Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar – junij 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V skladu s 63.členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 53.členom Pravilnika o pripravi in postopkih za izvrševanje proračuna Občine Brežice in notranjih kontrolah  mora župan do 20.julija občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

V prilogi posredujemo Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar- junij 2022, ki se posreduje članom občinskega sveta.

Gradivo bo obravnavano na naslednji redni seji Občinskega sveta Občine Brežice.

 

Poročilo 1-6 2022

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.