Arhivi Kategorije: Blogi strokovnjakov

V zadnjih letih uspšeno obnovili štiri pomembne simbole v občini

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

Skupaj z direktorico Posavskega muzeja Brežice Alenko Černelič Krošelj sem si ogledal obnovo fresk na eni od sten v Viteški dvorani brežiškrga gradu.

Občina Brežice je pred leti izvedla 2. fazo obnove gradu, ki je obsegala tudi obnovo fresk na stropu Viteške dvorane in lesenih stopnišč, trenunto pa obnovo stene izvaja Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ob podpori Ministrstva za kulturo.

Vodja projekta, Ljubiša Milić, konservatorsko-restavratorski svetnik iz Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pravi, da gre v Viteški dvorani za izjemne poslikave, za biser baroka. Dodaja, da tehnologija, s katero so bile freske ustvarjene, je bila zelo kvalitetna za tisti čas.

Kot pravi direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj so si v muzeju prizadevali, da bi zadnje tri stene s freskami v Viteški dvorani, ki še niso restavrirane, uvrstili v redni program Restavratorskega centra in tako pridobiti tudi večjo podporo Ministrstva za kulturo, kar jim je tudi uspelo.

Občina je v 1. in 2. fazo obnove gradu vložila 3 milijone evrov, v 2. fazi so bile poleg številnih gradbeno-obrtniških del restavrirane tudi stropne freske in leseni stopnišči v Viteški dvorani. V nadaljevanju je občina obnovila streho, uredila v gradu dvigalo, grajsko klet, recepcijo in sanitarije, v lanskem letu pa še nadkrijte grajskega dvorišča, ki omogoča dodatno prizorišče za izvedbo prireditev in dogodkov.

Do konca oktobra pa bo obnovljen še en simbol občine – Vodovodni stolp, prav tako pa se je v preteklem letu zaključila obnova tehničnih oz. kulturnih spomenikov – lesnega mostu v Cerkljah ob Krki in železnega mostu preko rek Save in Krke pri Brežicah, kar je zagotovo dokaz dobrega sodelovanja med Krajevnimi skupnostmi in krajani.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Vabilo k podpori kandidature

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
s ponedeljkom, 5.9.2022, so začela teči volilna opravila za lokalne volitve, ki vključujejo tudi
volitve županov.
Na lokalnih volitvah bom ponovno kandidiral za župana naše občine, občine Brežice.
Za nami je izjemno zahtevno obdobje, ko smo veliko truda poleg zagotavljanju rednih nalog
občine namenjali tudi blažitvi posledicam epidemije. Ekipe zaposlenih v občinski upravi in v
javnih zavodih smo se skupaj s prostovoljci maksimalno trudili, da je delo nemoteno potekalo
in da je bilo življenje v koronskih časih čim bolj normalno.

Z dobrim delom in s sodelovanjem smo uspešno uresničili projekte in pripravili načrte za
naprej. Ponosen sem, da nam je uspelo v tem času pridobiti na področju gospodarstva nova
podjetja, na področju športa naziv Evropsko mesto športa, na področju turizma in kmetijstva
najvišji znak Zelena destinacija/Green Destination, na področju izobraževanja dodatne
programe v občini, …
Na področju zelenega prehoda in trajnostnega razvoja smo uspeli energetsko obnoviti kar 15
javnih stavb, večinoma šol, ki so sedaj energetsko bolj učinkovite in imajo manjše izpuste.
Obnavljamo vodovode, kanalizacije, gradimo kolesarske steze, spodbujamo (ekološko
kmetijstvo), …
Za uresničitev teh projektov je bilo ključnega pomena, da smo uspeli pridobiti dodatna
denarna sredstva – državna in evropska.
Na podlagi dosedanjih dosežkov imam že načrte za naprej – to je tudi razlog, da sem se
odločil za ponovno kandidaturo.
Kandidiral bom s podpisi volivk in volivcev, saj sem v praksi spoznal, da si pri vodenju
občine in projektih uspešen le, če sodeluješ z vsemi, ne glede na politična prepričanja,
ki jim je mar za dobrobit vseh občank in občanov – vseh nas.

Vabim vas, da obiščete mojo spletno stran www.ivanmolan.si, kjer lahko vsi občani
prispevate predloge oz. pobude, kaj v prihodnjem obdobju v naši občini še potrebujemo.
Od danes naprej lahko na upravnih enotah podpišete oz. potrdite obrazec podpore moji
kandidaturi za župana.
Podpisani in potrjeni obrazec podpore mi lahko osebno oddate.
Vesel bom vaše podpore in pobud!

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Praznična sobota na Malencah in v Cerkljah ob Krki

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

Turistično društvo Velike Malence je v soboto obeležilo 50 let delovanja. Krajani so pripravili kulturni program, nato je sledilo druženje ob glasbi. V Cerkljah ob Krki pa je ob krajevenm prazniku potekala uradna otvoritev novozgrajenega lesenega mostu, s katerim so lani nadomestili njegovega stoletnega odsluženega predhodnika. Sledil je kulturni program in prava vaška veselica.

Delite

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Velik dan za atletiko

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

𝐎𝐤𝐭𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐬𝐞 𝐳𝐚č𝐧𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐞𝐥𝐣𝐢𝐭𝐚 𝐨𝐛𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐬𝐤𝐞𝐠𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐯 𝐁𝐫𝐞ž𝐢𝐜𝐚𝐡.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je danes podpisal pogodbo za obnovo atletskega stadiona v Brežicah s predstavnikom izvajalca Lesnina MG oprema Matijo Čeponom.

Tako župan kot predsednik Atletskega kluba Brežice Henrik Omerzu sta se strinjala, da je dan podpisa pogodbe za obnovo stadiona tudi praznik brežiškega športa, še posebej atletike. Leta 1999 zgrajeni stadion, na katerem so trenirali tudi vrhunski športniki kot je svetovni in olimpijski prvak v metu kladiva Primož Kozmus, bo po 23 letih deležen obsežne prenove.

Dela se bodo začela oktobra in bodo trajala do julija 2023. Vrednost 1. in hkrati najobsežnejše faze obnove znaša dobrih 900.000 evrov.

O obnovi stadiona – župan Ivan Molan

V zadnjih desetih letih močno okrepili športno infrastrukturo v občini

Kot je dejal župan Ivan Molan, je bilo v brežiški občini v preteklih letih na področju športne infrastrukture veliko narejenega. Pred desetimi leti je bila športna dvorana samo v Dobovi, po letu 2012 je občina zgradila športno dvorano v Brežicah, uredila igrišča in telovadnice pri osnovnih šolah, uredila atletsko pokrito dvorano – t. i. balon, ki atletom omogoča treninge v zimskem času ter spodbudila državo, da je zgradila telovadnici pri gimnaziji in ekonomski šoli (današnji Strokovno izobraževalni center Brežice).

Občina je zadnji dve leti intenzivno objavljala nogometni stadion, ki ima sedaj ustrezno razsvetljavo in pomožno igrišče z umetno travo. V 2022 prišli tudi končno do možnosti za obnovo atletskega stadiona.

Podrobneje o načrtovani obnovi

Atletski stadion Brežice je na lokaciji poleg objekta Strokovno izobraževalnega centra Brežice in obsega 17.711 m in je namenjen vadbi vseh atletskih disciplin. Namen njegove obnove je zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne dejavnosti, predvsem atletike.

Z obnovo se bodo zamenjali oz. obnovili dotrajani elementi stadiona s čimer se bo izboljšala uporabnost objekta, varnost uporabnikov ter podaljšala življenjska doba stadiona. Celotna vrednost obnove je ocenjena na 1,6 milijona evrov, od tega dobrih 900.000 evrov predstavlja 1. faza.

Zaradi obsega del je celoten projekt razdeljen na 6 faz:

1. faza: zamenjava sintetične podlage, drenažnega asfalta (kjer bo to potrebno), odvodnjavanje, zamenjava opreme vezane na zamenjavo sintetične podlage, ureditev elektrike in kanalizacije vezane na to fazo in kot predpriprava na nadaljnje faze;

2.  faza: kontejnerji za garderobe, sanitarije, fitnes, prvo pomoč – objekti za nemoteno delovanje stadiona;

3.  faza: ureditev dostopne poti do tribun in merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev (vključno z kontejnerjema) ter pripadajoča infrastruktura;

4. faza: montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo,

5. faza: nova ograja z vsemi vhodi in kartičnim dostopom in

6. faza: ureditev parkirišča.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Šport otrok in mladine

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

Zavod za šport Brežice je letos prvič gostil uvodni strokovni posvet področnih in panožnih koordinatorjev programa Športa otrok in mladine.

Prisotne je pozdravil tudi župan Ivan Molan in predstavil pomen športa v naši občini. Direktorica občinske uprave Patricia Čular pa je zbranim predstavila kandidaturo prejema naziva ”Evropsko mesto športa” in aktivnosti, ki so pripomogle k prejemu laskavega naziva.

V preteklem šolskem letu je Zavod za šport Brežice organiziral rekordnih 30 področnih tekmovanj, na katerih je nastopilo 1822 učencev in učenk iz vseh 23 osnovnih šol v regiji Posavje.

Zavod za šport bdi tudi nad izvedbo programov Mali sonček (vključenih vseh 21 vrtec), Zlati sonček (18 šol) in Krpan (18 šol). V program Naučimo se plavati je bilo vključenih 20 izobraževalnih ustanov, plavalna pismenost v 6. razredu osnovne šole je 96,4%.

Zavod je organiziral tudi devet občinskih tekmovanj, pri čemer je potrebno izpostaviti šolski občinski kros, katerega se je udeležilo 343 učencev.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Prvi šolski dan v Pišecah in Globokem

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

Župan Občine Brežice Ivan Molan ob prvem šolskem dnevu tradicionalno obišče eno od osmih osnovnih šol v občini.

Ob začetku novega šolskega leta 2022/23 je obiskal OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in v večnamenskem domu pozdravil učenke in učence, ki letos prvič vstopajo v šolo, ter njihove starše. »Bodite ponosni na svoje otroke in jim pomagajte, saj danes šola zahteva močno sodelovanje staršev«, je dejal župan in hkrati učiteljem zaželel uspešno delo, prvošolcem pa prijetno počutje v šoli.

Po poti pa je obiskal tudi OŠ Globoko, kjer sem pozdravil prvošolce in v.d. ravnateljice.

V občini Brežice bodo v tem šolskem letu osnovnošolci obiskovali pouk v 114 oddelkih, od tega bo 232 otrok obiskovalo 1. razred v 12 oddelkih in pol. V osnovne šole je v tem šolskem letu vključenih tudi 17 ukrajinskih otrok, od teh bodo prvič v šolske klopi sedli trije otroki.

Investicija v energetsko obnovo stavb šol v letu 2020 pravilna odločitev, v 2023 začetek dograditve OŠ Artiče

V letu 2022 je Občina Brežice zaključila gradnjo dveh novih vrtcev – pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (skupna vrednost izgradnje in opreme približno 4,65 milijona evrov). V letu 2021 pa je občina zaključila izvedbo celovite in delne energetske prenove 15 javnih stavb v lasti občine, predvsem so bile to šolske stavbe (vrednost projekta 5 milijonov evrov), v 2021 je bila urejena še kuhinja na OŠ Velika Dolina in zamenjan preostanek oken. Glede na izjemno povišanje cen energentov je bila odločitev občine za energetsko sanacijo pravilna, je poudaril župan Ivan Molan, saj bi brez obnove morali zagotoviti javnim zavodom oz. šolam v 2022 dodatno cca 300.000 evrov za energente.

Občina Brežice na področju investicij v izobraževanje načrtuje dograditev OŠ Artiče (v letu 2023 predvidoma začetek 2. faze tega projekta), nato pa dograditev in rekonstrukcijo OŠ Globoko, kjer se tudi soočajo s prostorsko stisko.

Občina Brežice se zaveda pomena močnega sistema osnovnih šol za ohranitev in razvoj kraja, zato redno skrbi za mrežo osmih osnovnih šol (OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in njena POŠ Kapele, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Bizeljsko, OŠ Artiče, OŠ Brežice, OŠ Velika Dolina in OŠ Cerklje ob Krki).

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Zakaj ne more biti enostavno? – 185

Avtor tega prispevka je Ivan Simič. Vabljeni k branju Ivan Simič »

Vlada Republike Slovenije je dne 30. avgusta 2022 izdala uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračila stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki je bila objavljena na prvi strani Uradnega lista RS številka 113 z dne 30.08.2022. Tako se v prvem odstavku 2. člena uredbe znesek »6,12 evra« nadomesti z zneskom »7,96 evra«. V drugem odstavku istega člena pa se znesek »0,76 evra« nadomesti z zneskom »0,99 evra«.

Moje vprašanje je, zakaj Vlada Republike Slovenije tega ni naredila na naslednji način:

  • znesek »6,12 evra« se nadomesti z zneskom »8,00 evrov« in
  • znesek »0,76 evra« se nadomesti z zneskom »1,00 evro«.

Mag. Ivan Simič

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V Brežicah kmalu 92 novih stanovanj

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

v petek, 26. avgusta smo s predstavnikom investitorja, direktorjem podjetja NIK INVESTICIJE d.o.o. Dušanom Simoničem, na lokaciji bodoče stanovanjske soseske položil temeljni kamen. V 1. fazi gradnje sta načrtovana dva objekta s skupno 92 stanovanji, gradnja se pričenja v septembru, dokončana naj bi bila v roku 15 mesecev.

Občina Brežice zanimiva za stanovanjsko gradnjo

V zadnjem letu je občina priča širitvi tako gospodarstva kot tudi izkazanim interesom za stanovanjsko gradnjo. V letu 2022 sta bila sprejeta dva občinska podrobna prostorska načrta za stanovanjsko gradnjo – eden za gradnjo do 50 individualnih hiš in drugi za do 250 stanovanj.

Občina Brežice z letom 2023 načrtuje tudi povečanje fonda občiških stanovanj, saj je izkazan interes tako za občinska neprofitna kot tržna stanovanja. Občina je pred leti na podlagi sporazuma pridobila nekaj nekdanjih vojaških stanovanj, ki jih je obnovila in preko razpisa ponudila v najem za mlade družine.

92 stanovanj v 1. fazi gradnje

Kot je povedal investitor, bodo stanovanja od garsonjer vse do štirisobnih stanovanj, za kvadratni meter bo potrebno odšteti 2.200 evrov (in DDV). Stanovanja bodo ogrevana s toplotno črpalko, v vseh stanovanjih bo talno ogrevanje, vsa bodo prezračevana z lokalno rekuperacijo, narejena bo priprava za hlajenje. Parkirni prostori bodo na voljo tako v garaži kot zunaj ob blokih. Dodal je tudi, da bo stanovanja prodajalo podjetje Realia iz Ljubljane, gradilo podjetje Saramati, projekt pa je pripravilo podjetje Savaprojekt. Vrednost investicije znaša 13 milijonov evrov.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Cholewa je bil sprejet avgusta 2008, takratni investitor je bilo podjetje Begrad d.d.. Zemljišča je kasneje odkupilo podjetje NIK INVESTICIJE d.o.o. in v tem letu začenja s 1. fazo investicije – gradnjo dveh stanovanjskih objektov s 92 stanovanji.

Občina Brežice postaja vse bolj prepoznavna kot razvojno zanimiva za investicije na področjih od gospodarstva in proizvodnih dejavnosti do oskrbovalnih dejavnosti in stanovanjske gradnje. Občina načrtuje širitev obrtnih in poslovnih con, saj so obstoječe že zapolnjene. Z razvojem gospodarstva, kmetijstva, turizma se razvija tudi stanovanjska dejavnost – trenutno imajo trije investitorji v načrtu gradnjo treh novih stanovanjskih sosesk. S tem pa je povezana potreba po širitvi drugih dejavnosti – od zdravstvene in lekarniške do šol in vrtcev ter socialnih in varovanih stanovanj.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

ZBRINARJE PRIJAV ŠKODE V KMETIJSTVU ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2022

Avtor tega prispevka je Ivan Molan. Vabljeni k branju Ivan Molan »

Občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica obveščajo, da bodo na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, pričele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so imeli škodo v kmetijstvu zaradi suše v letu 2022. Za prijavo škode pridejo v poštev prizadete kulture, razen za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta (pšenica in ječmen). Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo in je le ta večja od 30%. Pogoj je tudi, da so oškodovanci na dan 31.5.2022 vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo tako imenovani KMG-MID in je velikost prijavljene površine poškodovanih kultur večja od 1ha primerljivih površin.

Vloge se bodo na vseh zgoraj navadnih občinah zbirale  v času uradnih ur do srede, 21. 9. 2022.

Uradne ure Občine Brežice:

ponedeljek: 8:00 – 15:00

torek: 8:00 – 12:00

sreda: 8:00 – 16:30

petek: 8:00 – 13:30

Obrazec za prijavo škode je dosegljiv na spletni strani občin ali pa ga oškodovanci dobijo na pristojni občini. Obrazec mora biti s strani oškodovanca podpisan 2x in oddan osebno ali po pošti.

V primeru, da bodo oškodovanci prijavljali škodo na pristojni občini, morajo s sabo prinesti kopijo subvencijske vloge za leto 2022 in sicer kopijo prve strani zbirne vloge, kjer so osnovni podatki o nosilcu in kmetijskem gospodarstvu ter kopijo geoprostorskega obrazca za prijavo vlog in zahtevkov na površino. Na tej strani zbirne oz. subvencijske vloge je zbirnik vseh GERK-ov z navedbo kultur in površin. Kopije prej navedenih strani so potrebne zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec.

Prosimo, da zaradi preprečevanja širjenja COVID-a oškodovanci prinesejo že izpolnjen obrazec ter zgoraj navedene kopije iz zbirne vloge.  V primeru, da niso imeli možnost pridobiti obrazca iz spletne strani občine, le tega dobijo na občini in potem vrnejo izpolnjeni obrazec s prilogami.

Na terenu se bodo določene vloge preverjale s strani regijske komisije za ocenjevanje po elementarnih nesrečah in kmetijskega inšpektorja. Posamezne vloge bodo preverjene tudi s strani državne komisije.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.