KPK zaključila postopek v zvezi s sumi nasprotja interesov v primeru Sršen

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Dopolnitev odločitve

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v 3. členu ureja subsidiarno uporabo zakona. V primeru, da drug zakon ureja določeno področje, se ZIntPK ne uporablja. Tak drug zakon je tudi Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014, v nadaljevanju ZSDH-1). ZSDH-1 v 2. oddelku 6. poglavja ureja dolžnost razkritja in izogibanja nasprotja interesov.

V osmem odstavku 59. člena je določeno, da se ta člen smiselno uporablja tudi za ravnanje zunanjih pravnih in fizičnih oseb, ki za SDH izvajajo pogodbene ali svetovalne storitve, ter za člane organov vodenja ali nadzora, prokuriste in osebe na vodstvenih položajih v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, pri čemer so organi, pristojni za odločanje skladno s petim odstavkom tega člena, organi družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

Telekom Slovenije, d. d., in GEN energija, d. o. o., sta gospodarski družbi, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in zato za konkretni primer glede morebitnega ugotavljanja nasprotja interesov Komisija ni pristojna.

Vir: KPK

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.