V sevniški občini do 8. septembra prijava za popis škode na stvareh zaradi močnih neurij

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Nedelja, 20.08.2023    Rubrika: NOVICE Sporočilo

Po vsakem neurje ostanejo tudi naplavine, ki jih je treba odstraniti (foto: L. M.).

Občina Sevnica bo pričela s popisom škode, ki je posledica močnih neurij z večdnevnim obilnim dežjem na širšem območju Republike Slovenija. Oškodovanci naj predhodno prijavijo škodo ter se dogovorijo za termin ogleda do 8. septembra 2023.

KONTAKTNI PODATKI ZA DOGOVOR TERMINA OGLEDA

• Škoda na kmetijskih površinah (obrazec št. 1): (07) 81 61 205, Jasmina Veselinović, višja svetovalka za gospodarske dejavnosti;
• Škoda na objektih (obrazec št. 4): (07) 81 61 228, Rado Gobec, višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo;
• Sprejemna pisarna Občine Sevnica: (07) 81 61 200.

Omenjeni obrazci, kot tudi pripadajoči ceniki so dostopni na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/ocenjevanje-skode-po-naravnih-nesrecah/

PODATKI OB PRIJAVI POPISA ŠKODE V NEURJU

Zaradi hitrejšega in lažjega popisa naj oškodovance pripravijo naslednje podatke:

ZA OBJEKTE: parcelne številke, na kateri stoji poškodovan objekt oz. je bilo poškodovano zemljišče, leto izgradnje objekta, neto uporaba površina poškodovanega objekta, davčna številka in EMŠO.

ZA KMETIJSKE POVRŠINE: številko KMG-MID, davčna številka nosilca, parcelna številka in katastrska občina, površina poškodovane kmetijske površine in odstotek poškodovanosti. Popis škode na kmetijskih pridelkih ni predmet popisa.

Pri tem je potrebno upoštevati, da se ocenjuje povzročena škoda z namenom povrnitve zemljišča v prvotno stanje in ne predvideni stroški sanacije. Oškodovanci naj do obiska komisije pripravijo morebitne fotografije o škodi, ki so jo utrpeli ob neurju.

Vir: Občina Sevnica

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.