Povabilo k oddaji prijave na javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

1. Predmet javnega razpisa:

1.1. Sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice.

1.2. Nakup potrebne premične opreme za funkcionalnost športnih objektov.

Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, namenjeni otrokom in mladini. Sofinancira se urejanje športnih objektov na katerih je možno izvajati več različnih športov.

 

2. Višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna vrednost razpisa za leto 2022 je 4.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00079 – Obnova športnih igrišč na podeželju.

 

3. Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2022 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR ŠPORTNI OBJEKTI«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 15. 9. 2022 v sprejemni pisarni občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 15. 9. 2022.

 

4. Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Damjan Žerjav, svetovalec (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 34

M: 051 675 408

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

5. Razpisna dokumentacija

1.  JR SPORTNI OBJETKI NA PODEZELJU 2022.pdf

2. OBRAZEC 1 – Splošni podatki, izjava in privolitev JR-šport.doc

3. Obrazec 2 – Vsebinska in finančna konstrukcija.docx

4. Obrazec 3 – Izjava o skupnem interesu.docx

5. Prazna pogodba – JR športni objekti 2022.docx

6. Kuverta.docx

7. Poročilo o izvedeni ureditvi športnega objekta.docx

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.