Javni poziv Občine Brežice za oddajo mladinskih projektov

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Sreda, 24.04.2024    Rubrika: NOVICE Sporočilo

Občina Brežice objavlja Javni poziv zainteresirani javnosti za sodelovanje pri odločanju o finančni podpori mladinskim projektom – SVET MLADIH.

Javni poziv zainteresirani javnosti za oddajo mladinskih projektov je namenjen financiranju mladinskih projektov (AKCIJA MLADIH), kot to določa Letni program na področju mladine za leto 2024, sprejet s sklepom župana Občine Brežice, številka 410-298/2023, z dne 21. 12. 2023.

AKCIJA MLADIH je projekt, pri katerem mladi s svojim neposrednim delom uresničujejo aktivnosti, ki izkazujejo njihovo ustvarjalnost, učinki in rezultati projekta pa pomenijo tudi prispevek mladih k razvoju lokalne skupnosti. 

436458256_935922898537415_839779167314289118_n

Grafit, ki je pred kratkim nastal v Brežicah, je rezultat delavnice grafitiranja, ki je bila prijavljena v lanskem letu v sklopu razpisa mladinskih projektov.

Finančni okvir in upravičeni stroški 

Sredstva v višini 8.000 EUR so predvidena na proračunski postavki 00083 Programi za mlade. Predlagan projekt mora biti finančno ovrednoten med 500,00 in 3.000,00 EUR z vključenim DDV.

Upravičeni stroški so vsi izkazani stroški, neposredno vezani in nujno potrebni za izvedbo projekta.

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – AKCIJA MLADIH«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.

V sledeči objavi spodaj je na voljo razpisna dokumentacija in potrebni obrazci za oddajo projekta: https://www.brezice.si/sl/novice/2024041809153028/javni-poziv-za-oddajo-mladinskih-projektov-%E2%80%93-akcija-mladih

Prijavo oddate do 6. 5. 2024. Povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev.

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je: Karmela Pavlija Marčun, telefon 07/620 55 35, e-naslov: karmela.pavlija-marcun@brezice.si.

Vir: Občina Brežice

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.