Arhivi Kategorije: Občina Brežice

Obvestilo ZD Brežice o potrditvenih in samoplačniških testiranjih v času od 25. do 29.7.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

25.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

26.7.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

27.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

28.7.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

29.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojniku za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja s HAGT zagotavlja proračun  Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 7,00 EUR.

 

Rezultati testiranj:

 

Uporabniki presejalnih testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Popolna zapora ob sanaciji državne ceste in izgradnji kolesarske povezave med Čatežem ob Savi in Krško vasjo podaljšana do 31. avgusta

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Podaljšanje zapore za zagotavljanje varne izvedbe del

V osnovnem projektu je bila za izvedbo del vezanih na podporne zidove predvidena popolna zapora v trajanju 120 dni. V želji po čim krajšem obdobju motenj obstoječega prometa na državni cesti je izvajalec poskusil v trajanju 30 dni izvesti le najnujnejša dela, temelje zidu in del zidov, ki segajo v prometni profil desnega pasu državne ceste. Ob izvedbi izkopov za oba podporna zidova se pojavlja nevarnost zrušenja ceste v gradbeno jamo in s tem ni omogočen varen potek prometa nad gradbiščem, zato je bilo potrebno zaporo podaljšati in s tem omogočiti varno izvajanje del.

Kot so dejali pri izvajalcu del, podjetju CGP, d.d., popolno zaporo hkrati koristijo za izvedbo meteorne kanalizacije, ki bi jo sicer izvajali pod polovično zaporo ob dokončanju del na podpornih zidovih. Popolna zapora omogoča učinkovitejšo organizacijo gradbišča in s tem boljšo dinamiko del, saj lahko hkrati izvedejo več faz del. Verjamejo, da popolna zapora na dolgi rok za uspešno dokončanje projekta obnove državne ceste in izgradnje kolesarske steze prinaša več koristi kot kratkoročnih težav.

 

Projekt bo na dolgi rok zagotovil boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu

Občina Brežice je v 2022 po večletnem opozarjanju Direkcije RS za infrastrukturo končno dočakala sanacijo državne ceste Čatež ob Savi R2-419, ki je bila v vseh letih močno prometno obremenjena.   Z urejanjem  in širitvijo ceste R2-419 Čatež ob Savi – Krška vas se sočasno gradi tudi kolesarska povezava ob njej, ki bo pomembno izboljšala varnost najšibkejših udeležencev v prometu.

Popolna zapora ceste je nujna zaradi zagotavljanja varnosti ob izvajanju zahtevnih del na gradbišču. Urejanje državne ceste predvideva širitev obstoječe državne ceste in gradnjo kolesarske povezave v zelo utesnjenem območju med hribom pri Velikih Malencah in reko Krko, kjer je že obstoječa cesta R2-419 zelo ozka ter jo zato s projektom širijo, vendar je potrebno zato zgraditi novo temeljno konstrukcijo s skoraj 70 različnimi piloti in drugimi podpornimi objekti.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dobrodelni projekt 212 OBČIN podprla tudi Občina Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Zbiranje sredstev

S kolesarjenjem Matjaž Hribljan ozavešča o ALS in zbira sredstva za ALS obolele. Zbrana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje fizične pomoči na domu, nakupu električne postelje in stropnega dvigala.

V dobrodelni akciji lahko sodelujemo s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo ALS5 na 1919 in s tem prispevamo 5 EUR. Več o akciji in pogojih za sodelovanje pri SMS donacijah je dostopno na spletni strani Društva distrofikov Slovenije in FB strani “212 občin”.

 

S sredstvi je mogoče pomagati tudi z nakazilom prek položnice. Podatki za nakazilo:

IBAN SI56 0313 4100 0000 534

Prejemnik: Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana

Sklic: SI00 967 502

Namen: delovanje Odbora za ALS

 

O dobrodelnem kolesarskem projektu

 

– s kolesom do 212 slovenskih občin

– kolesarska trasa je dolga 2.576 km s kar 30.000 m višinske razlike v 13 dneh

– začetek 19. julija v Cerknici in zaključek 31. julija v Postojni

 

Več podatkov o projektu na spletni strani:

http://www.drustvo-distrofikov.si/?p=19721

in FB strani 212 občin

https://www.facebook.com/events/446616490500648/?active_tab=discussion

 

Kaj je ALS?

Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) je ena najtežjih nevroloških bolezni, a so šele nedavni napredki nevroznanosti in genetike okrepili obete za nove možnosti zdravljenja. Najbolj se kaže v mišični šibkosti, ki se lahko začne kjerkoli v telesu in nazadnje zajame večino mišic.

Potek bolezni je predvidljiv in neusmiljen: bolniki izgubijo sposobnost govora, požiranja, premikanja udov in dihanja, v povprečju pa jim ostane le od tri do štiri leta življenja. Zdravila, ki bi zaustavilo ali obrnilo potek bolezni, še ni.

Okrog 160 bolnikov z ALS v Sloveniji zahteva intenzivno in nenehno skrb, kar je veliko breme za bolnika in njegove svojce. Največji del oskrbe jim zagotavljajo v okviru Multidisciplinarne skupine za ALS in v Univerzitetnem zavodu za rehabilitacijo invalidov Soča, pomemben del pa je tudi Odbor za ALS, ki deluje v okviru Društva distrofikov Slovenije in letos praznuje 20. obletnico – zaradi usodnosti bolezni nikogar od obolelih ustanovnih članov odbora ni več med živimi.

(vir: https://siol.net/digisvet/novice/s-kolesom-v-vse-slovenske-obcine-za-ozavescanje-o-hudi-bolezni-584055)

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR na proračunski postavki: 00529 – Inovativni turistični projekti turističnih društev.

Občina Brežice bo sofinancirala inovativne turistične projekte turističnih društev do največ 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.500,00€  in sicer na osnovi dokazil o izvedenih delih.

 

Rok za oddajo: 16. 8. 2022.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 16. 8. 2022 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj –vloga na javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2022.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

Razpisna dokumentacija: 

1. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija 2022.pdf

2. Razpisna dokumentacija – prijavni obrazci: Razpisna dokumentacija-inovativni produktai TD 2022.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00488 – Turistična promocija vinorodnih okolišev. 

 

Rok za oddajo vlog: torek, 16. 8. 2022.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do torka, 16. 8. 2022 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj –vloga na javni razpis za sofinanciranje turistične promocije vinorodnih okolišev v občini Brežice v letu 2022«.  Nepravočasne vloge in nepravilno opremljene vloge, bodo zavržene.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija 2022.pdf

2. Razpisna dokumentacija – vsi obrazci: Razpisna dokumentacija JR-promocija vinorodnih okolišev-2022.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Trije brežiški ponudniki pridobili mednarodni certifikat Green key oz. Zeleni ključ

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

»ODLIČNOST NA PODROČJU OKOLJSKE ODGOVORNOSTI IN TRAJNOSTNEGA DELOVANJA«

Green-key.jpgZK-Kriteriji.jpg

Znak Zeleni ključ in kriteriji za pridobitev mednarodnega certifikata

 

Spomnimo še:

Destinacija Čatež&Brežice  je lastnica platinastega znaka Slovenia Green destination, ki ga v okviru Zelene sheme slovenskega turizma podeljuje Slovenska turistična organizacija. Gre za najvišji znak, ki ga posedujejo le še Ljubljana, Bohinj in Laško.

Vodilne standarde odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja, ki pomeni zavezanost podjetij, da spoštujejo stroge kriterije, pa v občini Brežice že vsaj 4 leta predstavljajo tudi:

  • Ošterija Debeluh, ki je je ponosna lastnica znaka Green Cuisine,  restavracije s trajnostno kuhinjo, ki v svojo ponudbo vključuje sveže, lokalne sestavine ter v sodobne jedi vpleta tradicionalne elemente.
  • Gostilna Pension Les s pridobljenim Zelenim ključem, ter MC hostel Brežice s pridobljenim HI – Q & S, ki nosi zavezo odgovornega ravnanja do okolja, k čemur nagovarjajo tudi goste.

 

V prihodnosti v občini Brežice ciljamo na pridobljen standard Green attraction oz. certificirano atrakcijo.

Vabljeni v Brežice. Kraj, kjer prisegamo na sozvočje z naravo in bogatim lokalnim značajem.

 

vir podatkov: ZPTM Brežice

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Organiziran prevoz na Dunking Devils na brežiško Mestno promenado

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Kdaj?

To nedeljo, 24. 7., od 17.00.

Zakaj?

Ker je letos Evropsko leto mladih in je ravno potekal teden mladih, smo se odločili, da poskrbimo za varen prevoz, da nas boste lahko obiskali na najbolj vročem dogajanju to poletje. Hkrati pa je Občina Brežice prva slovenska občina, ki je v kategoriji mest in občin z manj kot 25.000 prebivalci osvojila naslov evropsko mesto športa. Seveda ste vabljeni, da se z nami zapeljete tudi vsi mladi po duši.

Kje boste lahko sedli na avtobus?

1. Odhod 17:00 Bizeljsko pred Zadružnim domomprihod v Brežice 17:20

Odhod 22:10 Brežice, prihod na Bizeljsko 22:30

2. Odhod 17:45 Cerklje ob Krki pred Osnovno šolo Cerklje ob Krki prihod v Brežice 18:50 

Odhod 22:50 Brežice, prihod v Cerklje ob Krki 23:10

3. Odhod

18:15 Ribnica na avtobusni postaji – Nova vas pri Mokricah na avtobusni postaji pri Restavraciji Amor 

odhod 18:20, Velika Dolina pri cerkvi 

odhod 18:25 – na Obrežju pri gostilni Kalin 

odhod 18:35 – na avtobusni postaji Jesenice na Dolenjske pri Gostilni Strniša 

odhod 18:40 prihod v Brežice 18:55. 

Odhod 22:50 Brežice (skupaj za Cerklje), prihod v Ribnico 23:40, prihod Nova vas 23:45, prihod Velika Dolina 23:50, prihod Obrežje 23:55, prihod Jesenice na Dolenjskem 24:00.

Uživajte v pestrem dogajanju na Mestni promenadi tudi vi in se po dogodku varno odpeljite domov. Se vidimo!

Brezice ETS_logo-02

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Priprava OPPN za poslovno – obrtno cono Jesenice na Dolenjskem

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Seznanjamo vas, da je občina na podlagi podane pobude lastnika zemljišč pristopila k pripravi izvedbenega prostorskega akta OPPN, katerega predmet se nanaša na izgradnjo poslovno-storitvenih, proizvodnih in skladiščnih objektov s pripadajočimi prometnimi, komunalnimi in energetskimi ureditvami. Na pretežnem območju OPPN sta izkazani dve konkretni investicijski nameri, preostalo območje se zajame v obravnavo OPPN s ciljem celovitega urejanja prostora. Območje obravnave se nahaja na obrobju južnega dela naselja Jesenice na Dolenjskem v Občini Brežice, v neposredni bližini avtocestnega priključka, območje je nepozidano.

V začetku postopka občina v pripravo OPPN vključi zainteresirano javnost, zato vas s tem namenom vabimo, da se seznanite z nameravanimi ureditvami in nam podate vaše mnenje, predloge ali pripombe. Gradivo pobude za izdelavo OPPN je v celoti dosegljivo v času od 19.7.2022 do 16.8.2022 na spletni strani Občine Brežice na povezavi: https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom 9. OPPN za poslovno-obrtno cono Jesenice na Dolenjskem – Gradivo pobude. Za več informacij se lahko obrnete na Oddelek za prostor (tel. št.: 07/620 55 71).

Vaše potrebe, pripombe in predloge nam posredujte do torka, 16.8.2022 na elektronski naslov: , pri čemer navedite: »OPPN Jesenice na Dolenjskem«.

Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.

 

Območje OPPN z namensko rabo prostora

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo glede spremembe lokacije specialističnih psihiatričnih ambulant v ZD Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Obvestilo

 

Dejavnost specialističnih psihiatričnih ambulant se bo izvajala po ustaljenem ordinacijskem času zdravnikov.

Jasmina PATKOVIČ COLARIČ, dr. med., specialistka psihiatrije

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek

13.00 – 20.00

Torek

07.00- 14.00

Sreda

/

Četrtek

/

Petek

/

 

OBLIKE NAROČANJA: Naročanje je možno v ordinacijskem času osebno, po pošti, po telefonu: (07) 4991 467 ali po elektronski pošti: psihiatrija@zd-brezice.si. Naročite se lahko tudi preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/.

 

POOBLAŠČENA OSEBA za vodenje čakalnega seznama: Gabrijela ČERNELIČ, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 467, elektronska pošta: psihiatrija@zd-brezice.s.

Čas za malico: dopoldne od 10.00 do 10.30, popoldne od 15.30 do 16.00 ure.

 

Amir PELJTO, dr. med., specialist psihiatrije

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek

/

Torek

 07.00 – 15.00

Sreda

/

Četrtek

07.00 – 15.00

Petek

/

 

OBLIKE NAROČANJA: Naročanje je možno v ordinacijskem času osebno, po pošti, po telefonu: (07) 4991 467 ali po elektronski pošti: psihiatrija@zd-brezice.si. Naročite se lahko tudi preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/. V ambulanti zagotavljamo prost sprejem.

 

POOBLAŠČENA OSEBA za vodenje čakalnega seznama: Gabrijela ČERNELIČ, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 467, elektronska pošta: psihiatrija@zd-brezice.si.

Čas za malico: dopoldne od 10.00 do 10.30, popoldne od 15.30 do 16.00 ure.

 

Prim. Želimir SKOČILIĆ, dr. med., specialist psihiatrije

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek

/

Torek

/

Sreda

08.00 – 15.00

Četrtek

13.00 – 20.00

Petek

/

 

OBLIKE NAROČANJA: Naročanje je možno v ordinacijskem času osebno, po pošti, po telefonu: (07) 4991 480 ali po elektronski pošti: amb.skocilic@zd-brezice.si.  Naročite se lahko tudi preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/.

 

POOBLAŠČENA OSEBA za vodenje čakalnega seznama: Urška GRAMC, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 480, elektronska pošta: amb.skocilic@zd-brezice.si.

Čas za malico: dopoldne od 10.00 do 10.30, popoldne od 15.30 do 16.00 ure.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo glede storitev specialističnih psihiatričnih ambulant v ZD Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Obvestilo

 

Dejavnost specialističnih psihiatričnih ambulant se bo izvajala po ustaljenem ordinacijskem času zdravnikov.

Jasmina PATKOVIČ COLARIČ, dr. med., specialistka psihiatrije

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek

13.00 – 20.00

Torek

07.00- 14.00

Sreda

/

Četrtek

/

Petek

/

 

OBLIKE NAROČANJA: Naročanje je možno v ordinacijskem času osebno, po pošti, po telefonu: (07) 4991 467 ali po elektronski pošti: . Naročite se lahko tudi preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/.

 

POOBLAŠČENA OSEBA za vodenje čakalnega seznama: Gabrijela ČERNELIČ, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 467, elektronska pošta: .

Čas za malico: dopoldne od 10.00 do 10.30, popoldne od 15.30 do 16.00 ure.

 

Amir PELJTO, dr. med., specialist psihiatrije

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek

/

Torek

 07.00 – 15.00

Sreda

/

Četrtek

07.00 – 15.00

Petek

/

 

OBLIKE NAROČANJA: Naročanje je možno v ordinacijskem času osebno, po pošti, po telefonu: (07) 4991 467 ali po elektronski pošti: . Naročite se lahko tudi preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/. V ambulanti zagotavljamo prost sprejem.

 

POOBLAŠČENA OSEBA za vodenje čakalnega seznama: Gabrijela ČERNELIČ, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 467, elektronska pošta: .

Čas za malico: dopoldne od 10.00 do 10.30, popoldne od 15.30 do 16.00 ure.

 

Prim. Želimir SKOČILIĆ, dr. med., specialist psihiatrije

ORDINACIJSKI ČAS:

Ponedeljek

/

Torek

/

Sreda

08.00 – 15.00

Četrtek

13.00 – 20.00

Petek

/

 

OBLIKE NAROČANJA: Naročanje je možno v ordinacijskem času osebno, po pošti, po telefonu: (07) 4991 480 ali po elektronski pošti: .  Naročite se lahko tudi preko portala eNaročanje: https://narocanje.ezdrav.si/.

 

POOBLAŠČENA OSEBA za vodenje čakalnega seznama: Urška GRAMC, diplomirana medicinska sestra, Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, tel. št.: (07) 4991 480, elektronska pošta: .

Čas za malico: dopoldne od 10.00 do 10.30, popoldne od 15.30 do 16.00 ure.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.