Dograditev Zdravstvenega doma Brežice za dvig kakovosti zdravstvenih storitev

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Občina Brežice namerava na zahodni strani obstoječega objekta Zdravstvenega doma Brežice zgraditi prizidek k ZD Brežice, vanj umestiti del dejavnosti ZD Brežice in lekarno ter tako zagotoviti ustrezno zdravstveno oskrbo prebivalstva na primarni ravni. Namen investicije je torej zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za širitev določenih zdravstvenih programov ZD Brežice ter za delovanje Lekarne Brežice ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Brežice.

Izdelana je bila vsa za pričetek del potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Investicija tehnično obsega izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m² k obstoječemu objektu ZD Brežice, ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu prvega nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti (otroški in šolski dispanzer, laboratorij, medicina dela, prometa in športa) v preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu, izvedbo zunanjega dvigala, izvedbo požarnega stopnišča (jeklena konstrukcija z ravno streho), izvedbo dovoza z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme ZD, nakup in montažo opreme lekarne ter nakup in montažo avtomatiziranega skladišča za lekarno.

Vrednost investicije je na podlagi prejetih ponudb potencialnih izvajalcev del ocenjena na 7.681.788,82 EUR v tekočih cenah. V času izdelave osnovnega investicijskega programa je bila ocena vrednosti projekta 6,2 mio EUR, podana na podlagi projektantske ocene vrednosti iz projektov PZI. Dejstvo je, da v tem času na trgu izjemen porast cen gradbenih storitev in ko je Občina Brežice objavila javni razpis za izbiro izvajalca, je dobila bistveno višje ponudbe od projektantske ocene. Iz tega razloga je bila potrebna izdelava novelacije investicijskega programa.

Občina Brežice je projekt uspešno prijavila na Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«, ki ga je januarja 2022 objavilo Ministrstvo za zdravje in iz tega naslova pridobila 853.388 EUR nepovratnih sredstev, medtem ko je s prijavo na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena zagotovila še dodatnih 427.319 EUR. Finančno konstrukcijo projekta bosta pomagala zapirati tudi Lekarna Brežice (2,3 mio EUR) in Zdravstveni dom Brežice (0,41 mio EUR).

Gradnja se bo predvidoma odvijala v obdobju od oktobra 2022 do marca 2024.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.