Novinarska konferenca ob 17. obletnici županovanja Ivana Molana

Brežice, 5. april – 1. aprila 2022 je župan Občine Brežice Ivan Molan obeležil 17 let vodenja brežiške občine. Ob tej priložnosti je predstavil prihodnje izzive občine ter izpostavil nekatere večje dosežke, predvsem uspešno pridobivanje dodatnih virov proračunskih sredstev, ki so v času od 2005 do 2022 odločilno prispevala k uresničitvi investicij v skupni vrednosti dobrih 195 milijonov evrov. Župan Ivan Molan je poudaril pomen sodelovanja in ekipnega dela tako občinskega sveta kot občinske uprave, ki je temelj uspešnega razvoja občine. Župan se je ob zaključku novinarske konference zahvalil novinarjem in predstavnikom medijev za korektno delo, saj z rednim obveščanjem javnosti o delu občine pomembo prispevajo h kakovostnemu življenju v lokalni skupnosti.

Župan Ivan Molan je v uvodu predstavil stanje občine pred 17 leti, ko sta jo zaznamovala nesodelovanje v občinskem svetu, pomanjkanje virov prihodkov in zato tudi investicij. Prav sodelovanje v občinskem svetu na osnovi zaupanja in volilnih rezultatov ter stabilno delovanje občine, ki obsega stabilne finance in dobro delujočo občinsko upravo, sta po mnenju župana najpomembnejša za uspehe občine v preteklih letih. Občina Brežice je prepoznana kot uspešna in je pogosto predstavljena kot primer dobre prakse (vlaganja v šport, participativni proračun, …).

Občina Brežice je bila kot prva slovenska občina uspešna na razpisu Evropske komisije za programe športa (2015) in sicer s prijavo mednarodnega projekta Šport za zdravo starost (Sports for healthy aging) na razpis Evropske komisije Erasmus+ (sledila sta še projekta Občuti svobodo vode in Stavi na zdravje). V 2021 je občina osvojila naziv Evropsko mesto športa 2022 – 1. slovenska občina s tem nazivom (town – občine oz. mest do 25.000 prebivalcev). Občina se je uvrstila na 5. mesto kot najbolj transparenta slovenska občina v raziskavi odprtosti in transparentnosti slovenskih občin.