Arhivi Kategorije: Obvestila

V občini Brežice z delovanjem začel Varnostni sosvet

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Varnostni sosvet je bil ustanovljen na pobudo Policijske postaje Brežice ter predstavlja skupni projekt partnerskega sodelovanja med Občino Brežice in Policijsko postajo Brežice za izboljšanje splošne varnosti ljudi in premoženja na območju Občine Brežice.

Varnostni sosvet deluje z namenom obravnave in analize varnostnih razmer s področja kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, mejnih zadev in tujcev, zaščite, reševanja in druge varnostne problematike, izvajanja preventivnih aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter priprave predlogov ukrepov za odpravo varnostnih problemov in za zagotavljanje varnejšega življenjskega in bivalnega okolja.

Varnostni sosvet je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo stalni in nestalni člani, ki so pri svojem delovanju enakopravni. Članstvo v Varnostnem sosvetu je častno.

Kot stalni člani Varnostni sosvet sestavljajo: župan Občine Brežice, načelnik Policijske postaje Brežice, direktor občinske uprave Občine Brežice, trije svetniki, predstavniki treh največjih svetniških skupin občinskega sveta občine Brežice, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, predsednik Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Brežice, predstavnik Centra za socialno delo Posavje, predstavnik ravnateljev osnovnih šol, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine in poveljnik Štaba Civilne zaščite.

Delovanja Varnostnega sosveta je javno.

20240529_110221

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Izgradnja kanalizacije Krška vas (ponovitev)

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je komunalno opremljanje območje naselja Krška vas s sistemom fekalne kanalizacije v skupni dolžini 7240 m (ponovitev JN).

Sredstva so predvidena na proračunski postavki »00631 – Kanalizacija Krška vas« (NRP OB009-21-0017) Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2024 (Uradni list RS, št. 13/24).

Javno naročilo sofinancirajo: – Evropska Unija – instrument za okrevanje NextGenerationEU; – Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor; Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost – v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) – Občina Brežice.   Sredstva Evropske Unije se zagotavljajo v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«, ukrep Mehanizem za okrevanje in odpornost Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) – Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH).

Rok za oddajo ponudb: 19. junij 2024 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 19. junij 2024 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN003841/2024).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Podžupan Aleksander Gajski sprejel udeležence projekta Erasmus+ iz Španije

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Natanko pred letom dni so učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova s svojim obiskom v Španiji, v okviru mednarodnega projekta Erasmus+, ponesli glas o Sloveniji in naši občini onkraj meja naše države.   Letošnje leto pa je prineslo še eno priložnost za poglabljanje teh vezi.

V maju so španski prijatelji vrnili obisk in preživeli teden dni v šoli in kraju. Program je bil bogat in raznolik, obarvan z medkulturnimi izmenjavami in številnimi skupnimi dejavnostmi.   Ob tej priložnosti je španske udeležence in gostitelje iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova toplo sprejel in pozdravil tudi podžupan občine Brežice, Aleksander Gajski. Zbranim je predstavil občino in njene dejavnosti ter znamenitosti, nato so si skupaj ogledali Vodovodni stolp.  

Na OŠ dr. Jožeta Toporiščica Dobova so ob obisku dejali: ”Tovrstni projekti niso le priložnost za spoznavanje novih kultur, temveč tudi za sklepanje trajnih prijateljstev in bogatenje življenjskih izkušenj, ki bodo ostale z nami za vedno. Veselimo se nadaljnjih sodelovanj in novih mednarodnih dogodivščin.”

20240516_143417

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Vabljeni na dan odprtih vrat Vojašnice Jerneja Molana

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Obiskovalci se bodo lahko seznanili z vojaškim poklicem in možnostjo vključevanja v Slovensko vojsko. Na ogled bodo statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev Slovenske vojske ter vojaške opreme in bojnih vozil. Prvič bo na ogled tudi letalo SPARTAN C 27J. V sklopu pestrega programa načrtujejo tudi spust pripadnikov specialne enote vojaške policije po vrvi iz helikopterja. Na lokaciji bo organizirana predstavitev organizacij, služb ter društev, ki negujejo domoljubje in vojaško tradicijo.

Vljudno vabljeni!

DOV_CoK_MAJ_001

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice uspešna s kar dvema čezmejnima projektoma v okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V prvem roku Javnega razpisa za prednostni nalogi 2: Odporna in trajnostna regija je bilo oddanih 73 projektnih vlog. Odobrenih je bilo šest projektov  v skupnem znesku 7.787.693,26 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) . Od šestih odobrenih projektov sta kar dva projekta rezultat sodelovanja Občine Brežice z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice, Posavskim muzejem Brežice (PMB) in  Fakulteto za turizem (FT) Univerze v Mariboru. Za oba projekta znaša skupna vrednost pridobljenih sredstev 2.332.991,67 evrov  iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Odobrena sredstva predstavljajo kar 33% vseh ESSR sredstev razdeljenih na 1. roku javnega razpisa za projekte prednostne naloge 2: Odporna in trajnostna regija, Specifični cilj 4.6 Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju. Od tega je 15% ESSR sredstev oz.  1.147.838,86 evrov namenjenih za vsebine, ki smo jih prijavili za Občino Brežice in zavode v občini Brežice (ZPTM, PMB, FT). Splošni cilj projektov je spodbujati sodelovanje med regijami in državami, da bi pomagali pri njihovem gospodarskem in družbenem razvoju ter se spopadli z mejnimi ovirami.

Projket InterWine   – z združevanjem kulturne dediščine in eno-turizma ustvariti trajnostno čezmejno destinacijo bo trajal 30 mesecev, skupni proračun projekta znaša 1.383.077,02 evrov. Poleg Občine Brežice, Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in Posavskega muzeja Brežice so partnerji projekta iz sosednje Hrvaške še Mestna občina Velika Gorica, Občina Pušća, Obrtniško učilišče – ustanova za izobraževanje odraslih in Turistična zveza Zagrebške županije. Glavni cilj projekta je krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma na območju Mestne občine Velika Gorica, Občine Pušća in Občine Brežice z razvojem novega skupnega turističnega produkta, ki bo temeljil na prepletu kulturne dediščine in tradicije vinarstva in vinogradništva.

Župan Ivan Molan je o projektu Interwine povedal: ‘‘Projekt spodbuja in krepi čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško, prispeva k trajnostnem razvoju in prinaša celovite koristi lokalni skupnosti, od gospodarskega razvoja do izboljšanja kakovosti življenja in varovanja okolja. Projekt je ključen za dolgoročno blaginjo in trajnostni razvoj obeh držav. Veseli nas, da bomo s projektom krepili čezmejne prireditve namenjene promociji in povezovanju vinskih kleti, vinogradnikov in vinarjev, kot je prireditev Dan kruha, vina in salam, razvijali skupne vinske zgodbe čezmejnih vinorodnih območij in pridobili opremo, ki je ključna za razvoj turizma, kot so: e-kolesa in mobilni turistično-informacijski center ter oprema grajske vinske kleti. Kakovostna infrastruktura in dobro vzdrževana oprema omogočata turistom prijetno in varno izkušnjo, hkrati pa prispevata k trajnostnemu razvoju turističnih destinacij.”

438086694_846696164151943_2512046736726029883_n

Projekt ENVIRO – doživljanje trajnostnega turizma za spodbujanje čezmejnih sprememb združuje Občino Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru in partnerje iz sosednje Hrvaške: Turistično zvezo Zagrebške županije in OIKON d.o.o. – Institut za uporabno ekologijo iz Zagreba. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.822.924,56 evrov. 

S projektom ENVIRO poudarjamo pomen trajnega in medkulturnega čezmejnega sodelovanja ter razvijamo atraktivni turistični produkt, ki v ospredje postavlja nov in inovativen koncept trojne paradigme Turizem – okolje – energetika. V okviru projekta bosta vzpostavljeni in medsebojno povezani doživljajski središči na slovenski in hrvaški strani z novimi izobraževalno promocijskimi vsebinami in programom prilagojenim tudi osebam z oviranostjo. 

Cilj Interrreg SI HR pa je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev. 

Slika2 Center obnovljive energije Vila Kušljan

Slika3 Center obnovljive energije Vila Kušljan

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice uspešna s kar z dvema čezmejnima projektoma v okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V prvem roku Javnega razpisa za prednostni nalogi 2: Odporna in trajnostna regija je bilo oddanih 73 projektnih vlog. Odobrenih je bilo šest projektov  v skupnem znesku 7.787.693,26 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) . Od šestih odobrenih projektov sta kar dva projekta rezultat sodelovanja Občine Brežice z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice, Posavskim muzejem Brežice (PMB) in  Fakulteto za turizem (FT) Univerze v Mariboru. Za oba projekta znaša skupna vrednost pridobljenih sredstev 2.332.991,67 evrov  iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Odobrena sredstva predstavljajo kar 33% vseh ESSR sredstev razdeljenih na 1. roku javnega razpisa za projekte prednostne naloge 2: Odporna in trajnostna regija, Specifični cilj 4.6 Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju. Od tega je 15% ESSR sredstev oz.  1.147.838,86 evrov namenjenih za vsebine, ki smo jih prijavili za Občino Brežice in zavode v občini Brežice (ZPTM, PMB, FT). Splošni cilj projektov je spodbujati sodelovanje med regijami in državami, da bi pomagali pri njihovem gospodarskem in družbenem razvoju ter se spopadli z mejnimi ovirami.

Projket InterWine   – z združevanjem kulturne dediščine in eno-turizma ustvariti trajnostno čezmejno destinacijo bo trajal 30 mesecev, skupni proračun projekta znaša 1.383.077,02 evrov. Poleg Občine Brežice, Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in Posavskega muzeja Brežice so partnerji projekta iz sosednje Hrvaške še Mestna občina Velika Gorica, Občina Pušća, Obrtniško učilišče – ustanova za izobraževanje odraslih in Turistična zveza Zagrebške županije. Glavni cilj projekta je krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma na območju Mestne občine Velika Gorica, Občine Pušća in Občine Brežice z razvojem novega skupnega turističnega produkta, ki bo temeljil na prepletu kulturne dediščine in tradicije vinarstva in vinogradništva.

Župan Ivan Molan je o projektu Interwine povedal: ‘‘Projekt spodbuja in krepi čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško, prispeva k trajnostnem razvoju in prinaša celovite koristi lokalni skupnosti, od gospodarskega razvoja do izboljšanja kakovosti življenja in varovanja okolja. Projekt je ključen za dolgoročno blaginjo in trajnostni razvoj obeh držav. Veseli nas, da bomo s projektom krepili čezmejne prireditve namenjene promociji in povezovanju vinskih kleti, vinogradnikov in vinarjev, kot je prireditev Dan kruha, vina in salam, razvijali skupne vinske zgodbe čezmejnih vinorodnih območij in pridobili opremo, ki je ključna za razvoj turizma, kot so: e-kolesa in mobilni turistično-informacijski center ter oprema grajske vinske kleti. Kakovostna infrastruktura in dobro vzdrževana oprema omogočata turistom prijetno in varno izkušnjo, hkrati pa prispevata k trajnostnemu razvoju turističnih destinacij.”

438086694_846696164151943_2512046736726029883_n

Projekt ENVIRO – doživljanje trajnostnega turizma za spodbujanje čezmejnih sprememb združuje Občino Brežice, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru in partnerje iz sosednje Hrvaške: Turistično zvezo Zagrebške županije in OIKON d.o.o. – Institut za uporabno ekologijo iz Zagreba. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.822.924,56 evrov. 

S projektom ENVIRO poudarjamo pomen trajnega in medkulturnega čezmejnega sodelovanja ter razvijamo atraktivni turistični produkt, ki v ospredje postavlja nov in inovativen koncept trojne paradigme Turizem – okolje – energetika. V okviru projekta bosta vzpostavljeni in medsebojno povezani doživljajski središči na slovenski in hrvaški strani z novimi izobraževalno promocijskimi vsebinami in programom prilagojenim tudi osebam z oviranostjo. 

Cilj Interrreg SI HR pa je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev. 

Slika2 Center obnovljive energije Vila Kušljan

Slika3 Center obnovljive energije Vila Kušljan

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V Posavju in Zasavju napovedano pestro dogajanje ob prihodu Slovenske bakle

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Olimpijske igre predstavljajo vrhunec športnih dosežkov – slavljenje človeških prizadevanj, odpornosti in odločnosti. Za Slovenijo udeležba na teh igrah ni le izkazovanje športne moči; je dokaz zavezanosti našega naroda k odličnosti, prijateljstvu in pošteni igri. Ko stojimo na pragu tega pomembnega mednarodnega dogodka se bo z velikim ponosom in pričakovanjem tudi v Posavju in Zasavju zvrstila vrsta dogodkov, katerih cilj je širjenje olimpijskega vzdušja, enotnosti in športnega duha tudi na domačem prizorišču.

Zbrane je najprej pozdravil župan občine Brežice Ivan Molan in izrazil zadovoljstvo ob tako veliki skupni podpori vseslovenskega projekta v Posavju in Zasavju. V svojem nagovoru je poudaril: ”Občina Brežice je športna občina, ki je v letu 2022 nosila naziv Evropsko mesto športa in je znana po izjemnih športnikih ter tudi olimpijcih. Redno vlagamo v razvoj športne infrastrukture in delovanje športnih društev. Zato nas veseli, da smo se danes zbrali ravno v Brežicah.”

DSC_1865

Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez mag. Miran Kos  je predstavil vseslovenski projekt Slovenska bakla, katerega začetki segajo v leto 2021. ”Gre za promocijski motivacijski projekt z namenom vključevanja čim več mladih. Kasneje so se k projektu pridružili tudi bivši in aktualni olimpijci, športniki in vsi ostalih ljubitelji športa,” je dejal Kos.

DSC_1871

Slovenska bakla bo po Zasavju in Posavju širila vrednote olimpizma med 11. in 14. junijem, ko bo obiskala vseh deset občin. ”Na dogodkih pričakujemo udeležbo aktivnih športnikov, nekdanjih športnikov in vseh ostalih, ki čutijo s športom in se veselijo olimpijskih iger z željo, da to energijo prenesejo našim olimpijcem, ki bodo nastopili v Parizu. Iz Zasavja in Posavja bo na letošnjih olimpijskih igrah rekordna udeležba olimpijcev. To so Primož Roglič, Peter Kauzer, Darko Jorgić. Blaž in Mitja Janc, Klemen Cehte ter Barbara Lazović. Brežičanka Nika Glojnarič pa je še med kandidati” je na novinarski konferenci poudaril Ivan Gerjevič, vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ.

DSC_1875

V olimpijski bakli se je ogenj prižgal 16. aprila, medtem ko je naslednji dan, 17. aprila 2024, na  72 dnevno pot krenila Slovenska bakla v Lendavi in se počasi približuje tudi Zasavju ter Posavju.

Župani vseh šestih posavskih občin; Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli, Ivan Molan, župan občine Brežice, Robert Zagorc, župan občine Kostanjevica na Krki Janez Kerin, župan Mestne občine Krško, Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica in Tomaž Režun, župan občine Radeče so poleg  mag. Borivoja Grdena, direktorja občinske uprave občine Zagorje ob Savi in Valentine Moljk, direktorice Zavoda za mladino in šport Trbovlje, izrazili veliko podporo projektu Slovenska bakla, saj smo v Zasavju in Posavju  nedvomno predani športu, kar pričajo številni uspehi naših športnikov in olimpijcev. Zbrani župani in direktorja so v nadaljevanju predstavili program pestrega dogajanja ob prihodu Slovenske bakle v posamezno občino Zasavja in Posavja, ki bo po omenjenih regijah potovala po toku Save navzdol od Litije do Bistrice ob Sotli z željo da bodo vrednote olimpizma dosegle čim več naših občank in občanov.

DSC_1877

DSC_1883

DSC_1885

DSC_1887

DSC_1889

DSC_1876

21AI0_M3

5koR12Jj

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Deželaku Junaku podporo izrazila tudi Občina Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Deželak Junak je na dobrodelni poti vsako leto že od leta 2015. Z ekipo in znanimi Slovenci ter ostalimi podporniki, ki se mu pridružujejo po poti, v 10 dneh odpelje 10 različnih tras po Sloveniji, deželi junakov.

Otroci OŠ Brežice, člani društva Šola zdravja in ostali Brežičani smo mu danes zjutraj izrazili podporo na štartu nove etape. V imenu občine Brežice se je Mihi in ekipi za srčno ter junaško delo zahvalil podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik, in izročil donacijo v višini 500 evrov.

20240531_071444

Klemen Mlakar iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pa je Mihi podaril paket lokalnih dobrot. V nedeljo, 2. 6. 2024, bo Deželak Junak 5. etapo zaključil na Krvavcu, zato mu je predal tudi pulover destinacije Brežice, da ga ne bo zeblo.

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Mavrica Brežice so Mihi predali risbice in sveže pečene buhtlje, ki so jih že navsezgodaj spekle kuharice vrtca.

20240531_071657

Na kvadrociklu se je Mihi pridružila Rebeka Dremelj. Junaška ekipa je pot nadaljevala čez Artiče proti Krškemu. Tudi v Artičah so učenci in učitelji tamkajšnje šole Deželaku Junaku pripravili velik sprejem, mu zapeli prav posebno pesmico in mu predali donacijo v višini skoraj 1600 evrov. Da Mihi ne bo zmanjkalo energije, so mu kuharice pripravile slasten jabolčni štrudl. Iz Artič do Krškega pa je z Miho kolesarila Nuša Derenda.

20240531_065553

20240531_071707 20240531_071525 20240531_071555   IMG_6046 IMG_6083 20240531_075700 20240531_075712 20240531_075716 20240531_114627(1)  

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Sklic 9. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Pozdravljeni,

 

obveščam vas, da je objavljeno gradivo za 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 10. 6. 2024 ob 16. uri  v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice.

V skrbi za zdravje vseh nas, vas prosimo, da se seje udeležite le v kolikor ste zdravi in upoštevate preventivne ukrepe.  

 

Vabilo

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obnova odseka lokalne ceste LC Velike Malence – Vrhovska vas

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je na obnova dela loaklene ceste Velike Malence – Vrhovska vas in sicer na odseku Velike Malence – Dolenja Pirošica.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice – proračunska postavka “00451 – Obnova odseka LC Velike Malence-Vrhovska vas”.

Rok za oddajo ponudb: 12. junij 2024 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 12. junij 2024 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2  

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Mateja Kreačič Ajster
tel.: 07 6205 566
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN003644/2024-SL1).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.