Skupina GEN tudi leto 2022 končala uspešno

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Torek, 24.01.2023    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo

Na današnjem srečanju z novinarji v Ljubljani je poslovodstvo GEN energije predstavilo rezultate in poudarke poslovanja v letu 2022 in načrte za prihodnje obdobje, s poudarkom na uresničevanju poslanstva postati vodilni slovenski izvajalec elektroenergetskega prehoda v podnebno nevtralnost. V nadaljevanju njihovo sporočilo za javnost.

Skupina GEN je v letu 2022, kljub energetski krizi in dramatičnim razmeram na energetskih trgih, uspešno uresničevala svoje poslanstvo. Slovenskim odjemalcem smo ves čas zagotavljali zanesljivo, cenovno dostopno in nizkoogljično energijo po pogodbeno obljubljenih cenah, ob tem pa realizirali vse investicijske in obratovalno-varnostne cilje proizvodnih objektov. Skupina je poslovno leto 2022 zaključila pod načrti, a še vedno s pozitivnim čistim poslovnim izidom v višini 23 mio EUR.

GEN energija

Energetiko so v letu 2022 zaznamovala močna nihanja cen energentov, na kar so vplivali različni vzroki: od invazije Rusije na Ukrajino, ki je z zmanjšanjem dobav plina sprožila energetsko draginjo v celotnem evropskem rostoru, do hkratnega soočanja z dolgotrajno sušo in posledično nizko proizvodnjo hidroelektrarn. Primanjkljaj električne energije je bilo med letom potrebno dokupovati po rekordnih tržnih cenah, volatilnost trgovanja je sprožala zahteve po dodatnih jamstvih za trgovanje in dodatna sredstva za kritje visokih cen. Mehanizme za zagotavljanje likvidnosti energetskih družb so omogočile praktično vse države EU, tudi Slovenija. Slednja se je v preteklem letu, poleg vseh drugih izzivov, soočala tudi z rekordno, 31-odstotno uvozno odvisnostjo.

NEK

»V Skupini GEN smo zanesljivo oskrbo z električno energijo v teh zahtevnih razmerah ves čas lahko zagotavljali po sprejemljivih in zajamčenih cenah, in to kljub izpadu tretjine lastne hidroproizvodnje zaradi rekordne suše in zahtevnemu, podaljšanemu remontu NEK. Zaradi ekstremnega porasta cen na trgu nismo dosegli načrta, je pa skupina poslovala z dobičkom, kar v danih razmerah štejemo kot uspešno. Ker razpolagamo z lastnimi zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije po predvidljivi ceni, lahko izvajamo ukrepe vlade in zaščitimo slovenske odjemalce pred pretiranimi cenovnimi vplivi negotovih razmer na energetskih trgih,« poudarja generalni direktor dr. Dejan Paravan.

Lokacija JEK2 in NEK

Skupina GEN je v letu 2022 dosegla 4,1 mrd EUR prometa in pri tem ustvarila dobiček na ravni 23 mio EUR, kar ob upoštevanju ekstremnih razmer ocenjujemo za dober rezultat. Krovna družba GEN energija je imela promet na ravni 372 mio EUR, leto pa zaključila pod načrtom, a kljub zahtevnim izzivom z dobičkom v višini enega milijona evrov. Pozitivno je k poslovanju skupine prispevalo predvsem preseganje načrtov na področju mednarodnega trgovanja, na nivoju proizvodnje pa stabilno in zanesljivo obratovanje NEK z zaključenim 10-letnim modernizacijskim ciklom, višja proizvodnja TEB in preseganje planov pri postavitvi samooskrbnih sončnih elektrarn.

Trenutne razmere na svetovnih trgih energentov so ugodne, saj so zaradi vremenskih razmer zaloge plina v Evropi visoke, posledično so cene električne energije in plina padle. Zaradi tovrstnega razvoja dogodkov v leto 2023 vstopamo optimistično, prav tako si obetamo nadpovprečno uspešno poslovanje.

Do maja načrtujemo novelirati Strateški razvojni načrt Skupine GEN in nasloviti izzive prihodnosti, pri čemer generalni direktor dr. Dejan Paravan izpostavlja: »Cilj Skupine GEN je postati vodilni akter slovenskega prehoda v samooskrben in brezogljičen elektroenergetski sistem. Takšen elektroenergetski sistem je tudi najbolj zanesljiv in cenovno konkurenčen, narekuje pa obsežne in celovite investicije v nove domače vire energije za dolgoročno stabilno, zanesljivo energetsko mešanico. Prihodnja leta bodo velik razkorak med porabo in proizvodnjo električne energije le še povečevala, zato bodo potrebne pospešene investicije v obnovljive vire energije, prožnost in napredne storitve ter investicije v jedrsko energijo.«

Jedrska energija ima skupaj z obnovljivimi viri energije osrednjo vlogo pri energetsko podnebnem prehodu v trajnostni način življenja in ogljično nevtralnost. Tako bomo v letu 2023 naredili vse za pospešitev priprav na izvedbo projekta JEK2. Glede najpomembnejšega razvojnega energetskega projekta v Skupini GEN je poslovni direktor Danijel Levičar povedal: »Projekt JEK2 je medgeneracijski projekt. Tako kot nam je vizija snovalcev NEK omogočila 60-letno energetsko neodvisnost, jo bo JEK2 zagotovil nam in naslednjim generacijam. V GEN energiji zato pripravljamo vse potrebne korake za pospešitev izvedbe projekta.«

Vir: GEN energija

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.