Arhivi Kategorije: Obvestila

Priprava OPPN za obrtno dejavnost v EUP BRŽ-186 v Brezini

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Seznanjamo vas, da je občina na podlagi podane pobude investitorja pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno dejavnost v EUP BRŽ-186 v Brezini (v nadaljevanju OPPN). Predmet prostorskega akta se nanaša na izgradnjo ključavničarsko obrtne delavnice s pripadajočimi pisarnami za lastne potrebe. Območje obravnave se nahaja v severozahodnem delu Brezine na območju nekdanjega industrijskega kompleksa z betonarno, danes pa je to nepozidano zemljišče z urejenim nasutim terenom in urejenim dostopom.

V začetku postopka občina v pripravo OPPN vključi javnost, zato vas s tem namenom vabimo, da se seznanite z nameravanimi ureditvami in nam podate vaše mnenje, predloge ali pripombe. Gradivo pobude za izdelavo OPPN bo dosegljivo v času od 6.7.2022 do 4.8.2022 na spletni strani Občine Brežice na povezavi: https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom OPPN za obrtno dejavnost v Brezini – Gradivo pobude.

Celotno vsebino pobude si lahko ogledate v gradivu na predhodno navedeni spletni strani občine.

Vaše potrebe, pripombe in predloge nam posredujte do četrtka, 4.8.2022 na elektronski naslov: , pri čemer navedite: »OPPN Brezina«.

Občina bo vaše usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.

Investicijska namera_IDZOPPN Brezina_lokacija

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Prvo Toporišičevo priznanje podeljeno dr. Lidiji Arizankovska za izjemne raziskovalne in pedagoške dosežke

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Nagrajenki iskreno čestita Občina Brežice, ki se zahvaljuje tudi veliki podpornici prof. dr. Veri Smole in dr. Mojci Nidorfer, predsednici komisije za Toporišičeva priznanja. Zamisel za Toporišičevo priznanje so  predlagali v programskem odboru Toporišičevega leta, finančno ga je podprla Občina Brežice.

Toporišičevo priznanje

Na Oddelku za slovenistiko so skupaj s Centrom za slovenščino uresničili pobudo, da bi podeljevali priznanja na področju slovenistike, poimenovana po akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču. Pobuda je bila dana v času Toporišičevega leta, v okviru programskega odbora Toporišičevo leto, v okviru Oddelka in Centra pa so l. 2021 sklenili, da se vsako leto podelili Toporišičevo priznanje in tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek. Priznanja lahko prejmejo tako slovenisti v Sloveniji kot tudi po svetu, saj je bilo delovanje profesorja Toporišiča vedno tesno povezano s slovenistikami na univerzah po svetu.

Senat Filozofske fakultete je potrdil Pravilnik, razpis so objavili 14. 10. 2021, priznanja pa so prvič podelili 4. 7. 2022. Dekan Filozofske fakultete je v juniju 2021 imenoval strokovno komisijo za podelitev priznanj, ki jo sestavljajo predstavnika Oddelka za slovenistiko red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič in red. prof. dr. Hotimir Tivadar, predstavnici Centra za slovenščino kot drugi in tui jezik dr. Mihaela Knez in dr. Mojca Nidorfer (predsednica komisije) ter predstavnica vodstva Filozofske fakultete red. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič.

Utemeljitev za podelitev Toporišičevega priznanja za leto 2022

Dr. Lidija Arizankovska je redna profesorica na Filološki fakulteti Blaže Koneski Univerze Sv. Kiril i Metodij v Skopju, kjer predava zgodovino slovenskega jezika, dialektologijo slovenskega jezika, kontrastivno analizo makedonskega in slovenskega jezika, prevajanje iz slovenščine v makedonščino in obratno, tolmačenje iz makedonščine v slovenščino in obratno. Sodeluje tudi pri izvajanju dodiplomskih študijskih programov na FF UM ter doktorskega študija na FF UL in Univerzi na Primorskem v Kopru, večkrat je bila gostujoča profesorica na univerzah v Sloveniji (UL FF, UM FF, UP FHŠ) in na univerzi v Gradcu.

Lektorat slovenskega jezika, namenjen študentom filološke fakultete univerze v Skopju, je red. prof. dr. Lidija Arizankovska začela izvajati leta 1991, potem ko je opravila podiplomsko specializacijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Toporišiča. Leta 1996 je na matični fakulteti magistrirala na temo Funkcionalna obremenitev podedovanih slovanskih pripon za nomina agentis v makedonskem in slovenskem jeziku (s posebnim poudarkom na priponi *-te/'& v ozadju izofunkcionalnih pripon) ter 2001 doktorirala na temo Iz semantike in skladnje del slovenskih in makedonskih členkov (še, že, samo, le, celo; ušte, vekje, samo, duri (i)).

S svojim ugledom in z izjemnimi organizacijskimi sposobnostmi je red. prof. dr. Lidija Arizankovska dosegla, da je univerza v Skopju leta 2003 akreditirala slovenistični študijski program, ki so ga istega leta začeli izvajati kot triletni samostojni študijski program slovenskega jezika, v letu 2007 pa tudi kot štiriletni študijski program. Diplomanti lahko s študijem slovenistike nadaljujejo na magistrski stopnji in z doktorskim študijem. Red. prof. dr. Lidija Arizankovska svoje študente vsa leta redno vključuje v raziskovalno delo in številne obštudijske dejavnosti – prevajalske, literarne in druge. S svojimi študenti je sodelovala pri vseh 10 obsežnih projektih Svetovni dnevi v organizaciji programa Slovenščina na tujih univerzah Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki so bili od leta 2004 do 2019 izvedeni na eno ali dve leti. Prav tako uspešno koordinira bilateralne študijske izmenjave, saj njeni študenti prihajajo na študijska gostovanja na Filozofsko fakulteto v okviru različnih mednarodnih in evropskih programov, na Filološki fakulteti v Skopju pa so poleg študentov gostovali številni učitelji s Filozofske fakultete.

Svoje pedagoško in mentorsko delo red. prof. dr. Lidija Arizankovska povezuje z raziskovalnim delom, saj se redno udeležuje mednarodnih znanstvenih srečanj v Sloveniji in po svetu, njena bibliografija pa obsega številne znanstvene prispevke v revijah in zbornikih, monografiji Funkcionalno optovaruvanje na nasledenite slovenski sufiksi za nomina agentis vo makedonskiot i vo slovenečkiot jazik (so poseben osvrt na sufiksot *-tel´ь vrz fonot na izofunkcionalnite sufiksi) (2001) in Od semantikata i sintaksata na del od slovenečkite i makedonskite partikuli (2007) ter učbenika Dijalektologija na slovenečkiot jazik na makedonski (2011) in Izbor od sovremenata slovenečka literatura vo prevod na makedonski jazik (2011). Bila je predsednica organizacijskega odbora 3. makedonsko-slovenske znanstvene konference v Ohridu (2007) in urednica Zbornika (2009), predsednica organizacijskega odbora ob praznovanju 50-letnice študija slovenskega jezika na Filološki fakulteti Blaže Koneski leta 2010 in moderatorka okrogle mize z naslovom Slovenistika in makedonistika – izkušnje, perspektive in ideje. Je vrhunska prevajalka del slovenske književnosti, med drugim je v makedonski jezik prevedla osem romanov.

20220704_205119.jpg20220704_195530.jpg

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo za uporabnike storitev – CEPLJENJE PROTI COVID-19 – sreda, 20.7.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Cepljenje proti COVID-19 se bo izvajalo s cepivom COVID-19 Vaccine COMIRNATY (PFIZER) suspenzija za injiciranje.

 

Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo ZD Brežice o potrditvenih in samoplačniških testiranjih v času od 4. do 8.7.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

4.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

5.7.2022

 

 

/

 

/

 

/

SREDA,

6.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

7.7.2022

 

 

/

 

/

 

/

PETEK,

8.7.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojniku za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja s HAGT zagotavlja proračun  Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 7,00 EUR.

 

 

Rezultati testiranj:

 

Uporabniki presejalnih testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: .

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Dela na gradbišču napredujejo

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V Občini Brežice so se izvedla dela na Odseku 1, in sicer na etapi 1.1 in 1.4, kjer so izvedli izkopa jarka, narejen je bil tudi geodetski posnetek, cev pa obsuta in zasuta. Enaka dela so se izvedla tudi na Odseku 4, kjer se je za cesto vgradil še tampon in izdelala nevezana nosilna plast. Izdelali pa so se tudi zračnik v jašku in hišni priključki.

Občina Brežice, Odsek 1, Etapa 1.1: 

Odsek 1 Et 1.1 - Brežice 1

Občina Brežice, Odsek 1, Etapa 1.4: 

Odsek 1 Et 1.4 - Brežice 2

Občina Brežice, Odsek 4: 

Odsek 4 - Brežice 1   Odsek 4 - Brežice 2

Izkop jarka se je izvedel tudi v Občini Bistrica ob Sotli, na Odseku 3, 4 in 5. Hkrati se je naredil geodetski posnetek, vstavila cev, ki je bila tudi obsuta in zasuta, sproti se je zasul tudi jarek. Na Odseku 4 se je izvedlo tudi vozlišče za zračnik in hidrant ter tlačni preizkus cevovoda. Preizkus se je izvedel tudi na Odseku 4.1.

Občina Bistrica ob Sotli, Odsek 3: 

Odsek 3 - Bistrica 1   Odsek 3 - Bistrica 2

Občina Bistrica ob Sotli, Odsek 4: 

Odsek 4 - Bistrica 1   Odsek 4 - Bistrica 2

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni poziv za oddajo mladinskih projektov – AKCIJA MLADIH

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega razpisa:

Javni poziv zainteresirani javnosti za oddajo mladinskih projektov je namenjen financiranju mladinskih projektov (AKCIJA MLADIH), kot to določa Letni program na področju mladine za leto 2022, sprejet s sklepom župana občine Brežice številka 410-326/2019 z dne 18.11.2022.

AKCIJA MLADIH je projekt, pri katerem mladi s svojim neposrednim delom uresničujejo aktivnosti, ki izkazujejo njihovo ustvarjalnost, učinki in rezultati projekta pa pomenijo tudi prispevek mladih k razvoju lokalne skupnosti.

 

Finančni okvir in upravičeni stroški:

Sredstva v višini 7.000 EUR so predvidena na proračunski postavki »00083 – Programi za mlade«. Predlagan projekt mora biti finančno ovrednoten med 500 in 3.000 EUR z vključenim DDV.

Upravičeni stroški so vsi izkazani stroški, neposredno vezani in nujno potrebni za izvedbo projekta.

 

Rok za oddajo prijav je 5. 9. 2022.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve:

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – AKCIJA MLADIH«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

 

Povabilo:

1. akcija – svet mladih 0107202212543300837.pdf

2. Obrazci: obrazci.docx

 

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila in informacije: Vesna Kržan, telefon 07/620 55 35, e-naslov: vesna.krzan@brezice.si.

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Poletna grajska dogodivščina in počitniške aktivnosti za otroke ter mlade

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Štiridnevna dogodivščina z nočitvijo v gradu

Vodja Poletne grajske dogodivščine, likovna pedagoginja v Posavskem muzeju Brežice Anja Medved pravi, da se delavnic, ki trajajo štiri dni, udeležuje 40 otrok v starosti od 6 do 12 let. Najraje se delavnic udeležijo mlajši otroci, večji pa z veseljem prevzamejo tudi vlogo prostovoljcev in pomagajo pri izvedbi delavnic, je dejala. Vzdušje je prijetno in sproščeno, saj otroci radi spoznavajo nove stvari. Zanimive delavnice, ki se ne ponavljajo, pa izhajajo iz razstav muzeja, povezujejo se tudi z Viteško dvorano.

Letos potekajo delavnice na različne teme – cvetje in izdelava šopkov, otroci so se preizkusili tudi v izdelavi srčeve pletenica iz testa po vzoru Marjance Dobnika, v povezavi z vsebino razstave Kruh, potice in kolači so spoznavali žita,  v sklopu zgodbe o Ajdih iz Posavja pa postopek tkanja. Po dveh letih bodo udeleženci spet deležni posebnega doživetja – noč pred zaključkom dogodivščine bodo prespali v gradu.

Počitniške aktivnosti za kakovostno preživet prosti čas

Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice redno namenja sredstva za sofinanciranje organiziranih počitniških dejavnosti otrok, saj se zaveda pomena kakovostno preživetega prostega časa otrok in mladine, še posebej v času počitnic. Pester program zajema številne aktivnosti na področju športa (plavanje, kajak, planinstvo, badminton, golf, atletika, ples), oratorij in ustvarjanje ter kulinarične delavnice. Približno 120 otrok pa se bo v treh terminih udeležilo Tabora aktivnih doživetij, ki poteka v organizaciji Zavoda za šport Brežice in v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Viva klubom Brežice ter brežiškimi športnimi društvi.

Letovanje za otroke

S pomočjo sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva za leto 2022 Občina Brežice sofinancira in s tem omogoči letovanje na morju v sodelovanju z izvajalcem letovanja, Zvezo prijateljev mladine Krško. Občina s pomočjo osnovnih šol spodbuja predvsem socialno ogrožene družine, da izkoristijo možnost za letovanje otrok, ki jo dobijo s priporočilom pediatra (91 otrok). Brežiška občina nadaljuje tudi z leta 2016 začeto prakso, da dodatno zagotovi letovanje desetim socialno ogroženim otrokom, ki sicer nimajo zdravstvene indikacije.

Delavnice.JPGPoletna grajska dogodivščina2022_skupna.jpgDSC_2101.JPGustvarjanje 2.jpgizdelki.jpgZastava 2.jpgŽupan na obisku.jpg

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Poletna grajska dogodivščina in počitniške aktivnosti za otroke ter mlade v občini Brežice

Poletna grajska dogodivščina, ki jo v času počitnic izvaja Posavski muzej Brežice, je ena od 19 počitniških aktivnosti, ki jih izvajajo društva ter javni zavodi in ki jih sofinancira Občina Brežice v sklopu javnih razpisov. V času ustvarjalnih delavnic na grajskem dvorišču  je otroke obiskal župan Občine Brežice Ivan Molan. Otroci so se predstavili s petjem himne in povabili župana, da se podpiše na zastavo, ki so jo sami izdelali. Občina Brežice vsako leto sofinancira tudi letovanje otrok v Nerezinah, v letu 2022 bo s pomočjo občine na morju preživljal počitnice 101 otrok. 

Štiridnevna dogodivščina z nočitvijo v gradu

Vodja Poletne grajske dogodivščine, likovna pedagoginja v Posavskem muzeju Brežice Anja Medved pravi, da se delavnic, ki trajajo štiri dni, udeležuje 40 otrok v starosti od 6 do 12 let. Najraje se delavnic udeležijo mlajši otroci, večji pa z veseljem prevzamejo tudi vlogo prostovoljcev in pomagajo pri izvedbi delavnic, je dejala. Vzdušje je prijetno in sproščeno, saj otroci radi spoznavajo nove stvari. Zanimive delavnice, ki se ne ponavljajo, pa izhajajo iz razstav muzeja, povezujejo se tudi z Viteško dvorano. Letos potekajo delavnice na različne teme – cvetje in izdelava šopkov, otroci so se preizkusili tudi v izdelavi srčeve pletenica iz testa po vzoru Marjance Dobnika, v povezavi z vsebino razstave Kruh, potice in kolači so spoznavali žita,  v sklopu zgodbe o Ajdih iz Posavja pa postopek tkanja. Po dveh letih bodo udeleženci spet deležni posebnega doživetja – noč pred zaključkom dogodivščine bodo prespali v gradu.

Počitniške aktivnosti za kakovostno preživet prosti čas

Po besedah župana Ivana Molana Občina Brežice redno namenja sredstva za sofinanciranje organiziranih počitniških dejavnosti otrok, saj se zaveda pomena kakovostno preživetega prostega časa otrok in mladine, še posebej v času počitnic. Pester program zajema številne aktivnosti na področju športa (plavanje, kajak, planinstvo, badminton, golf, atletika, ples), oratorij in ustvarjanje ter kulinarične delavnice. Približno 120 otrok pa se bo v treh terminih udeležilo Tabora aktivnih doživetij, ki poteka v organizaciji Zavoda za šport Brežice in v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Viva klubom Brežice ter brežiškimi športnimi društvi.

Letovanje za otroke

S pomočjo sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva za leto 2022 Občina Brežice sofinancira in s tem omogoči letovanje na morju v sodelovanju z izvajalcem letovanja, Zvezo prijateljev mladine Krško. Občina s pomočjo osnovnih šol spodbuja predvsem socialno ogrožene družine, da izkoristijo možnost za letovanje otrok, ki jo dobijo s priporočilom pediatra (91 otrok). Brežiška občina nadaljuje tudi z leta 2016 začeto prakso, da dodatno zagotovi letovanje desetim socialno ogroženim otrokom, ki sicer nimajo zdravstvene indikacije.

MIRLOO V POLETJE VSTOPA V RITMU SONCA

Na zadnji junijski dan je izšla nova latino pesem z naslovom V ritmu sonca. Kot že nakazuje ime, gre za lahkotno in radostno poletno pesem. Mirloo je moči znova združila z ekipo, s katero je lani ustvarila pesem “Narejen za mene”.

Tudi v novi skladbi se pod glasbo podpisuje najboljši producent latino zvoka v Sloveniji Krešimir Tomec, pod besedilo izvrstni Rok Lunaček in pod videospot nepogrešljivi Rok Maver.

V ritmu sonca je skladba, ki vabi k plesu, radosti in nenavezanosti na kar je bilo in kar bo. Kakor življenje samo ima tudi sonce svoj ritem – začetek in konec. Vmes pa korake, ki vabijo, da se jim prepustimo in uživamo v tukaj in zdaj.

Glavni kadri videospota so bili posneti na Gradu Mokrice. Plesno pa so ga obogatili plesalci plesne skupine Force iz Celja – Kristjan Terglav, Matej Hernavs, Miha Poznič in Tadej Oprešnik.

Lokalni energetski koncept občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Lokalni energetski koncept (LEK) je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

LEK omogoča:

  • spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in okoljskega stanja,
  • kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
  • izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti,
  • oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja,
  • pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.

Skladno s 4. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta, vabimo vse zainteresirane občane občine Brežice, da sodelujejo pri izvedbi ankete za gospodinjstva, v kateri oddajo tudi svoje predloge in pripombe.

Dopis župana.

 

S klikom na spodnjo povezavo vas prosimo, da izpolnite anketo.

 

Vprašalnik za gospodinjstvo LEK BREŽICE

Vprašalnik za podjetja-gospodarstvo LEK BREŽICE

Vprašalnik za državne javne ustanove LEK BREŽICE

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.