Izvajanje lokalne gospodarske službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je izvajanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice za obdobje 5 leta in sicer od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027 v skladu z Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 90/22).

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice – proračunska postavka “00150 – Pomoč za zapuščene živali”.

Rok za oddajo ponudb: 16. september 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 16. september 2022 ob 11.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN006113/2022-U01).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.