muzejev Slovenije ob 150-letnici nastanka Kranjskega deželnega muzeja, ki je bil prvi muzej na Slovenskem. Od leta 1998 odličja podeljuje Slovensko muzejsko društvo. Valvasorjeva odličja predstavljajo najvišja stanovska priznanja za posebne dosežke v muzejstvu.

20240521_115014

20240521_125152

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2024

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov turističnih društev in zvez, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. 

 

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR na proračunski postavki: 00529 – Inovativni turistični projekti turističnih društev.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do 7. 6. 2024 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

Razpisna dokumentcija:

1. JR 2024.pdf

2. PRIJAVNI OBRAZEC 1.docx

3. OBRAZEC-IZJAVA VLAGATELJA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV.docx

4. OBRAZEC-Privolitev za obdelavo osebnih podatkov.docx

5. VZOREC POGODBE.docx

6. Vzorec kuverte.docx

7. Seznam prilog k vlogi.docx

8. Finančno poročilo o izvedenem projektu.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Brežiški gasilci preverili operativno usposobljenost

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan se zaveda, kako pomembno je, da so društva operativno usposobljena, zato se je občina pred letu tudi odločila za vzpostavitev in ureditev vadbišča v Slovenski vasi. V letu 2024 občina namenja za gasilce, ki skrbijo za požarno varnost, dobrih 520.000 evrov. Kot je dejal poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec je naložba občine v vadbišče najbolj koristna naložba v zaščito in reševanje, čeprav so tudi ostale investicije velike in pomembne, saj omogoča praktično izobraževanje. Brežiški gasilci lahko s ponosom rečejo, da so dobro opremljeni, je dodal poveljnik. Gasilska zveza Brežice zaključuje z dolgoročnim načrtom nabave vozil in opreme, v pripravi je naslednji dolgoročni načrt.  V naslednjih 27 letih znaša ocenjena vrednost načrtovanih naložb v opremo, vozila, tehniko ter ostalo 11 milijonov evrov.

Svojo usposobljenost so v soboto preverili gasilci, ki so opravili temeljna in dopolnilna usposabljanja. Kot je dejal poveljnik brežiške gasilske zveze, so zaključili tudi tri usposabljanja: tečaj za nižje častnike, tega je opravilo devet gasilcev, za gasilske časnike se je usposobilo 13  in za operativne gasilce 34 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev. Gasilska zveza Brežice je ena redkih, je poudaril poveljnik, ki letno izvede kar tri vrste usposabljanj.

20240518_090632.jpg

DSC_1561.JPG

DSC_1569.JPG

444482180_859737272851898_5098386305159982829_n

Gasilci 2.jpg

Gasilci 5.JPG

 

O Vadbišču sil ZiR Občine Brežice Slovenska vas

Vadbišče je v Poslovni coni Slovenska vas in gre za ograjen prostor površine 4.400 m2 z asfaltirano dovozno potjo in postavitvenimi površinami 1.300 m2. Na vadbišču se nahajajo poligoni; pomožni objekt, dimna hiša in ruševina katere gasilci koristijo za temeljna in permanentna usposabljanja.  Prav tako tu izvajajo zaključne praktične izpite za nazive gasilec pripravnik, operativni gasilec in višji gasilec.

Vadbišče v Slovenski vasi.jpg

441545324_859737092851916_4650636897748134996_n

Trenutne zmogljivosti vadbišča: pomožni objekt predstavlja poligon za pripravo gasilcev za reševanje in gašenje pri požaru v objektu – praktični del vstop v objekt. Dimna hiša – poligon za usposabljanje gasilcev za reševanje in gašenje pri požaru v objektu in upravni objekt vadbišča – praktični del dimna hiša. Obstoječi objekt z kletjo, stopnicami, visokim pritličjem, stopnicami, nadstropjem in balkonom. Objekt ima tri možna vhoda; glavni vhod, pomožni vhod in kletni vhod. Efekt dima se ustvarja z napravami za ustvarjanje dima. Na objektu se gasilci usposabljajo za reševanje in gašenje pri požaru v objektu v improviziranem okolju glede na dim in hrup. Ruševina je poligon za pripravo gasilcev za reševanje in gašenje pri porušitvi objekta – praktični del vstop v objekt skozi jaške ali odprtine in reševanje iz globin ter labirint tunelov, kjer se gasilci seznanijo z možnostmi vstopa v globino porušenega objekta ter izvajajo reševanje iz globin.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Preverjanje usposobljenosti enot GZ Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Na preverjanju so sodelovale vse enote brežiške Gasilske zveze, kar predstavlja 31 prostovoljnih gasilskih društev, skupaj do 400 gasilcev.

Vajo sta nadzirala in ocenjevala inštruktorja iz gasilske šole Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig. Preverjanje si je na terenu ogledal tudi župan Ivan Molan. Poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec pa je dejal, da je vadbišče ena najbolj koristnih naložb v gasilstvo, saj omogoča praktično usposabljane za gasilce v resničnih okoliščinah.

Občina Brežice se zaveda pomena gasilske službe, zato redno namenja proračunska sredstva za opremo, vozila, izobraževanje in usposabljanje gasilcev, v 2024 občina namenja 520.000 evrov za področje gasilstva.

444125305_859737419518550_3966660311021774058_n

444765408_859737406185218_7459328562901207504_n

438238609_859737242851901_3750057103185307670_n

441545324_859737092851916_4650636897748134996_n

444482180_859737272851898_5098386305159982829_n

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Izjava župana Ivana Molana o odločitvi Upravnega sodišča Republike Slovenije, da zavrže tožbo Občine Brežice glede sklepa Vlade Republike Slovenije o vzpostavitvi azilnega doma na Obrežju

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice je 16. 5. 2024 prejela sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije s katerim so tožbo zavrgli na podlagi zavzetega stališča, da sklep Vlade Republike Slovenije ne posega v pravice konkretno, ker gre za namero vlade, in da zato upravni spor ni dopusten. Občina Brežice spoštuje odločitev upravnega sodišča, na odločitev se ne bo pritožila.

Sklep občina razume tudi kot jasen signal vladi, da se glede azilnega doma na lokaciji mednarodnega prehoda Obrežje ne sme izvajati nikakršnih enostranskih posegov. Namero je v primeru višje sile oz. močno povečanega števila nezakonitih migrantov v Slovenijo potrebno uskladiti z lokalno skupnostjo in pridobiti soglasje občinskega sveta.  

Stališče Občine Brežice ostaja nespremenjeno – ostro nasprotujemo postavitvi azilnega doma na Obrežju, saj tu že deluje registracijski center, namenjen registraciji oz. varnostnemu preverjanju vseh migrantov, ki nezakonito prestopijo mejo. Lokacija je popolnoma neprimerna za izpostavo azilnega doma iz varnostnega, humanega in prostorskega vidika, na kar občina in občani opozarjamo že več mesecev.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.