​Izdano gradbeno dovoljenje za Bazen Krško

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Sreda, 15.05.2024    Rubrika: NOVICE Sporočilo

Mestna občina Krško je včeraj uradno pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo novega bazenskega kompleksa. Bazen Krško bo nov športni kompleks, ki bo omogočal rekreacijo in druženje vseh obiskovalcev.

Krški bazen je od nekdaj predstavljal osrednje mesto druženja in rekreacije v občini, plavanje pa je bilo zaščitni znak Krškega. Z njegovim zaprtjem in posledično rušitvijo je Mestna občina Krško ostala brez bazena za rekreativne namene in brez bazena za trening Plavalnega kluba Celulozar, za njim pa je ostala neizkoriščena in degradirana površina ob obstoječih športno-rekreacijskih površinah na bregu Save.  

Leta 2022 je Mestna občina Krško z javnim, projektnim, enostopenjskim natečajem pridobila idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje bazenskega kompleksa dveh bazenov s tribunami in gostinskim lokalom, ureditvijo sanitarij za potrebe parkirišča za avtodome in zunanjo ureditvijo. Načrtovanje je obsegalo ureditev zunanjih površin ob bazenu vključno z ohranjanjem rekreacijske poti ob nabrežju Save, ureditvijo javne promenade, ki povezuje Cesto krških žrtev in breg Save ter navezavo na načrtovano rekonstrukcijo vojaške brvi.

Po izvedbi natečaja je Mestna občina Krško sklenila pogodbo o pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovano gradnjo in zunanje ureditve. Lokacija za gradnjo bazena je na območju športnega centra ob stadionu Matije Gubca Krško, ob nasipu Save in ob urejenem parkirišču za avtodome ter pokritih teniških igrišč. Izgradnja novega bazenskega kompleksa bo tako tudi uredila degradirano območje ob bregu Save kot rekreacijsko območje, namenjeno vsem prebivalcem.

Vir financiranja tudi mehanizem CTN

Projekt Bazen Krško je eden od 14 projektov urbanega razvoja, ki bo sofinanciran v okviru mehanizma CTN. Mehanizem CTN je orodje izvajanja evropske kohezijske politike, s katerim se v Sloveniji podpira izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Ključna značilnost mehanizma CTN je večja vključenost mestnih občin v postopke potrjevanja projektov, kjer Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) izvaja naloge posredniškega telesa, pristojnega za izbor operacij. ZMOS je tako oktobra in novembra 2023 objavil tri povabila za predložitev vlog, in sicer za projekte urbane prenove, zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti. Mestna občina Krško je projekt Bazen Krško prijavila na specifični cilj 5.1 Trajnostni razvoj lokalnih območij. Celotna vrednost projekta je 12.148.830 evrov, znesek sofinanciranja pa znaša 4,5 milijone evrov.

Na potezi je Občinski svet Mestne občine Krško

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja mora Občinski svet Mestne občine Krško sprejeti Sklep o potrditvi Investicijske dokumentacije (PIZ – Predinvesticijska zasnova in IP – Investicijski program) za Bazen Krško. O predlogu sklepa bodo občinski svetniki odločali 23. maja na 13. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško.

Vir: Mestna občina Krško
 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.