DL: Kako varno do središča Straže?

Avtor tega prispevka je Lokalno.si. Vabljeni k branju Lokalno.si »

11.4.2024 | 14:00

Ob državni cesti od skladišča Zavoda RS za blagovne rezerve do lekarne in zdravstvenega doma ni pločnika. (Foto: M. Ž.)

Prometno obremenjeni odsek državne ceste od »silosov« do lekarne v Straži brez pločnika – Občani se počutijo spregledane in ogrožene – Občina načrtuje ureditev sprehajalne poti ob blagovnih rezervah in železnici do železniškega prehoda

Kako varno peš ali s kolesom do središča Straže – na avtobusno postajo, pošto, v zdravstveni dom, lekarno, trgovino ali pa samo na sprehod? Tako sprašuje Tanja Vovko, prebivalka Ulice talcev in članica Civilne iniciative Pod lipo.

»Odsek ceste od začetka do središča Straže iz smeri Soteske je zelo obremenjen in prometen. Med tednom se ljudje iz Suhe krajine vsaj dvakrat na dan vozijo z osebnimi vozili na delo v Novo mesto in okolico, tod vozijo avtobusi in tovornjaki, več teh tudi zaradi Zavoda RS za blagovne rezerve v Straži, v poletni sezoni pa je ta odsek še bolj obremenjen tudi z motoristi ter turisti in tujci,« opiše razmere.

Kot Stražanki ji ni vseeno, kako naj šolarji peš ali s kolesom varno pridejo do šole, invalidi in starejši do ustanov v središču Straže ter ne nazadnje tudi drugi odrasli, ki ne spadajo v marginalne skupine. »S tem ko gremo peš ali s kolesom po opravkih v središče Straže oz. Vavto vas, se gibamo in tako hkrati naredimo tudi nekaj dobrega za svoje zdravje,« je prepričana. »Občino vežejo zakonska določila, da skrbi za invalide in otroke, da ima urejene šolske poti. Mi občani v tem delu Straže pa smo s tega vidika spregledani in se zato počutimo ogrožene,« poudarja Tanja Vovko.

PLOČNIKA NI V PRORAČUNU

Župan Dušan Krštinc pojasni, da gradnje pločnika ob regionalni cesti, ki poteka skozi naselje Straža, od hišnih številk Ulica talcev 17 do 32, torej od zdravstvenega doma do skladišča blagovnih rezerv, ni v proračunu za letos niti v načrtu razvojnih programov do leta 2027, kar je sicer mogoče spreminjati z vsakokratnim sprejetjem proračuna ali rebalansa za tekoče leto. Vendar, doda, pa je pločnik na Ulici talcev, ki ga domačini sicer imenujejo »pri silosu«, a ta nima navezave proti središču Straže. »Na odseku, kjer državna cesta poteka skozi naselje Straža, je omejitev hitrosti 50 km/h, kar redno nadzirajo redarji iz Skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine. Tudi zaradi rednih meritev so se hitrosti na tem odseku v zadnjem letu bistveno zmanjšale, kar pa ne pomeni, da bomo ta ukrep prenehali izvajati, trudili se bomo, da tudi z drugimi ukrepi poskrbimo za varnost udeležencev v prometu. Tako je na tem odseku za šolarje poskrbljeno za varnost s šolskim kombibusom,« pove in doda, da se na občini zavedajo pomembnosti varnosti v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev, zato redno, vsakoletno, načrtujejo in gradijo pločnike ter kolesarske steze.

»Tako načrtujemo tudi ureditev 300 m sprehajalne pešpoti ob železnici do blagovnih rezerv in ob blagovnih rezervah do državne ceste, za kar smo že izvedli parcelacijo in smo v fazi odkupa zemljišč. Pridobiti moramo še potrebna soglasja. Predvidevamo, da jo bomo začeli urejati v prihodnjem letu. Z ureditvijo tega odseka bomo poskrbeli za varnost pešcev od hišne številke Ulica talcev 32 do nivojskega železniškega prehoda pri lekarni. Pločnik od nivojskega železniškega prehoda mimo lekarne do cvetličarne je predviden ob prenovi državne ceste, ki si jo seveda želimo čim prej.«

Tudi sicer, poudari Krštinc, so od obstoja občine, torej od leta 2007, in še bodo pozornost namenjali urejanju pešpoti in kolesarskih poti po občini. »V izdelavi sta projektna dokumentacija za obnovo ceste in gradnjo površine za pešce v niveleti vozišča v Rumanji vasi ter projekt za peto etapo pločnika v Podgori, med novimi projekti, ki se jih bomo še lotili, pa so obnova ceste in pločnika na Novomeški cesti, v Resi in na ulici Podreber ter gradnja pločnika v Zalogu,« našteje župan.

Članek je bil objavljen v februarski tiskani številki Dolenjskega lista

M. Žnidaršič

Pozabljeno geslo

Registracija

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.