Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2023

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2023, in sicer:

1. Redni letni program;

2. Izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

 

Višina razpoložljivih sredstev

Vrednost razpisa za leto 2023 je 13.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00447 Programi društev upokojencev in se za izbran program  predvidoma razdelijo v višini:

1. 8.920,00 EUR za Redni letni program;

2. 4.080,00 EUR za izvajanje projekta »Starejši za starejše«.

 

Rok za predložitev prijav je 28.2.2023.

 

Način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR LETNI PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV 2023«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 28.2.2023 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 28.2.2023.

 

Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je:

Mojca Banič, telefon 07/620 55 31, e-naslov: mojca.banic@brezice.si.   

 

Razpisna dokumentacija:

1. Javni razpis: JR 2023.pdf

2. Podatki prijavitelja in splošna izjavaObrazec 1.docx

2. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov Obrazec 2 – Privolitev.docx

3. Prijava na javni razpis Obrazec 3 – Prijava na razpis.docx

4. Poročilo o izvedenem letnem programuObrazec 4 – Poročilo 2023.docx

5. Vzorec pogodbeVzorec pogodbe.docx

6. Vzorec kuverte Kuverta.docx

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.