Arhivi Kategorije: Obvestila

Vabilo k sodelovanju na delavnici o razvoju občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice pripravlja spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta  (v nadaljevanju: SDOPN6) s katerim želi zastaviti nove temelje prostorskega razvoja.

OPN je temeljni prostorski akt s katerim se načrtujejo investicijske namere in kateri podaja osnovo za izvedbo le-teh. Temeljne usmeritve SDOPN6 so sprememba in dopolnitev strokovnih in strateških podlag občine, usklajevanje temeljnega prostorsko-razvojnega dokumenta z veljavno zakonodajo ter težnja po razvoju celotnega prostora občine Brežic.  Za Občino Brežice SDOPN6 pripravlja podjetje LOCUS d.o.o. v partnerstvu za ACER Novo mesto d.o.o.

Občine Brežice želi v postopek vključiti čim širši spekter vseh deležnikov v prostoru in pokriti ključne vsebine povezane s prostorom. Iz prve roke želimo pridobiti informacije o težnjah po razvoju ali ohranjanju občine in potrebah posameznega sektorja. Na ta način si želimo pridobiti podatke za pripravo ustreznih, smiselnih in ciljno usmerjenih vsebin za pripravo SDOPN6.

V ta namen bo Občina Brežice v

Četrtek 20.10.2022 ob 17:00

v veliki dvorani Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, Brežice

organizirana delavnico »Optimalni razvoj občine Brežice«.

 

Na delavnici bomo uvodoma predstavili bistvene korake postopka SDOPN6, ki se vodi v skladu z Zakonom o urejanju prostora, ki predpisuje vsebino in način vodenja priprave prostorskega akta. V osrednjem delu delavnice bomo predstavili temeljne cilje prostorskega razvoja občine Brežice. Razpravljali bomo o različnih smereh prostorskega razvoja, scenarijih, ki so uporabljeni predvsem kot orodje za spodbudo razmišljanja o tem kakšen prostor želimo ter se osredotočili na optimalen prostorski razvoj občine. Skozi vodeno razpravo  želimo pridobiti mnenja prebivalcev / občanov / uporabnikov  o tem, kakšen bi bil optimalni scenarij prostorskega razvoja.

Delavnica se organizira pod vodstvom Občine Brežice in v sodelovanju s podjetij LOCUS d.o.o., ACER d.o.o.. Delavnico bo vodila moderatorka ga. Milena Škrl Marega.

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 17.10.2022 na:

  • elektronski naslov: ;
  • ali telefon 07-620-55-72

 

V upanju na osebno srečanje in produktivno razpravo vas lepo pozdravljamo in se veselimo dela z vami. Če ocenjujete, da bi k sodelovanju povabili še koga oziroma še katero delovno organizacijo ali zainteresirano skupnost, bomo odziva veseli. Dodatni sodelujoči naj svojo udeležbo predhodno potrdijo.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Znani dobitniki oktobrskih nagrad in priznanj za leto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občinsko priznanje prejmejo organizacije, ki so se v preteklih letih še posebej odlikovale. Tako bo prejelo priznanje občine za leto 2022 Kulturno društvo Drugi oder, ki  v letošnjem letu praznuje deseto obletnico svojega delovanja. Društvo s kakovostno kulturno ponudbo, ki zajema tudi avtorske kulturne prireditve, širi in dviguje kulturno zavest med Brežičani ter tudi širše. Člani društva se s kulturo ukvarjajo ljubiteljsko, a njihove predstave (gledališke, lutkovne, muzikal) presegajo amatersko delo. Delovanje KD Drugi oder prinaša v lokalno okolje dodano vrednost in s kulturo bogati življenje občanov.

Izjemni posamezniki, ki so se še posebej odlikovali in bodo prejeli oktobrsko nagrado za leto 2022, so:

Ljudmila Ban, ki je s svojim dolgoletnim prostovoljnim delom na različnih področjih in v več društvih v Krajevni skupnosti Sromlje močno prispevala k prepoznavnosti in razvoju kraja ter občine Brežice. Njeno predano delo predstavlja pomemben prispevek pri ustvarjanju  mozaika slovenske turistične ponudbe. S svojim čutom za prostovoljstvo je k sodelovanju pri različnih projektih in dogodkih znala pritegnila številne krajane.

Vlado Leskovar je v letu 2022 obeležil 25 let mašniškega posvečenja, 20 let vodenja Župnije Bizeljsko in 15 let vodenja Župnije Kapele ter svojih 50 let. Večkrat je dokazal, da s svojim delovanjem in s svojo preudarnostjo, umirjenostjo ter pozitivnostjo povezuje ljudi in krepi lokalno skupnost. Ob pomoči predanih sodelavcev in v sodelovanju s krajevnimi društvi je obogatil in oplemenitil versko, kulturno in družabno medgeneracijsko življenje v kraju in občini.

Jožica Penič ima izredne zasluge v prizadevanju, da se v Kapelah in v občini Brežice ohranjata ter predstavljata naši snovna in nesnovna dediščina. Zaslužna je tudi za temeljite filmske zapise snovnega, nesnovnega in jezikovnega izročila posavskih krajev, ki pomembno prispevajo k ohranjanju dediščine tega prostora. Rezultati njenega delovanja presegajo meje občine in regije ter odmevajo v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.

Vsem prejemnikom priznanja in nagrad iskreno čestitamo!

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dobava električne energije za obdobje 2023-2024 – PREKLICAN

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet razpisa je dobava električne energije Občini Brežice, javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, ter krajevnim skupnostim Občine Brežice in sicer za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.   Delež električne energije pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oz. soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom mora znašati najmanj 50% dobavljene električne energije.   Javno naročilo se sofinancira iz sredstev vsakokratnega proračuna Občine Brežice in posameznih krajevnih skupnosti oz. letnih finančnih načrtov posamenih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb: 7. november 2022 do 10.00 ure – PREKLIC (28.10.2022)

Odpiranje ponudb (javno): 7. november 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN006729/2022-B01).

Razpisna dokumentacija – objava

Vzorec okvirnega sporazuma

Dopolnitve in spremembe RD 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dobava električne energije za obdobje 2023-2024

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet razpisa je dobava električne energije Občini Brežice, javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, ter krajevnim skupnostim Občine Brežice in sicer za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.   Delež električne energije pridobljene iz obnovljivih virov (OVE) oz. soproizvodnje električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom mora znašati najmanj 50% dobavljene električne energije.   Javno naročilo se sofinancira iz sredstev vsakokratnega proračuna Občine Brežice in posameznih krajevnih skupnosti oz. letnih finančnih načrtov posamenih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb: 7. november 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 7. november 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN006729/2022-B01).

Razpisna dokumentacija – objava

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dobava živil OŠ Brežice in Vrtcu Mavrica Brežice (2)

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet razpisa je dobava živil javnima zavodoma OŠ Brežice in Vrtec Mavrica Brežice in sicer za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 8. 2024 z možnostjo podaljšanja za največ 12 mesecev. Naročilo je razdeljeno na 3 različne skope (ponovitev). Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več sklopov, za en ali oba javna zavoda.

Javno naročilo se financira iz sredstev posameznih javnih zavodov.

Rok za oddajo ponudb: 2. november 2022 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 2. november 2022 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Mateja Kreačič Ajster
tel.: 07 6205 566
e-mail:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi  TU (JN006687/2022-B01).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Na pobudo mladih poteka karierni sejem v MC Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Na delavnicah, ki so jih tekom leta izvajali v Mladinskem centru Brežice, se je na pobudo mladih izoblikovala ideja o kariernem sejmu, ki so ga v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice organizirali 29. septembra 2022 med 9.00 in 15.00 uro. Mladim želijo skozi sejem in predstavitve 35 lokalnih delodajalcev prikazati kakšne karierne možnosti imajo v lokalnem okolju.

Karierni sejem bo obiskalo vsaj 270 osnovnošolcev (8., 9. razred) in dijakov (3., 4. letnik) iz Posavja.

Predstavljeni so različni poklici, dobre prakse, lokalni delodajalci in podjetja. Prikazane so tudi možnosti zaposlitve in kadrovskih štipendij, v sejni sobi pa potekajo razgovori s študenti različnih smer in delavnice na temo poklicev, kompetenc ipd..

V sklopu Kariernega sejma bodo v sejni sobi Mladinskega centra Brežice potekali tudi poklicno študijski razgovori, z mladimi z različnih študijskih smeri, ki bodo mladim v kratkih razgovorih predstavili svojo izobraževalno pot, kako poteka študij, zakaj so se odločili za ta poklic ipd. Tako bodo mladi mladim, na interaktiven način, s pomočjo zanimivih metod ipd. predstavili svoje študijske smeri, jim s tem približali študijske programe in olajšali izbor študija.

 

 #EuropeanYearOfYouth

 

20220929_093535.jpg20220929_093556.jpg20220929_093603.jpg20220929_093642.jpg20220929_093710.jpg20220929_093718.jpgDSC_3673.JPGDSC_3674.JPGDSC_3676.JPGDSC_3677.JPGDSC_3679.JPGDSC_3681.JPGDSC_3685.JPGDSC_3689.JPGDSC_3690.JPGDSC_3692.JPGDSC_3694.JPGDSC_3696.JPGDSC_3697.JPGDSC_3698.JPGDSC_3702.JPGDSC_3705.JPGDSC_3707.JPGDSC_3708.JPGDSC_3709.JPGDSC_3710.JPGDSC_3711.JPGDSC_3712.JPGDSC_3713.JPGDSC_3714.JPGDSC_3715.JPGDSC_3716.JPGDSC_3721.JPG

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V petek, 30.9.2022, boste mladi odločali o projektih participativnega proračuna za mlade

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Mesto mladih občina ZPTM.jpg

Občina Brežice pri svojem delu vseskozi daje velik poudarek mladim, kar dokazuje tudi novo pridobljeni certifikat Mladim prijazna občina, ki smo ga prejeli s strani Inštituta za mladinsko politiko 15.9.2022.

Občina Brežice, ki ima v Evropskem letu mladih sprejeto tudi Strategijo za mlade v občini Brežice 2022 – 2030, je naredila še dodaten korak in mladim ponudila sodelovanje pri participativnem proračunu za mlade. Občina Brežice ima za projekte mladih v proračunu namenjenih 7.000 EUR.

Do 20. septembra ste lahko mladi poslali svoje predloge za projekt participativnega proračuna, sedaj pa vas čaka še odločanje o finančni podpori s strani Občine Brežice.

 

Projekti, ki so bili prijavljeni do roka in o katerih bo potekalo s strani Sveta mladih odločanje, so:

Ime projekta

Predlagatelj

Opis projekta

 

Šotori za mladinski tabor OUTSIDER

Benjamin Pšeničnik

Nakup šotorov in izvedba mladinskega tabora  poteka v naravi, saj smo mladi ljubitelji narave, želimo jo ohraniti, se preizkusiti v izzivih, ki jih nudi narava in se od nje učiti.

 

Športni turizem na Sotli

Matej Knezič, Kristijan Kežman in Ana Agrež

Projekt predstavlja priložnost v združitvi športnega turizma, saj je nekoč bilo območje ob Sotli priljubljeno kopališče.

Projekt je zastavljen v dveh fazah: (1) ureditev rečnega in obrečnega območja reke Sotle in (2) razvoj vodnih športov na reki Sotli, ki do sedaj še niso bili izvedeni (npr. SUP).

 
 
 

Hidden Gems – predstavitev zgodb o uspehu občanov občine Brežice

Jani Leskovec

Gre za serijo 5-10 epizod, ki predstavlja zgodbe o uspehu, z namenom spodbujanja mladih v svet podjetništva. V občini Brežice je ogromno skritih a uspešnih zgodb, ki bi jih bilo dobro predstaviti širši javnosti. S tem se naredi večja prepoznavnost Brežic, saj se podjetniške aktivnosti predstavijo domačinom kot tudi turistom.

 

Kletka z utežmi

Dejan Debelak, Saša Petković in Ela Petan

Namen projekta je mladim omogočiti vadbo z utežmi za rekreacijo ali kot dopolnilna vadba za potrebe drugih športnih panoge.  Kot mladi športniki, ki si v prihodnosti želimo delati v športni sferi, si želimo delati z mladimi športniki in izvajati raziskave o napredku mladih v rekreaciji.

 
 
 

Ulično delo in Escape room

Lorena Šinko, Eva Krošelj, Zala Rostohar in Blaž Pleteršnik

Ekipa mladi animatorjev, ki že aktivno deluje in izvaja aktivnosti za mlade, si  želi prenesti pridobljene izkušnje iz ogleda  dobrih praks (Mladi zmaji Ljubljana – ulično delo) in teambuildinga (Escape room) v Brežice. Mladi animatorji želimo mladim omogočiti, da se med seboj družimo, povezujemo in učimo različnih metod izvajanja delavnic, ter na ta način popestrili dogajanje, zato želimo na dogodku ob Dnevu čarovnic urediti Escape room.

 
 
 
 

Glasovanje o projektih bo potekalo na Svetu mladih, v petek, 30. septembra, ob 18. uri v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, kjer bodo nosilci tudi predstavili posamezen projektni predlog.

Članstvo v svetu mladih je prostovoljno za občane občine Brežice (stalno ali začasno prebivališče v občini Brežice) stare od 13 do 30 let.

Glasovanje o predlogih bo izvedeno anonimno s pomočjo aplikacije Mentimeter (www.menti.com), v kolikor pa se zasedanja Sveta mladih kdo ne bo uspel udeležiti se lahko prijavi na mail: in omogočeno bo spletno sodelovanje preko aplikacije Zoom.

S seboj je potrebno prinesti osebni dokument.

Vljudno vabljeni k aktivnemu sodelovanju in odločanju!

                                                                                                      

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Podpisali pogodbo za dograditev prizidka Zdravstvenega doma Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

DSC_3568.JPGDSC_3562.JPGDSC_3578.JPG

Dogodek ob podpisu pogodb za gradnjo, opremo in strokovni nadzor ter dogovor o sofinanciranju je potekal na platoju pred Zdravstvenim domom Brežice. Uvodoma je vodja Oddelka za investicije, občinsko premoženje in javna naročila Suzana Ogorevc predstavila projekt, pri katerem so združili sredstva Občina Brežice, lekarna Brežice in Zdravstveni dom Brežice. Gradnja prizidka je predvidena od začetka oktobra 2022 do marca 2024 . Uporabno dovoljenje in predaja objekta v uporabo se predvideva v aprilu 2024.

DSC_3622.JPGDSC_3583.JPG

DSC_3571.JPGDSC_3646.JPG

Pogodbo za opremo lekarne (sistem za robotizirano skladiščenje in izdajo zdravil) so podpisali župan, direktorica lekarne in direktor podjetja MTH, servis, trgovina in svetovanje, d.o.o. Martin Hočevar,  pogodba za nadzor in varnost na gradbišču pa župan in predstavnik podjetja Savaprojekt d.d. Krško Urban Žigante.

DSC_3651.JPG

Kulturni utrinek so k dogodku prispevale učenke OŠ Brežice: Vanessa Volk  je pod vodstvom mentorice Stanke Koren recitirala pesem Toneta Pavčka Dober dan življenje, Gaia Cekuta in Sara Znideršič pa sta ob kitarski spremljavi učiteljice glasbe Katje Lipičnik zapeli zimzeleno Zemlja pleše.

DSC_3665.JPGDSC_3666.JPG

Župan Ivan Molan je dejal, da ga veseli, da zdravstveni dom širi svoje programe in ekipe. Za kakovostno delo so potrebni dodatni prostori, zato je bila sprejeta odločitev za gradnjo prizidka. Občina, lekarna in zdravstveni dom so združili moči in sredstva, projekt bo sofinanciran. Glede na dobre izkušnje z izvajalcem gradbenih del, ki je gradil tudi vrtec v Dobovi, pa župan meni, da v kolikor bo finančna situacija v 2023 ugodna, bo občina razmišljala o skrajšanju roka izvedbe del, torej o predčasnem končanju investicije.

Direktor ZD Brežice Dražen Levojević pravi, da bodo v nove prostore selili otroške in šolske dispanzerje, dispanzerje za medicino dela, prometa in športa ter laboratorij, s tem pa bodo v obstoječem objektu ustvarili prostor za druge dejavnosti. V zdravstvenem domu načrtujejo umestitev 13 ambulant družinske medicine s pripadajočimi prostori.

Direktorica Lekarne Brežice Božena Omerzel je izpostavila, da bo lekarna z novimi prostori ohranila dobro dostopnost zdravil za uporabnike, za gibalno ovirane in vozičke pa se bo dostopnost bistveno izboljšala. Novi prostori bodo zaposlenim v lekarni omogočali kakovostno delo v skladu z zakonodajo, dobro lekarniško prakso in sodobnimi trendi v lekarniški dejavnosti. Zagotovljen bo prostor za svetovanje uporabnikom, opremljen bo tudi prostor za magistralno recepturo in aseptično pripravo zdravil, pomembna pridobitev bo sistem za robotizirano skladiščenje in izdajo zdravil. Z dodatnimi prostori se bodo izboljšali tudi pogoji za praktično usposabljanje dijakov in študentov ter za opravljanje dežurne službe, pridobili bodo tudi predavalnico.

O projektu gradnje prizidka

Občina Brežice bo na zahodni strani obstoječega objekta Zdravstvenega doma Brežice zgradila prizidek k ZD Brežice, vanj umestila del dejavnosti ZD Brežice in lekarno ter tako zagotovila ustrezno zdravstveno oskrbo prebivalstva na primarni ravni. Namen investicije je torej zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za širitev določenih zdravstvenih programov ZD Brežice ter za delovanje Lekarne Brežice, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Brežice.

Investicija tehnično obsega izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu ZD Brežice, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu prvega nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti (otroški in šolski dispanzer, laboratorij, medicina dela, prometa in športa) v preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu, izvedbo zunanjega dvigala, izvedbo požarnega stopnišča (jeklena konstrukcija z ravno streho), izvedbo dovoza z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme ZD, nakup in montažo opreme lekarne ter nakup in montažo avtomatiziranega skladišča za lekarno.

Finančna konstrukcija – pridobili državna sredstva ministrstva in Ekosklada

Investitorji projekta so Občina Brežice (3.639.715,66 EUR), Lekarna Brežice (2.300.000,00 EUR) in Zdravstveni dom Brežice (461.364,86 EUR).  Občina je s projektom uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, ki ga je januarja 2022 objavilo Ministrstvo za zdravje in iz tega naslova pridobila 853.388,80 EUR nepovratnih sredstev. Z uspešno prijavo na javni poziv Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena zagotovila še dodatnih 427.319,50 EUR.

Po izvedenem javnem naročilu je za sklop 1 (gradnja in oprema prizidka) izbran najugodnejši izvajalec gradbenih, obratnih, inštalacijskih (GOI) del Strabag d.o.o., katerega ponudba znaša 7.013.584,79 EUR z DDV, za sklop 2 (avtomatizirano skladišče lekarne) pa je izbran izvajalec del MTH, servis, trgovina in svetovanje d.o.o., čigar ponudba znaša 388.983,58 EUR z DDV. Strokovni nadzor nad izvedbo bo izvajalo podjetje Savaprojekt d.d., katerih ponudba v višini 71.863,37 EUR z DDV je bila izbrana kot najugodnejša prejeta po javnem naročilu.

ZD 1.jpgZD2.jpgZD3.jpgZD4.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Živahno dogajanje v prostorih Večgeneracijskega centra Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Boštjan Repnik je dejal, da so pri Ozari Slovenija, Nacionalnem združenju za kakovost življenja, ki ima po Sloveniji kar 27 enot, izredno hvaležni za ponujeno rešitev delovanja v prenovljenih prostorih objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice, saj so rešitev za ustrezne prostore iskali vrsto let. Pravi, da je ideja občine, da ponudi prostore društvom in ostalim organizacijam, ki delujejo na področju pomoči ranljivim skupinam, izredno dobra in napredna ter da je danes prej ko ne izjema. Uporabniki so oživeli stavbo, ki ima sedaj po vseh nadstropjih pestro življenje. Dodal je, da so tako uporabniki kot zaposleni v novih prostorih zadovoljni in upa, da bodo tu delovali še vrsto let.

Župan Ivan Molan se je srečal tudi s predstavniki Društva upokojencev Brežice, Koronarnega kluba Brežice, Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje in Društva diabetikov Posavje Brežice. Govorili so o izkušnjah v novih prostorih, ki si jih še urejajo, predstavili so tudi svoje predloge glede sodelovanja in dodatnih ureditev. Ena od pobud je tudi vzpostavitev postajališča mestnega avtobusa v neposredni bližini večgeneracijskega centra.

Projekt Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev v Brežicah

Projekt obnove prostorov nekdanjega doma upokojencev je potekal v dveh fazah, od leta 2019 do konca leta 2021, in je namenjen zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za načrtovane vsebine, ki obsegajo poleg prostorov za društva in ostale nevladne organizacije kot je Rdeči križ tudi stanovanjske enote za katere bo občina v kratkem objavila razpis ter prostor za delovanje koordinatorja brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki ter koordinatorja programov večgeneracijskega centra.

Do širitve objekta Zdravstvenega doma Brežice pa bodo v prostorih večgeneracijskega centra delovale tudi zdravstvene ambulante.  

V pritličju objekta so že od leta 2020 urejene in v uporabi bivalne enote za uporabnike Varstveno delovnega centra (VDC) Krško – Leskovec. Občina Brežice si želi pod enotno streho obnovljenega objekta združiti tudi podporne programe starejšim, poleg tega pa v sosednji stavbi ureja tudi javno pralnico.

V času od kar se je začela vojna v Ukrajini, je v prvem nadstropju objekta našlo svoj začasen dom več begunk iz Ukrajine z otroki.

O obnovi

Občina je objekt nekdanjega doma upokojencev pridobila s Pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja, ki je bila sklenjena med Vlado Republike Slovenije in Občino Brežice leta 2018. Objekt je bil predan občini brezplačno pod pogojem, da se uporablja za razvojne namene, in sicer za izvedbo načrtovanega projekta Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice.

Občina Brežice je v avgustu 2019 pristopila k 1. fazi obnove in investicijsko vzdrževalnim delom na objektu nekdanjega Doma upokojencev Brežice. V nadaljevanju je občina v letu 2021 pristopila še k izvedbi 2. faze investicijsko vzdrževalnih del. Znesek celotne investicije (1. in 2. faze skupaj) je znašal 1,85 milijona evrov, od tega je občina za 1. fazo obnove, ki je bila del projekta Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, pridobila 190.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

DSC_3489.JPGDSC_3493.JPGDSC_3496.JPGDSC_3497.JPGDSC_3498.JPGDSC_3505.JPGDSC_3516.JPGDSC_3518.JPG

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Evropski teden mobilnosti in Dan slovenskega športa v Brežicah – v Evropskem mestu športa 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V sredo dopoldne je dogajanje v mestnem jedru spremljala tudi ekipa oddaje Dobro jutro RTV Slovenija. Jutranja telovadba se je nadaljevala s predstavitvami za zdrav način življenja in je poudarila pomen gibanja za vse generacije. V sredo popoldne pa so ulico prevzeli plesni koraki članov društev in skupin, ki v brežiški občini delujejo na področju plesa.

Zavod za šport Brežice je poskrbel za organizacijo prireditve Dan brez avtomobila v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. V četrtek dopoldne se je v mestnem jedru zvrstilo 14 aktivnosti, ki so jih pripravile različne organizacije, javni zavodi, podjetja ter športna društva. Dogodka se je udeležilo več kot 600 otrok štirih brežiških osnovnih šol.

Četrtkovo popoldne pa se je nadaljevalo z Mini olimpijado, ki jo je izvedla Športna zveza Brežice v sodelovanju z Slovenia Olympic Team ter 14  lokalnimi športnimi društvi. Mladi nadobudni športniki in športnice so ob zvokih olimpijske himne vkorakali na prizorišče, po prebrani zaprisegi pa so sledili športni izzivi in predstavitve športnih panog. Vsi udeleženci, ki so se uspešno soočili s športnimi izzivi so prejeli praktično nagrado.

V treh zelo aktivnih in razgibanih dneh smo v Brežicah skupaj dokazali, da je šport nekaj, kar nas v naši občini povezuje.

EU teden mobilnosti-01.jpgEU teden mobilnosti-02.jpgEU teden mobilnosti-03.jpgEU teden mobilnosti-04.jpgEU teden mobilnosti-05.jpgEU teden mobilnosti-06.jpgEU teden mobilnosti-07.jpgEU teden mobilnosti-08.jpgEU teden mobilnosti-09.jpgEU teden mobilnosti-10.jpgEU teden mobilnosti-11.jpgEU teden mobilnosti-12.jpgEU teden mobilnosti-13.jpgEU teden mobilnosti-14.jpgEU teden mobilnosti-15.jpgEU teden mobilnosti-16.jpgEU teden mobilnosti-17.jpgEU teden mobilnosti-18.jpgEU teden mobilnosti-19.jpgEU teden mobilnosti-20.jpgEU teden mobilnosti-21.jpgEU teden mobilnosti-22.jpgEU teden mobilnosti-23.jpgEU teden mobilnosti-24.jpgEU teden mobilnosti-25.jpgEU teden mobilnosti-26.jpgEU teden mobilnosti-27.jpgEU teden mobilnosti-28.jpgEU teden mobilnosti-29.jpgEU teden mobilnosti-30.jpgEU teden mobilnosti-31.jpgEU teden mobilnosti-32.jpgEU teden mobilnosti-33.jpgEU teden mobilnosti-34.jpgEU teden mobilnosti-35.jpgEU teden mobilnosti-36.jpgEU teden mobilnosti-37.jpgEU teden mobilnosti-38.jpgEU teden mobilnosti-39.jpgEU teden mobilnosti-40.jpgEU teden mobilnosti-41.jpgEU teden mobilnosti-42.jpgEU teden mobilnosti-43.jpgEU teden mobilnosti-44.jpgEU teden mobilnosti-46.jpgEU teden mobilnosti-47.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.