​​Karierni center Posavje nadaljuje z izvedbo aktivnosti

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Ponedeljek, 22.05.2023    Rubrika: NOVICE Sporočilo

Sestanek projektnih partnerjev (Nataša Šterban in Urška Renko, RRA Posavje; Ana Kramperšek, LU Krško; Andrej Sluga, MO Krško; Šejna Malanović, ZMŠ Krško; Håkon Ege, Collective Innovation)

Projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja „Karierni center Posavje“ v regiji Posavje je dvoletni projekt, ki se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in sredstev pripadajoče slovenske udeležbe v višini 499.997,20 EUR, v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

V projektnem partnerstvu sodelujemo Regionalna razvojna agencija Posavje kot vodilni partner in prijavitelj projekta, Mestna občina Krško, Zavod za mladino in šport Krško, Ljudska univerza Krško, Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško in norveški partner socialno podjetje Collective Innovation iz Osla.

Slika4

Usposabljanje za mladinske svetovalce

Dosedanji dosežki projekta pozitivno prispevajo k cilju projekta, ki je preko izvedbe aktivnosti, vzpostaviti podporno okolje za povečanje zaposlitvenih potencialov mladih.

Za potrebe načrtovanja projektnega dela se je izvedla Raziskava potreb delodajalcev in stanja na trgu dela v regiji, izmenjava dobrih praks z Norveškim partnerjem, vzpostavila podporna mreža organizacij iz vseh šestih občin, ki sestavljajo regijo Posavje ter definirale vsebine aktivnosti centra.

Slika5

Predstavitev dobrih praks norveškega partnerja

Za potrebe komuniciranja o projektu se je vzpostavila nova spletna platforma  www.kariernicenterposavje.si ki se bo tekom trajanja projekta sproti nadgrajevala, vzpostavljene pa so bile tudi nove strani na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Projektni partnerji sodelujemo tudi z organizacijami izven partnerstva, s čimer želimo zagotoviti široko uporabnost projektnih rezultatov.

Neformalno pridobljene kompetence postajajo vse pomembnejše pri iskanju zaposlitve mladih, zato je projektni partner Zavod za mladino in šport Krško v mesecu marcu pričel z izvedbo delavnic za mlade za pridobivanje neformalnih kompetenc. V regiji je zaznati pomanjkanje na področju povezovanja mladih in delodajalcev in možnost spoznavanja lokalnih podjetij. Partnerstvo bo problematiko aktivno naslavljalo z vključevanjem lokalnih podjetjih v projektne aktivnosti in dogodke. Z namenom izboljšanja ponudbe za mlade se bodo izvedle tudi aktivnosti individualnega svetovanja mladim ter organizirale izobraževalne delavnice. Ljudska univerza Krško izvaja usposabljanje za mladinske svetovalce.

V letošnjem letu se načrtuje ureditev podstrešnih prostorov Mencingerjeve hiše, ki jo bo izvedla Mestna občina Krško, s čimer bo vzpostavljeno inovativno okolje, ki bo služilo kot orodje pri reševanju problematike brezposelnosti mladih v regiji.

Vir: RRA Posavje

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.