Partner d.o.o. vabi k poslovnemu sodelovanju

Povabilo k poslovnemu sodelovanju

PARTNER, d.o.o., povezano podjetje družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., vabi k poslovnemu sodelovanju podjetja in samostojne podjetnike. Možnost poslovnega sodelovanja nudijo na področju vzdrževanja in obratovanja hidro objektov (hidroelektrarn in pretočnih akumulacij) na območju verige Hidroelektrarn na spodnji Savi. Več o njihovi dejavnosti si lahko preberete na spletnem naslovu druzba-partner.si.

Poslovno sodelovanje nudijo za opravljanje naslednjih nalog:
  • sodelovanje na remontih in revizijah na hidroelektrarnah,
  • čiščenje opreme na hidroelektrarnah, 
  • urejanje okolice objektov (košnja, pluženje snega, obrezovanje grmičevja …),
  • vzdrževanje pretočnih akumulacij,
  • izvajanje del v pogojih izrednih razmer, vključno z dežurstvom, 
  • čiščenje plavja v času izrednih razmer, 
  • čiščenje jezovne zgradbe in brežin v območju hidroelektrarn ter visokovodnega razbremenilnika,
  • ostala dela v obratovanju (izvajanje rednih obhodov in pregledov, ter pomoč pri interventnih neskladnostih)
  • in pa vsa ostala potrebna vzdrževalna dela.

Vse zainteresirane vabijo, da svojo namero po poslovnem sodelovanju pošljejo na naslov družbe:

Partner d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice ali na e-naslov: info@he-ss.si, in sicer najkasneje do 20. decembra 2021. 

Po prejemu prijav bodo z vsemi zainteresiranimi organizirani sestanki, na katerih bodo podane vse podrobnejše informacije, glede vsebine in obsega dela ter ostalih možnostih in pogojih za poslovno sodelovanje.