​Posavski kulturni utrip bo tudi letos pester

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Nedelja, 04.02.2024    Rubrika: KULTURA Redakcija

V posavskih javnih kulturnih ustanovah bodo tudi letos pripravili številne vrhunske kulturno-umetniške dogodke (foto: P. P./arhiv PO).

Vstopamo v februar, mesec, ki je bolj kot ostali posvečen kulturi. Pomembno vlogo na tem področju imajo javne ustanove oz. zavodi, ki se bodisi v celoti bodisi delno posvečajo (visoki) kulturi in umetnosti. Sodeč po njihovih zastavljenih programih se v letošnjem letu v njih znova obeta pestro in raznoliko dogajanje, ki bo lahko zadovoljilo ljubitelje umetniških razstav, koncertov in drugih dogodkov.

V GBJ bo vrhunec mednarodni projekt Odmaknjeni pogled
 

GBJ_foto arhiv GBJ

Galerija Božidar Jakac

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki so za leto 2024, kot zatrjujejo, zopet zastavili ambiciozen program, »ki je skozi poslanstvo muzeja uravnotežen skozi predstavljanje domače kulturne dediščine in sodobne umetnosti ter njeno soočenje z mednarodnim prostorom«. Letošnji vrhunec bo mednarodni projekt Odmaknjeni pogled: Nova stvarnost in realizmi v srednji Evropi 1925–1933, v katerem bodo dela iz lastne zbirke postavili v referenčni okvir likovne produkcije srednje Evrope. Vsebine, ki so široko zasnovane, se bodo poskušale referirati tudi na današnji čas, predvideno je sodelovanje z Evropsko prestolnico kulture 2025 (Nova Gorica z Gorico, op. a.).
 
Sicer pa bodo razstavno sezono odprli na kulturni praznik z novo postavitvijo grafik Bogdana Borčića v dialog s fotografijami Tihomirja Pinterja, v juniju načrtujejo prenovo in delno dopolnitev stalne zbirke Zorana Didka. V velikem razstavišču bodo maja odprli projekt Nova doba: umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah, v katerem bodo sodelovali z muzejema iz Banja Luke in Novega Sada, avgusta pregledno razstavo ob 70-letnici domačega umetnika Jožeta Marinča in novembra že omenjeni projekt Odmaknjeni pogled. V nekdanji samostanski cerkvi sta načrtovani razstavi hrvaškega kiparja Nikole Vrljića (maja) in ugledne umetnice Dube Samolec (septembra), GBJ pa bo spomladi gostovala v Zagrebu z razstavo Staša Kleindiensta. V Lapidariju se bo aprila s samostojno razstavo predstavila umetnica iz lokalnega okolja Tejka Pezdirc, septembra pa bodo v njem odprli pregledno razstavo ob 70-letnici Karla Plemenitaša, Marinčevega sošolca na akademiji in nekdanjega učitelja likovne vzgoje na kostanjeviški osnovni šoli.
 
V okviru mednarodnega projekta Cisterscapes, kulturna krajina cistercijanov želijo v maju v sodelovanju z Muzejem krščanstva na Slovenskem ob (morebitnem) prejemu Znaka evropske dediščine organizirati javni dogodek ter obiskovalcem predstaviti pomen cistercijanske kulturne krajine in naše skupne evropske dediščine, v septembru pa načrtujejo odprtje južnega dela več kot 6300 km dolge mednarodne pohodniške poti Pot cistercijanov, ki povezuje vseh 17 partnerskih institucij (nekdanjih samostanov po Evropi) in se začenja v Kostanjevici na Krki. »Program za obiskovalce je pester, inovativen, inkluziven in usmerjen v različne ciljne skupine,« poudarjajo v kostanjeviški galeriji.
 
PMB v znamenju 75-letnice delovanja
 

grad z novo streho

Posavski muzej Brežice

Posavski muzej Brežice v letu 2024 praznuje 75-letnico delovanja. Njihov osrednji projekt leta »Muzejski donatorji – ožilje muzeja« povezuje celoletno praznovanje obletnice muzeja ter vključuje dopolnitve stalnih razstav, novo ulično razstavo, digitalne vsebine in raznovrsten obrazstavni program. »Razstava nadgrajuje nov konceptualni pristop, ki smo ga zasnovali s projektom Harmonija štirih elementov leta 2023, kar pomeni, da v  stalno razstavo dodaja predloge razmislekov in odgovorov na premagovanje aktualnih globalnih vprašanj – trajnostni razvoj, podnebne spremembe, družbena odgovornost, vključenost …, ter poudarja pomen vseh deležnikov za celovito skrb za dediščino,« pravi direktorica Alenka Černelič Krošelj.
 
Veselijo se tudi skupnega projekta, ki ga za prostor pod Viteško dvorano pripravlja Tajda Tomšič, mlada akademska kiparka in intermedijska umetnica, ki se je v lokalno okolje (Sevnica) vrnila po izobraževanju v tujini (Švica) in se uveljavlja v umetniški krajini. Njen projekt z naslovom »Pesmi o Apokalipsi in nova mitologija« izhaja iz specifike prostorov in arhitekture gradu: Viteške dvorane, grajskega stopnišča, arhitekturne zasnove gradu in mitološke vsebine fresk. Obsežen projekt se bo nadaljeval tudi v leto 2025, ko bodo obeležili 350-letnico rojstva Frančiška Karla Remba, umetnika, ki je ustvaril Viteško dvorano. Tako bodo soočili dve različni umetniški obdobji, dva koncepta in dva mlada umetnika.
 
V okviru trajnostnega projekta »Muzej povezuje« nadaljujejo sodelovanje z Akademijo Pehlivanian, mladimi glasbeniki iz Posavja, poleti bodo vabili na grajski kino, skupaj z obiskovalci preživljali prve nedelje v mesecu … »Upamo na nadaljnje uspešno nadaljevanje projekta Gradovi Posavja in sodelovanje na področjih kulturnega in kreativnega turizma, saj je ravno leti 2024 in 2025 STO namenila umetnosti in kulturi,« dodaja direktorica. Novo dimenzijo njihovemu delovanju in nove priložnosti predstavlja upravljanje Vodovodnega stolpa skupaj s Centrom za obiskovalce. Predvidena je dopolnitev vsebin Vodovodnega stolpa s prikazom tehničnega delovanja ter dopolnitve drugih vsebin ter s tem praznovanje 110-letnice gradnje in pričetka delovanja stolpa. Leta 2024 se bodo spomnili tudi Ive Stiplovšek in obeležili 120-letnico rojstva predane muzealke, avtorice vabila, ki ga še vedno uporabljajo: »Vljudno vabljeni, nič siljeni«, dodajajo pa še: »Vedno dobrodošli«. Medse vabijo že v kulturno pestrem februarju, ko si boste na kulturni praznik lahko ogledali gostujočo razstavo Lekhe Singh Ženske nosijo svet in razstavo 15 slovenskih regionalnih muzejev Ženske nosijo vodo, 15. februarja vabijo na pogovorni večer z Milanom Jazbecem in 22. februarja na odprtje nove stalne razstave Puntarija: Kmečki upori in Posavje v 16. stoletju.
 
KDK pripravlja kakovosten program na treh lokacijah
 

mestni muzej KK

Mestni muzej Krško

Kulturni dom Krško letos vstopa v 47. leto delovanja, muzejska in galerijska dejavnost, ki ju izvajajo od leta 2010, pa sta znotraj zavoda mlajši, a zato nič manj pomembni dejavnosti. Z ekipo 25 sodelavcev, ki delujejo na treh različnih lokacijah, v upravljanju pa imamo skupno šest objektov, od tega je pet objektov kulturne dediščine, se bodo trudili, zagotavlja direktorica Darja Planinc, tudi letos nuditi kakovosten, raznovrsten in dostopen program. »Spodbuda našemu delu je tudi lanskoletni rekordni obisk, nekaj več kot 90.000 obiskovalcev. Poleg kulturno-umetniških dogodkov se v naših prostorih na vseh lokacijah odvijajo tudi poslovni pa tudi protokolarni dogodki, s pomočjo katerih zavod ustvarja zadostne lastne vire za svoje delovanje, to je dobro četrtino vseh stroškov,« pojasnjuje, medtem ko večinski delež zagotavlja ustanoviteljica, Mestna občina Krško.
 

galerija

Galerija Krško

V Mestnem muzeju Krško v sklopu rednega programa v letu 2024 nadaljujejo razstavni program iz preteklih let, načrtujejo dopolnitve in odprtja novih občasnih razstav. Stalno razstavo, posvečeno odporniški skupini Prvi krški borci, od leta 2016 dopolnjujejo z originali plaket Vladimirja Štovička in dodatnim gradivom ter vsakič podrobneje predstavijo enega od članov, letos bodo v ospredje postavili Franca Kastelica. V nadaljevanju cikla občasnih razstav Štoviček in prijatelji bodo tokrat predstavili življenje in delo Vladimire Štoviček. V prvi polovici leta bo predstavljen obrazstavni katalog, posvečen 100-letnici nogometa v Krškem, kar bo hkrati tudi zaključni dogodek občasne razstave Gol gol gol je Krškega simbol. Eno od občasnih razstav bodo letos namenili predstavitvi 100. obletnice Konjeniškega kluba Posavje Krško, v partnerstvu bodo obeležili še dve pomembni obletnici v mestu – 440. obletnico prevoda Biblije in 200. obletnico rojstva Josipine Hočevar. V razstavnem programu Galerije Krško bodo predstavili slikarja Mitjo Ficka in Tino Dobrajc.
 

Grad Rajhenburg-čez Savo (1)

Grad Rajhenburg

Na Gradu Rajhenburg bodo 1. marca v sodelovanju z Galerijo Božidar Jakac odprli pregledno likovno razstavo leta 2020 umrle akademske slikarke Martine Koritnik Fajt, ki je živela in ustvarjala v Krškem. Nadaljevali bodo delo na osrednji razstavi Vitezi Rajhenburški z njenimi dopolnitvami in razvojem ter izvedbo obrazstavnega in pedagoško-andragoškega programa. Na predvečer slovenskega kulturnega praznika bo potekala predstavitev slovenskega in angleškega vodnika po tej pomembni razstavi. Stalnica grajske ponudbe so tudi vse ostale stalne razstave ter oba tematska dneva – Srednjeveški dan 17. avgusta in Rajhenburški dan čokolade zadnji vikend v novembru. Letos se kot prvi v Sloveniji vključujejo tudi v mednarodni projekt Evropski dnevi trdnjav, ki bo potekal 10. maja. »V vseh muzejskih enotah se bomo vključevali v številne nacionalne in mednarodne dneve: Slovenski kulturni praznik, Mednarodni dan muzejev, Evropski dnevi arheologije, Evropski dnevi trdnjav, Poletna muzejska noč, Ta veseli dan kulture, Dnevi evropske kulturne dediščine, Z igro do dediščine ter spletnih akcij Skupnosti muzejev Slovenije s ključnikom #naprejvpreteklost,« še dodaja direktorica.
 

grad sevnica

Grad Sevnica

Umetniška sezona, ki teče nekoliko drugače kot koledarsko leto, je sicer v Kulturnem domu Krško v polnem teku; v sklopu aktualnega gledališkega abonmaja posebej izpostavljajo gostovanja predstav Še vedno Alice z bravurozno igro Polone Juh in Nekaj v zraku (Al Araf), ki je nastala kot dramatizacija novele iz zbirke Al Araf znamenitega pisatelja Vladimirja Bartola. Poleg tega v sklopu rednega izvenabonmajskega programa v tem letu pripravljajo vsaj deset koncertov popularne glasbe in gostovanja vsaj osmih popularnih komedij. V krškem ‘hramu kulture’ so ponosni  na svoj gledališki program s fleksibilno abonmajsko strukturo, letošnji temeljni repertoar bo zajemal kar devet predstav slovenskih poklicnih gledališč. Letos prvič uvajajo tudi umetniške programe za najstnike; začenši s prvo predstavo v februarju se bo program nadaljeval z izborom gledaliških predstav in filmskih projekcij, jeseni pa prvič tudi s sistematičnim programom, ki bo javnosti ponujen tudi v obliki abonmaja; program bo specifično nagovarjal otroke in mladostnike med 8. in 13. letom starosti. Glasbeni abonma ARSonica, ki vstopa že v svojo osmo zaporedno sezono, letos ponuja nekaj tudi ekskluzivnih vrhuncev, med katerimi izpostavljajo slovensko all star jazz zasedbo Home Run, koncert virtuoznega slovenskega saksofonista Igorja Lumperta, premiero sklepnega dela trilogije Port of Life Žana Tetičkoviča, nastop klavirskega dua Gorišek-Lazar s svetovno premiero aranžmaja Glassove 4. simfonije Heroes in druge zanimive koncerte iz cikla. Na filmskem področju bo več pozornosti namenjene promociji kakovostnega avtorskega filma in tako bo nov program, imenovan Art kino klub Krško, občinstvu ponudil projekcije avtorskih filmov v klubskem ambientu, pospremljene s spremljevalnim programom, ki se bo odvijal dvakrat mesečno. V poletnih mesecih sledi že tradicionalni cikel Poletje na gradu Rajhenburg z vsaj šestimi koncerti in dvema manjšima gledališkima predstavama. Del poletnega koncertnega programa se bo odvijal tudi v atrijih Mencingerjeve hiše (skupaj z JSKD OI Krško) in Mestnega muzeja Krško, letni kino pa se bo, če bo le vreme naklonjeno, letos ‘selil’ po različnih lokacijah v občini. »Še vedno precej intenzivno potekajo tudi gostovanja predstave Reformatorji na odru po Sloveniji – prav v tem tednu bomo denimo praznovali 100. ponovitev! Na redni spored v Krškem se predstava vrača oktobra 2024, ko bo znova na voljo tudi za organizirane šolske skupine iz Posavja,« zaključuje Darja Planinc.
 
KŠTM Sevnica: ustaljeni programi in presenečenja
 
V Sevnici za kulturni utrip (med drugimi seveda) skrbi javni zavod KŠTM. Kot pravi direktorica Mojca Pernovšek, na slovenski kulturni praznik ponovno odpirajo vrata prenovljenega Brivsko-frizerskega salona Kreutz ter gradu Sevnica. Brivsko-frizerski salon si bo mogoče brezplačno ogledati med 10. in 13. uro, grad bo odprt med 15. in 18. uro, brezplačen voden ogled po gradu bo ob 15.30, ob 18. uri bodo v galeriji gradu odprli razstavo sevniške slikarke Jerce Šantej. V letošnjem letu se bodo na gradu ponovno odvili zdaj že tradicionalni dogodki: Svetovni dan lutk v marcu, Sevniško grajsko poletje med junijem in septembrom, v sklopu katerega bodo na gradu ponovno gostili Nino Pušlar, nastopil bo tudi pop duo Maraaya, obljubljajo pa še kakšno glasbeno presenečenje. V galerijah gradu Sevnica bodo v letu 2024 razstavljali Janez Štros, Arkan Al Nawas, rokodelke DU Sevnica, Nuša Smolič in Brane Petan. Gostili bodo razstave Sevniškega likovnega shoda, ki ga vsako leto organizira JSKD OI Sevnica v sodelovanju z ZKD Sevnica, razstavi ArtEko in ArtKum. V novembru bodo prostorom gradu vdahnile dušo sevniške Bucike, še naprej bodo ljubitelje kulture razveseljevali Stoparjevi Radogost večeri. V zadnji polovici leta za vse ljubitelje odrske umetnosti načrtujejo otroški in odrasli abonma.
 
Peter Pavlovič

Članek je bil objavljen v zadnji številki Posavskega obzornika.

#povezujemoposavje

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.