Društvo Šola zdravja nagrajuje svoje prostovoljce

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Mednarodni dan prostovoljstva je priložnost za organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, da javnosti predstavijo tudi svoje prispevke na tem področju. Ob tej priložnosti si omembe vsekakor zasluži tudi Društvo Šola zdravja (DŠZ), ki se lahko domači javnosti ponosno predstavi kot humanitarna organizacija, čigar osnovna dejavnost »Jutranja telovadba 1000 gibov« in novi projekt »Dihamo z naravo« temeljita prav na udejstvovanju prostovoljcev. Prepoznavni znak članov društva je oranžna barva oblačil, ki jih nosijo ob vsakodnevnih jutranjih razgibavanjih, ki jih ob pomoči strokovno izobraženega kadra vodijo usposobljeni prostovoljci. Na dan 31. decembra 2022 je imelo podpisane dogovore o prostovoljskem delu 584 članov tega društva. V letu 2022 so opravili 52.795 prostovoljskih ur, kar je bilo ovrednoteno s 572.934 evri. Veliko članov društva prostovoljno sodeluje tudi z domovi za ostarele ter z drugimi socialnimi ustanovami in vzgojno varstvenimi zavodi, spremlja otroke v šolo (v okviru projekta Pešbus), se udeležuje dobrodelnih prireditev in je vedno pripravljeno priskočiti na pomoč vsem tistim, ki jo potrebujejo.

Društvo Šola zdravja je za svoje delo prejelo tudi številne pomembne nagrade. Tako so bili letos deležni mednarodne nagrade fundacije Fit For Life iz Ženeve, ki podpira neprofitne organizacije in socialna podjetja, ki izvajajo pionirske projekte na področju spodbujanja zdravega staranja po vsem svetu. Konkurenca je bila velika, saj je na fundacijo prispelo preko 350 prijav iz več kot 80 držav, na koncu pa so med njimi izbrali le štiri. Poleg Društva Šola zdravja iz Slovenije so bili izbrani še projekti iz Anglije, Irske in Avstrije. V obrazložitvi nagrade, ki jo je prejela Šola zdravja, so med drugim zapisali: »…za inovativnost pri izboljšanju zdravja starejše populacije s spodbujanjem redne telesne dejavnosti za bolj zdravo in neodvisno življenje«.

DŠZ na svojem vsakoletnem zboru članov podeli nagrade in priznanja najbolj zaslužnim članom prostovoljcem društva za preteklo leto. Letošnje nagrade in priznanja so prejele osebe, ki izstopajo iz povprečja in prispevajo k viziji in poslanstvu Društva Šola zdravja, izražajo svojo pripadnost društvu in njegovemu delovanju, prispevajo k širitvi njegovega programa in njegovi promociji. Prejemniki nagrade za izjemne dosežke v letu 2022 so naslednji prostovoljci, člani Društva Šola zdravja: Dane Klepec (Dragatuš, občina Črnomelj), Metka Štok (Kranj – Prešernov gaj), Franc Habe (Domžale – drevored 88 lip) in Ana Podržaj (Ig), Milevka Jurković (Vrhnika), Ernest Sečen, (Brežice), Darinka Ban (Dravograd), Ana Ponikvar (Novo mesto – Birčna vas), Slavka Barbo (Novo mesto – Mali Slatnik), Marjanca Peklar (Novo mesto – Portoval 1), Jožica Farasin (Ruše – Bezena), Dragomir Mali (Sežana), Neža Kurnik (Hajdina – Slovenska vas), Marija Vehovec (Ljubljana – Vič), Marija Orešnik (Ljubljana – Brinje) in Erna Babnik (Ljubljana – Polje). Prejemnici priznanja Društva Šola zdravja pa sta: Ljuba Orel (Ljubljana – Koseški bajer) in Marija Tibaut (Čerensa, občina Črenšovci).

Čestitamo vsem nagrajencem in nagrajenkam in jim želimo še veliko skupnih razgibalnih trenutkov ter naj še naprej nesebično pomagajo pri nastajanju novih skupin in kjerkoli lahko priskočijo na pomoč. Celotnemu Društvu Šola zdravja pa čestitamo za mednarodno nagrado, ki le potrjuje, da so na pravi poti.

Fotogalerija (Foto: Društvo šola zdravja):

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.