Vsi prispevki, ki jih je objavil/a Maks

Občinski svet na 9. redni seji odločal o cenah vrtca in storitvi Pomoč na domu, nadomestilu za električno polnjenje avtomobilov in PC Jesenice na Dolenjskem

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Članice in člani Občinskega sveta Občine Brežice so obravnavali kadrovske in mandatne zadeve; podali so pozitivno mnenje k imenovanju stare oziroma nove ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki dr. Maji Matrić, sprejeli sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, sklep o podaji predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Brežice, sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. in sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki.

Občinska volilna komisija

Občinsko volilno komisijo za  naslednje mandatno obdobje sestavljajo: predsednik Aleksander Zupančič, namestnik predsednika Peter Dirnbek, člani Matjaž Ogorevc, Teja Černelič in Mojca Strašek Dodig ter namestniki članov Elica Tomše,  Jasmina Podvinski in Andreja Pavlin. 

Poslovanje javnih zavodov

 V nadaljevanju so se svetniki seznanili s poslovnimi poročili javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2023. Vsi javni zavodi so poslovali pozitivno, tudi odbor za družbene dejavnosti je delo javnih zavodov ocenil kot dobro.  Prav tako so se seznanili z Letnim poročilom Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023 in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v občini Brežice.

20240610_160605

Poslovna cona Jesenice na Dolenjskem

Svetnice in svetniki so v sklopu prve obravnave sprejeli Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno obrtno cono Jesenice, EUP JES-11 in EUP JES-12, skupaj s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in pripombami iz razprave. Seje se je udeležilo tudi nekaj deset krajanov KS Jesenice na Dolenjskem, ki so s transparenti izkazali nestrinjanje z umestitvijo poslovne cone Jesenice na Dolenjskem. Direktor podjetja Arben grafični sistemi d.o.o. pa je vsem prisotnim povedal, da gre za podjetje, ki z delovanjem nikakor ne bo ogrožalo okolja, saj njegovo podjetje ni proizvodno podjetje, temveč se ukvarja s skladiščenjem in prodajo  opreme in repromateriala za embalažno in tiskarsko industrijo.

20240610_18231620240610_182308

Cene programov predšolske vzgoje

Na seji so sprejeli tudi sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih občine Brežice. S 1. 7. 2024 namreč prihaja do spremembe cen predšolske vzgoje, ki se povečuje zaradi višjih stroškov dela, dviga materialnih stroškov ter stroškov živil. Največji dvig prinaša strošek dela zaposlenih v predšolski vzgoji in izobraževanju. Vrtci, ki delujejo v občini Brežice omogočajo staršem otrok uveljavljanje poletne rezervacije ter bolniške rezervacije, v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, s predložitvijo zdravniškega potrdila.

Staršem otrok, kateri niso deležni oprostitve plačila po Zakonu o vrtcih, tj., drugi otrok, ki je v vrtec vključen sočasno s prvim otrokom, ter tretji in vsak nadaljnji otrok, pa občina financira 100 % dvig cene do konca leta 2024, kar pomeni, da do spremembe na izdani položnici s strani vrtca ne bo prišlo. Za obračun storitev in konkretni primer vašega otroka prejmete informacije v javnem zavodu, kjer je vpisan otrok.

Pomoč na domu

Brežiški občinski svetniki so na seji sprejeli  tudi sklep o izdaji  soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Brežice, ki jo izvaja Center za socialno delo Posavje.

Ekonomska cena storitve znaša 26,50 EUR na efektivno uro, opravljeno ob delavnikih in sobotah, 37,01 EUR na efektivno uro, opravljeno ob nedeljah, 39,75 EUR na efektivno uro, opravljeno na praznik oziroma za dan, z zakonom določen kot dela prost dan. 

Subvencija Občine Brežice k ekonomski ceni storitve znaša 19,03 EUR na uro kar pomeni, da predstavlja 70% cene ure neposredne oskrbe. Subvencija iz proračuna Republike Slovenije pa znaša na mesečni ravni 1,82 EUR na efektivno uro opravljene storitve.

Ob upoštevanju subvencije Občine Brežice ter subvencije iz proračuna Republike Slovenije, znaša cena socialno varstvene storitve Pomoč na domu za uporabnika, za efektivno uro neposredne pomoči na domu 5,65 EUR ob delavnikih in sobotah, 7,91 EUR ob nedeljah in 8,48 EUR ob državnih praznikih oziroma z zakonom določenih dela prostih dneh.  

Nadomestilo za polnjenje na električnih polnilnih postajah

Na 9. redni seji so svetnice in svetniki odločali tudi o določitvi višine nadomestila za polnjenje na električnih polnilnih postajah na javnih površinah območja občine Brežice in sicer v času 180 minut polnjenja je nadomestilo določeno v višini 0,35 € / kWh z DDV. Poleg nadomestila se plača pristojbina v višini 0,50 € z DDV na posamezno polnjenje.

Občinska celostna prometna strategija

Ob koncu seje je predstavnica podjetja Savaprojekt d.d. Petra Žarn zbranim predstavila postopek priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice 2025 – 2032.

Občina Brežice je svojo prvo Celostno prometno strategijo izdelala leta 2017. Zaradi poteka tega dokumenta, novih predpisov na področju celostnega prometnega načrtovanja ter sprememb na področju prostora in prometa, se je pristopilo k izdelavi nove Občinske celostne prometne strategije (OCPS) za obdobje 2025-2032. Občina je za ta namen uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva  za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ter s tem pridobila nepovratna sredstva evropske kohezije v višini 30.100 EUR za pripravo OCPS. Skladno s povabilom je bil izbran izvajalec za izdelavo OCPS podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega. Namen celostnega prometnega načrtovanja je vzpostavitev sistema za uresničevanje prometne politike v skladu s cilji trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje, socialne povezanosti in varstva okolja.

20240610_160621

20240610_160541

20240610_173600

 

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Vročina se bo stopnjevala, temperature tudi nad 35 stopinj Celzija

Avtor tega prispevka je 24ur.com. Vabljeni k branju 24ur.com »

Vročina se bo začela stopnjevati v začetku tedna, ko bo že okoli 30 stopinj Celzija. Nato bomo vsak dan dodali še stopinjo ali dve. To pomeni, da bomo v četrtek in petek, ko bo predvidoma vrhunec vročinskega vala, marsikje dosegli in verjetno tudi presegli 35 stopinj Celzija. Skupaj z vročo afriško zračno maso se bo k nam razširil saharski prah, poleg tega pa bo v zraku tudi veliko vlage, zato bo visoke temperature še težje prenašati.

Ker se bodo poleg nižin močno ogrele tudi višine, bodo popoldanske plohe in nevihte večji del tedna malo verjetne. Vreme bo tako zelo primerno tudi za košnjo in sušenje sena. V soboto bo vročina začela popuščati, hkrati pa se bo spet povečala možnost za nastanek neviht. Konec tedna bo vročina torej nekoliko popustila, a verjetno ne za dolgo, saj bi lahko bili že zadnji junijski dnevi spet bolj vroči.

Kako lahko preprečimo težave, ki lahko nastanejo zaradi vročine?

Daljše obdobje vročine lahko povzroči različne težave in pregretje telesa: kožne izpuščaje, vročinske krče, vročinsko izčrpanost, omedlevico – kratkotrajno izgubo zavesti, vročinsko kap, naštevajo na NIJZ. 

Težave preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. Zmanjšamo izpostavljenost vročini: se umaknemo v senco, v naravo ali v hladnejše prostore. Zmanjšamo nastajanje toplote: omejimo fizično aktivnost.  Fizično aktivnost na prostem omejimo na jutranje in večerne ure. Uživamo ‘lahko hrano’, v manjših obrokih. Telesu omogočimo odvajanje toplote s pravilno izbiro oblačil in zadostnim uživanjem tekočin.

Nekateri ljudje so bolj ogroženi. Bodimo posebej pozorni na znake prizadetosti pri njih. Nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu.

V primeru pregretja osebo umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo. Nezavestnemu ne dajemo tekočine. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo.

Ne pozabimo na zaščito pred soncem. V času njegove največje moči (med 10. in  17. uro) poiščimo senco. Zaščitimo se s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili ter s širokospektralno zaščitno kremo (z zaščito pred UVA- in UVB-žarki) s sončnim zaščitnim faktorjem (t. j. SZF oz. angl. SPF) najmanj 30. S kremo zaščitimo kožo, ki ni pokrita z oblačili (npr. obraz, uhlji, hrbtišča rok).

V poletni vročini pomembna tudi skrb za živali

V vročih poletnih dneh je pomembna tudi skrb za živali. Med ključnimi ukrepi za zaščito živali pred vročino so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas, opozarja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

“V poletnih mesecih sta skrb za zdravje in dobro počutje živali še posebej pomembna. Vsaka živalska vrsta je razvila svoj način prilagoditve visokim temperaturam. Nekatere vrste so pri tem uspešnejše, druge manj. Naloga skrbnika živali pa je, da svoji živalim zagotovi pogoje, v katerih bodo lažje prenašale visoke temperature,” je v današnji objavi opozorila uprava.

Rejne živali vročino prenašajo veliko težje kot mraz. V dneh, ko je temperatura okrog 30 stopinj Celzija, morajo zato imeti na voljo zadostno količino vode, kar lahko pomeni tudi več kot običajno. Dobra hidracija je namreč nujna za ohlajanje, sploh če gre za vrste, ki se ohlajajo s potenjem, na primer konji, ali dihanjem, kot na primer govedo in prašiči.

Neposredna izpostavljenost živali soncu pri visokih temperaturah pomeni veliko tveganje za vročinski udar. Zato je nujno, da imajo živali, ki so ves čas na prostem, možnost umika v senco. Ta je lahko bodisi naravna (drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški). Senco morajo nujno imeti tudi živali, ki so privezane. Objekti, v katerih stalno bivajo rejne živali, morajo biti pri visokih temperaturah ustrezno zračeni, saj se s tem preprečuje preveliko povišanje temperature v prostoru in poskrbi za boljšo kakovost zraka.

Če je le mogoče, se živali ne prevažajo pri temperaturah nad 30 stopinj, opozarja uprava. Temperatura v prevoznem sredstvu, kjer se prevažajo živali, namreč ne sme preseči 35 stopinj. Če je le mogoče, naj se odhod načrtuje v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči, z ustreznim načrtovanjem postankov pa prevozniki lahko preprečijo ali omejijo izpostavljenost vročini ob morebitnih cestnih zastojih, pravi uprava.

Visoke temperature ogrožajo tudi hišne ljubljenčke. Lastniki morajo zato poskrbeti, da imajo živali ves čas na voljo svežo vodo, senco ali dobro prezračen hladen prostor. Pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ne puščamo v parkiranih vozilih, zanje pa so lahko smrtno nevarni tudi drugi zaprti neprezračeni prostori ali zgolj izpostavljenost soncu brez možnosti umika v senco.

Visoka temperatura lahko pri živali povzroči vročinski udar, ki se nemalokrat konča s poginom. Ob vročinskem udaru je treba prizadeto žival nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z mlačno vodo, glavo naj ima dvignjeno. Nujno je tudi takoj poiskati veterinarsko pomoč.

Živali je v skladu z zakonom o zaščiti živali dovoljeno uporabljati na javnem zbiranju ali snemanju le, če jim je prihranjeno nepotrebno trpljenje in ne gre za zakonsko prepovedana ravnanja ter jim je zagotovljena oskrba v skladu z etološkimi potrebami glede na vrsto živali. Če je pričakovati, da bo zaradi dejavnosti ogrožena dobrobit živali, npr. zaradi napora, dolgotrajnosti ali izčrpanosti, mora organizator zagotoviti prisotnost veterinarja in upoštevati njegova strokovna navodila.

Organizatorji poletnih prireditev, kjer sodelujejo živali, naj zato čas prireditve prilagodijo tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavlja visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam. Poskrbeti je treba, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste vode, opozarja uprava.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Incident na krškem zavodu za zaposlovanje, pretep na Gubčevi v Brežicah

Avtor tega prispevka je Nova24TV. Vabljeni k branju Nova24TV »

image

Krški policisti so včeraj dopoldne posredovali na zavodu za zaposlovanje, kjer je prišlo do prepira treh oseb z zaposlenimi na zavodu. Po prvih ugotovitvah je eden izmed trojice, 20-letnik iz okolice Krškega, hotel do svetovalke na zavodu preko vrste, na kar ga je varnostnik opozoril. Med njima je prišlo do izmenjave besed. 20-letnik je sicer ukaz varnostnika upošteval, pri tem pa se je nesramno in žaljivo obnašal zato so mu policisti napisali plačilni nalog.


                   

Krški in novomeški policisti so obravnavali dva drž. Romunije, ki sta bila zalotena pri vsiljivem beračenju. Najprej so ju opazili v Novem mestu, nato pa so ju policisti zalotili pri trgovskem centru v Krškem. 59-letnik in 35-letnik sta dobila plačilni nalog zaradi vsiljivega beračenja na javnem kraju.

Okoli pol sedme zvečer so na številki 113 prejeli več klicev o pretepu dveh oseb na Gubčevi v Brežicah. Policisti so na kraju v akciji zalotili dve osebi, vzpostavili javni red in začeli z ugotavljanjem okoliščin prekrška. Po prvih ugotovitvah sta se sprla 34 in 35-letnik. Ob prihodu policistov se opiti 34-letnik ni pomiril, nedostojno se je obnašal do policistov, ni upošteval ukazov in je nadaljeval s kršitvijo, zato so uporabili prisilna sredstva, ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Oba bosta prejela plačilne naloge.

Vir: PU Novo mesto

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Čistilec/ka (m/ž) – Loče

Avtor tega prispevka je Zaposlitve za Posavce - Optius.com. Vabljeni k branju Zaposlitve za Posavce - Optius.com »

Prosto delovno mesto primerno za Posavce in Posavke: Čistilec/ka (m/ž) - Loče

Opis delovnega mesta je spodaj ↓

 

Se želite javiti na ta oglas?

Obiščite spletno stran: https://www.optius.com/iskalci/prosta-delovna-mesta/cistilecka-mz-loce-887095-887095/ in kliknite na gumb "Prijava".

Vsem iskalcem zaposlitve, ki iščete delo v Posavju priporočamo, da dnevno spremljate Facebook Radia Brežice Eu: https://www.facebook.com/radiobrezice

Majska proizvodnja elektrike v NEK skoraj 2 % nad načrtovano

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Ponedeljek, 17.06.2024    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo

NEK je v maju proizvedla 496 409,71 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 471 739,9 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,89 % večja od načrtovane (463 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 96-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v maju segrevala povprečno za 1,2 ºC in največ za 1,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v maju znašal 0,59 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca maja pa 10,05 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v maju znašal 0,011 % (letne omejitve), do konca maja pa 0,0171 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v maju je znašal 0,15 % letne omejitve oziroma do konca maja 0,79 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 8,3 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Vir: NEK

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Čistilec/ka (m/ž) – Brežice

Avtor tega prispevka je Zaposlitve za Posavce - Optius.com. Vabljeni k branju Zaposlitve za Posavce - Optius.com »

Prosto delovno mesto primerno za Posavce in Posavke: Čistilec/ka (m/ž) - Brežice

Opis delovnega mesta je spodaj ↓

 

Se želite javiti na ta oglas?

Obiščite spletno stran: https://www.optius.com/iskalci/prosta-delovna-mesta/cistilecka-mz-brezice-887076-887076/ in kliknite na gumb "Prijava".

Vsem iskalcem zaposlitve, ki iščete delo v Posavju priporočamo, da dnevno spremljate Facebook Radia Brežice Eu: https://www.facebook.com/radiobrezice

Uspešen Dan kruha, vina in salam v Brežicah

Avtor tega prispevka je Radio Brežice Eu. Vabljeni k branju Radio Brežice Eu »

V petek, 14. junija 2024, je staro mestno jedro Brežic preplavilo živahno dogajanje, ko so se obiskovalci zbrali na tradicionalnem Dnevu kruha, vina in salam. Priljubljeni dogodek, ki je bil lani uvrščen med 100 najboljših trajnostnih zgodb na svetu, je potekal na grajskem dvorišču brežiškega gradu in privabil množico obiskovalcev, ki so uživali v bogati ponudbi domačih dobrot in odličnem vzdušju.

Tekmovanje v peki domačega kruha je bilo eden izmed osrednjih dogodkov, kjer so se ljubitelji pekovskih mojstrovin pomerili v pripravi najboljšega kruha v petih kategorijah. Razstavljeni izdelki so navdušili obiskovalce, ki so imeli priložnost okusiti različne vrste kruha in si ogledati razstavo vseh kruhov, letos prvič v grajski kleti. 

Za glasbeno spremljavo je poskrbel ansambel Hervol, ki je skupaj z glasbenim gostom Lojzetom Ogorevcem obeležil 50 let njegove glasbene kariere.

Med kulturnimi točkami sta navdušili folklorni skupini KUD Oton Župančič Artiče in Duplo Pišece, ki sta s svojimi živahnimi nastopi popestrili dogajanje. Poleg tega so na stojnicah svoje izdelke predstavljala številna turistična in vinogradniška društva iz regije, posebni gostji na dogodku pa sta bili tudi 25. Cvičkova princesa Blažka Ilovar in 7. Vinska kraljica Bizeljskega Ana Kovačič.

Pomemben del prireditve je bila tudi slavnostna podelitev listin in nagrad za Županovo vino 2024 ter priznanj za najboljši domači kruh. Najbolje ocenjeni cviček PTP je letos pridelala Zdenka Mirtek iz V.T.K.  Gadova peč (ocena 16,23), nagrado za županovo vino beli bizeljčan PTP pa je prejel Mirko Kolar iz Vinogradniškega društva Pišece (ocena 17,50). V kategoriji Izbrano Županovo vino (letos modra frankinja) je zmagal član Vinogradniškega društva Sromlje, Ferdo Pinterič z oceno 18,13.

Na tekmovanje v peki domačega kruha je letos prispelo kar 41 različnih kruhov. V kategoriji pšenični kruh je zmagala Marija Stopar (43 točk), v kategoriji mešani kruh Terezija Gerjevič (41,90 točk), kruh posebnih vrst je najbolje pripravil Primož Urbanč (44,60 točk), v kategoriji praznični kruh je zmagala Marija Žnideršič (47 točk), v kategoriji kruh vzhajan z drugimi vzhajalnimi sredstvi pa Majda Jurše (43,75 točk).

Del dogodka je bila tudi strokovna komisija iz Akademije Izvorno slovensko, ki ji predseduje dr. Janez Bogataj, ki je prireditev ocenila po številnih kriterijih, ki so ključni za pridobitev certifikata Teritorialne kolektivne blagovne znamke »Brežice Selection / Izbrano«

Dogodek je tekom večera obiskalo ogromno obiskovalcev, ki so uživali v bogatem programu in raznovrstnih lokalnih dobrotah, vzpostavljena pa je bila tudi brezplačna linija prevozov na relaciji Terme Čatež – Brežice. Dan kruha, vina in salam v Brežicah je ponovno dokazal, kako pomembni in zaželeni so tovrstni dogodki, ki obujajo tradicijo in povezujejo skupnost. 

Vir: ZPTM Brežice

Nocoj koncert Banda Glasbene šole Krško

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Ponedeljek, 17.06.2024    Rubrika: KULTURA Sporočilo

Band GŠ Krško

Atrij Mencingerjeve hiše Krško (CKŽ 2) bo nocoj, 17. junija, ob 19. uri gostil koncert Banda Glasbene šole Krško. Vstop je prost.

Gre za prvi koncert v sklopu GLASBENIH VEČEROV V ATRIJU MENCINGERJEVE HIŠE KRŠKO. Predstavili se bodo mladi glasbeniki Glasbene šole Krško s skrbno izbranimi priredbami znanih skladb. Mentor zasedbe je Mihe Koretič.

  • Tia Valentinc – vokal
  • Iza Pucelj – vokal
  • Tine Jankovič – klaviature
  • Ana Lesjak – kitara
  • Žiga Zakšek – kitara
  • David Poznič – bas
  • Lovro Zakšek – bobni

Organizacija Glasbenih večerov v atriju Mencingerjeve hiše Krško: JSKD OI Krško in Kulturni dom Krško ob podpori Mestne občine Krško.

Vir: KD Krško

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Z novo preventivno akcijo bodo policisti preverjali vožnjo pod vplivom drog

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Policija bo v okviru akcije izvajala poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog. Akcija bo trajala do konca junija.

V letu 2023 so povzročitelji pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi povzročili 92 prometnih nesreč, od tega 44 prometnih nesreč s telesno poškodbo udeleženca. V teh prometnih nesrečah so umrli trije udeleženci, 24 je bilo hudo telesno poškodovanih, 20 pa lažje telesno poškodovanih. Delež umrlih zaradi omenjenih povzročiteljev je bil v preteklem letu štiri odstotke, kažejo podatki AVP.

Policisti so odredili 1505 strokovnih pregledov na droge, od tega je bilo 264 pozitivnih, 812 odklonjenih in 276 negativnih. Podatki Policije kažejo, da je bila leta 2023 pri 72 voznikih s hitrim testom ugotovljena prisotnost kanabinoidov, kar je štiri manj kot leta 2022.

Od tega je bilo lani v prometnih nesrečah udeleženih 21 voznikov, pri katerih je bila ugotovljena prisotnost kanabinoidov. 40 voznikov, udeleženih v prometnih nesrečah, je strokovni pregled odklonilo. Število odklonov strokovnih pregledov pripisujejo prav širši uporabi hitrih testov za droge.

Sodeč po najnovejši raziskavi, je 61 odstotkov slovenskih voznikov, ki so v zadnjih 12 mesecih zaužili drogo, potem tudi sedlo za volan, kažejo izsledki posebne raziskave Uporaba drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila, ki jo je AVP izvedla v okviru akcije in jo bodo podrobno predstavili na novinarski konferenci v torek.

Na AVP so v okviru akcije priskrbeli dodatnih 1000 hitrih testov za droge in jih bodo na novinarskem srečanju predali Policiji, ki bo v tem mesecu izvajala poostren nadzor.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Sestavljalec m/ž

Avtor tega prispevka je Zaposlitve za Posavce - Optius.com. Vabljeni k branju Zaposlitve za Posavce - Optius.com »

Prosto delovno mesto primerno za Posavce in Posavke: Sestavljalec m/ž

Opis delovnega mesta je spodaj ↓

image

Prijava na delovno mesto

V kolikor vas delovno mesto zanima vas vabimo k oddaji prijave do 31.7.2024 po elektronski pošti na: info@resistec.si  (priloge elektronski pošti naj bodo v pdf obliki) ali na spodnji naslov.

Athos Elektrosistemi d.o.o.

Krška cesta 8

8311 Kostanjevica na Krki

 

Se želite javiti na ta oglas?

Obiščite spletno stran: https://www.optius.com/iskalci/prosta-delovna-mesta/sestavljalec-mz-887055-887055/ in kliknite na gumb "Prijava".

Vsem iskalcem zaposlitve, ki iščete delo v Posavju priporočamo, da dnevno spremljate Facebook Radia Brežice Eu: https://www.facebook.com/radiobrezice