Arhivi Kategorije: Občina Brežice

Photos from Občina Brežice’s post

Avtor tega prispevka je Občina Brežice Facebook stran. Vabljeni k branju Občina Brežice Facebook stran »

Občina Brežice je dne na svoji Facebook strani objavila:

📢Ž𝐮𝐩𝐚𝐧 𝐬𝐨𝐝𝐞𝐥𝐮𝐣𝐞 𝐧𝐚 𝟏𝟏. 𝐧𝐮𝐣𝐧𝐢 𝐬𝐞𝐣𝐢 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐣𝐞 𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢𝐣𝐞, č𝐥𝐨𝐯𝐞𝐤𝐨𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐞𝐧𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐨ž𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢

🗣Župan Ivan Molan se danes, 2. julija, v Državnem zboru udeležuje 11. nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki je bila sklicana z edino točko dnevnega reda Vloga Sveta staršev Osnovne šole Velika Dolina v zvezi z napadom na učenca na OŠ Velika Dolina.

Sklicano sejo so obstruirali člani Komisije iz poslanskih skupin Socialnih demokratov, Levice in Gibanja Svobode. Izpostavljajo, da je potrebno tematiko obravnavati preudarno in premišljeno ter ocenjujejo predlog Komisije kot neustrezen. Ocenjujejo, da je seja delovnega telesa DZ vmešavanje v postopke. Poslanska skupina Levica pa v pismu sveta staršev prepoznava širjenje resnega incidenta na splošen konflikt med romsko in večinsko etično skupnostjo, pri čemer naj bi ga s posploševanjem in zavajanjem dodatno podpihovala. Ocenjujejo, da je nedostojno in neprimerno, da Komisija s sklicem seje služi kot platforma za širjenje nestrpnosti in kazanje s prstom. Sejo vidijo kot medijski linč romske skupnosti.

Opravičili so se tudi minister za notranje zadeve Poklukar, minister za vzgojo in izobraževanje dr. Felda in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec.

Predsednik Komisije Jože Tanko je povedal v uvodu, da se je romska problematika večkrat obravnavala na seji teles Državnega zbora, tudi na seji Komisije. Župani so podali predloge spremembe zakonodaje z več kot 30.000 podpisi, s katerimi so sami poskušali odgovoriti na romsko vprašanje, izpostavljeno v okolju. Paket predlogov sprememb zakonov je bil zavrnjen z zavezo vlade, da bo do konca minulega leta pripravila boljši oz. ustreznejši predlog zakonov, kar pa se še ni zgodilo.

Poslanci poslanske skupine Svoboda so obstruirali sejo, čeprav obsojajo vsako nasilje, sploh medvrstniško nasilje, ki je v porastu. Za to je pristojno Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na petkovi seji bodo predstavili že sprejete ukrepe na to temo. Ne želijo poglabljati nestrpnosti in obravnavati enega primera nasilja v šoli, ker se jim to zdi neprimerno, saj posameznih drugih primerov v Državnem zboru niso obravnavali. O nasilju se je potrebno pogovarjati splošno, ne pa izpostavljati posameznikov in zaradi dejanj teh klicati na sejo predstavnike cele skupnosti, so povedali.

Župan Ivan Molan je izrazil hvaležnost za možnost, da lahko civilna družba v obupu pove predstavnikom države, kaj se dogaja. Ne le v primeru nasilja na šoli, temveč tudi o nasilju mladoletnih in otrok, o nasilju posameznih predstavnikov romske skupnosti do ljudi v družbi. Obstrukcija posameznih članov poslanskih skupin Vlade kaže, da se niso pripravljeni o tej vse bolj pereči temi pogovarjati.

Župan je pozdravil prisotnost predstavnikov romskih skupnosti, ki s tem kažejo, da se zavedajo problema in se želijo o tem pogovoriti. Žalosti ga, da tudi predstavniki odgovornih inštitucij s svojo odsotnostjo želijo pomesti problem pod preprogo. Zaradi neaktivnosti inštitucij so postali ljudje pasivni. Izrazil je strah, da se bo tudi pri nas zgodil večji incident.

Župan je povzel, da je Občina Brežice večkrat obravnavala tematiko današnje seje z željo poiskati učinkovito rešitev. Skupno sporočilo vseh dosedanjih pogovorov je, da so vsi pristojni izvedli vse potrebno, vendar se ni nič konkretnega zgodilo ali spremenilo. Potrebne so rešitve, ki bodo ljudem dala nazaj občutek varnosti. Prebivalci več ne verjamejo v sposobnost zaščite družbe. Vse bolj pogosto je razmišljanje, da se morajo posamezniki zaščitit sami, kar zagotovo ni prava rešitev.

Občine oz. župani so že predlagali spremembo zakonodaje. Zavedajo se, da je potrebno vzgajati otroke, da bi lahko na daljši rok prišli do rešitev. Obstajajo že programi za integracijo. Programi v vrtcu se izvajajo z nizko udeležbo romskih otrok, udeležba je slaba tudi v osnovi šoli, učenci manjkajo brez opravljenih obveznosti. Ne opravljajo svojih šolskih obveznosti, zato se 15-letnik nahaja v istem razredu kot 11-letni šestošolci. Občine so pripravile predloge, ki pogojuje izpolnjevanje odgovornosti s pravicami predvsem s socialnimi transferji. Ker je bila zakonodaja pisana za vse državljane, je obsodba da gre za rasistični zakon neutemeljena. Župan je izpostavil ugotovitev analize, ki jo je občina izvedla za pripravo strategije reševanja romske tematike, ki je pokazala, da sta v občini Brežice samo dva pripadnika romske skupnosti izrazila interes za zaposlitev.
___________
#obcinabrezice #Slovenija #problematika #reševanje #romskavprašanja

(Feed generated with FetchRSS)

Izvedba dvigala v občinski stavbi

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila je izvedba 2. faze projekta prilagoditve občinskega objekta funkcionalno oviranim osebam, ki predstavlja vgradnjo dvigala.

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice – proračunska postavka “00125 – Energetska sanacija Občinske stavbe (CPB 18)”.

Rok za oddajo ponudb: 17. julij 2024 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 17. julij 2024 ob 13.00 uri – spletni portal eJN.

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN004624/2024).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Imenovanje predstavnikov uporabnikov oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Knjižnica Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan Občine Brežice, v skaldu z 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice v Svet zavoda Knjižnice Brežice imenuje predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti izmed aktivnih članov knjižnice.

 

Aktivne člane Knjižnice Brežice pozivamo, da podate svoje predloge za člana Sveta javnega zavoda Knjižnica Brežice, najkasneje do 10. 7. 2024, na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov: .

Predlogi naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih, in sicer: ime in priimek, rojstni podatki, naslov ter soglasje kandidata.

 

Dopis župana – imenovanje predstavnika 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice uredila javno pralnico perila

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V pralnici sta uporabnikom na voljo dva pralna in dva sušilna stroja. Občina je za nakup potrebne opreme namenila 24.000 evrov.

Cena pranja oz. sušenja –  1 x pranje (3 žetoni – zajema pralnih prašek in mehčalec) ali 1x sušenje (3 žetoni), cena  žetona je en evro. Odpiralni čas pralnice je vsak dan od 8. do 20. ure. Trenutno je upravnik javne pralnice podjetje Domtim d.o.o. iz Brežic za poskusno obdobje šestih mesecev.

Pralnico si je ogledal tudi župan Ivan Molan in dejal, da je po prvih odzivih pralnica zelo dobro sprejeta tako med občani kot tudi med turisti.

Pralnico je potrebno zapustiti v takšnem stanju, kot je bila pred uporabo. Želimo vam prijetno uporabo in upamo, da vam bo ta storitev olajšala vsakodnevna opravila.

20240701_110503

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

𝐄𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐮š𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐥𝐚 𝐯 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐥𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐯 𝐁𝐫𝐞ž𝐢𝐜𝐚𝐡🧥👕🩳

Avtor tega prispevka je Občina Brežice Facebook stran. Vabljeni k branju Občina Brežice Facebook stran »

Občina Brežice je dne na svoji Facebook strani objavila:

𝐄𝐧𝐨𝐬𝐭𝐚𝐯𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢𝐧 𝐬𝐮š𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐥𝐚 𝐯 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐚𝐥𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐯 𝐁𝐫𝐞ž𝐢𝐜𝐚𝐡🧥👕🩳

✅️Javna pralnica perila v Brežicah se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Prešernova cesta 11 B (nasproti Večgeneracijskega centra Brežice).

📢Želimo vam prijetno uporabo in upamo, da vam bo ta storitev olajšala vsakodnevna opravila.😁🙌
__________
#obcinabrezice #pranje #javnapralnica Visit Brežice Večgeneracijski center Brežice Zptm Brezice Avtokampi.si Zgodovinska mesta Slovenije – Slovenia Historic Towns ePosavje.com Posavje – polno priložnosti Posavski obzornik Dolenjski list

(Feed generated with FetchRSS)

Photos from Občina Brežice’s post

Avtor tega prispevka je Občina Brežice Facebook stran. Vabljeni k branju Občina Brežice Facebook stran »

Občina Brežice je dne na svoji Facebook strani objavila:

[JAVNA PRALNICA ]𝐎𝐛č𝐢𝐧𝐚 𝐁𝐫𝐞ž𝐢𝐜𝐞 𝐮𝐫𝐞𝐝𝐢𝐥𝐚 𝐣𝐚𝐯𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐥𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐥𝐚

✅️Občina Brežice je prepoznala potrebo po javni pralnici perila in jo na podlagi javnega razpisa uredila v večstanovanjski stavbi v njeni lasti na naslovu Prešernova cesta 11 B (nasproti Večgeneracijskega centra Brežice).

💦V pralnici sta uporabnikom na voljo dva pralna in dva sušilna stroja. Občina je za nakup potrebne opreme namenila 24.000 evrov.

👖👕🧦Cena pranja oz. sušenja – 1 x pranje (3 žetoni – zajema pralnih prašek in mehčalec) ali 1x sušenje (3 žetoni), cena žetona je en evro. Odpiralni čas pralnice je vsak dan od 8. do 20. ure. Trenutno je upravnik javne pralnice podjetje Domtim d.o.o. iz Brežic za poskusno obdobje šestih mesecev.

📢Pralnico je potrebno zapustiti v takšnem stanju, kot je bila pred uporabo.🤝

Želimo vam prijetno uporabo nove javne pralnice in upamo, da vam bo ta storitev olajšala vsakodnevna opravila.😁🙌
__________
#obcinabrezice #pralnica #perilo #lokalno #lokalnaskupnost Visit Brežice Avtokampi.si

(Feed generated with FetchRSS)

Obvestilo o ponovnem odprtju lokalne ceste pri ZD Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Začasni glavni vhod za uslužbence, uporabnike storitev in obiskovalce Zdravstvenega doma Brežice je še vedno iz dosedanjega parkirišča za uslužbence (za stavbo ZD Brežice).
Začasno parkirišče pa je na travniku med Knjižnico Brežice in tenis igriščem.

Hvala za razumevanje.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

[OBVESTILO]

Avtor tega prispevka je Občina Brežice Facebook stran. Vabljeni k branju Občina Brežice Facebook stran »

Občina Brežice je dne na svoji Facebook strani objavila:

[OBVESTILO]
📣Obveščamo vas, da je ponovno odprta lokalna cesta LK 027061 od km 0.285 od km 0.319 (cesta med ZD Brežice in Cvetličarno Žičkar/parkiriščem za Gimnazijo Brežice), ki je bila dobro leto zaprta zaradi namena organizacije gradbišča, zavarovanja del in pomanjkanja prostora pri izgradnji prizidka k Zdravstvenemu domu Brežice.

Začasni glavni vhod za uslužbence, uporabnike storitev in obiskovalce Zdravstvenega doma Brežice do nadaljnjega ostaja iz dosedanjega parkirišča za uslužbence (za stavbo ZD Brežice).
Začasno parkirišče pa je na travniku med Knjižnico Brežice in tenis igriščem.

Hvala za razumevanje.😀
_______________________
#obcinabrezice #investicija #ZDBrežice #cesta #promet

(Feed generated with FetchRSS)

V Brežicah prva tovrstna kuhinja na ulici

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Certifikat kolektivne blagovne znamke Brežice Selection/Izbrano pridobijo izdelki in storitve, ki ustrezajo visokim standardom kakovosti, vključujejo lokalno pridelane surovine ali pripovedujejo o tradiciji, kulturi in načinu življenja ljudi, ki živijo na območju občine Brežice.

Na otvoritvenem večeru Mestne promenade Brežice, 10. 7. 2024 od 18. ure dalje, se bodo na ulici predstavili vsi gostinski ponudniki, ki nosijo certifikat odličnosti – Brežice Selection / Izbrano:
– Huda.
– Gostilna Pension Les
– Reset Brewery
– Riba in pol
– Stara gostilna Krulc
– Turistična kmetija pri Martinovih
– Turistična kmetija Vimpolšek

Ker je naša kolektivna blagovna znamka pristna in lokalna, bo takšen tudi večer na Mestni promenadi. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče in domačinka, glasbena diva Nuša Derenda. 

Več o naši kolekitvni blagovni znamki Brežice Selection/Izbrano  si lahko preberete na povezavi:https://www.visitbrezice.si/izbrano

Vabljeni v Brežice!

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

[𝐌𝐄𝐒𝐓𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐍𝐀𝐃𝐀 𝐁𝐑𝐄Ž𝐈𝐂𝐄 – tradicija, zabava in okoljska ozaveščenost]

Avtor tega prispevka je Občina Brežice Facebook stran. Vabljeni k branju Občina Brežice Facebook stran »

Občina Brežice je dne na svoji Facebook strani objavila:

[𝐌𝐄𝐒𝐓𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐍𝐀𝐃𝐀 𝐁𝐑𝐄Ž𝐈𝐂𝐄 – tradicija, zabava in okoljska ozaveščenost]

😍V idiličnem starem mestnem jedru Brežic bo od 10. do 19. julija potekala že tradicionalna Mestna promenada Brežice, ki obljublja nepozabno poletje, polno zabave, druženja in kulturnih dogodkov za vse generacije.

🙌Ta priljubljeni poletni dogodek je lani kot najdaljše trajajoča prireditev v Sloveniji prejel tudi prestižni naziv Zero Waste prireditev, kar želimo doseči tudi letos, saj želimo ohraniti visoke okoljske standarde in nadaljevati z zavezništvom k trajnostnemu načinu življenja.

🥳Vsak večer vas bodo razveseljevali različni glasbeni nastopi, športne aktivnosti in animacije za otroke, na stojnicah pri lokalnih ponudnikih pa boste lahko vsak dan uživali v dobri hrani in pijači. Letos se del dogajanjas širi tudi na novo prizorišče, in sicer v slikoviti ambient Posavskega muzeja Brežice.

Vabljeni!😄

VEČ👇👇👇
https://www.brezice.si/sl/novice/2024062713511993/mestna-promenada-brezice-2024:-tradicija,-zabava-in-okoljska-ozavescenost
______________
#obcinabrezice #poletje #dogajanje #napovednik #vabilo #Posavje #lokalno #sodelovanje #povezovanje Mestna promenada Brežice

(Feed generated with FetchRSS)