Arhivi Kategorije: Obvestila

Živahno dogajanje v prostorih Večgeneracijskega centra Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Boštjan Repnik je dejal, da so pri Ozari Slovenija, Nacionalnem združenju za kakovost življenja, ki ima po Sloveniji kar 27 enot, izredno hvaležni za ponujeno rešitev delovanja v prenovljenih prostorih objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice, saj so rešitev za ustrezne prostore iskali vrsto let. Pravi, da je ideja občine, da ponudi prostore društvom in ostalim organizacijam, ki delujejo na področju pomoči ranljivim skupinam, izredno dobra in napredna ter da je danes prej ko ne izjema. Uporabniki so oživeli stavbo, ki ima sedaj po vseh nadstropjih pestro življenje. Dodal je, da so tako uporabniki kot zaposleni v novih prostorih zadovoljni in upa, da bodo tu delovali še vrsto let.

Župan Ivan Molan se je srečal tudi s predstavniki Društva upokojencev Brežice, Koronarnega kluba Brežice, Društva za preprečevanje osteoporoze Posavje in Društva diabetikov Posavje Brežice. Govorili so o izkušnjah v novih prostorih, ki si jih še urejajo, predstavili so tudi svoje predloge glede sodelovanja in dodatnih ureditev. Ena od pobud je tudi vzpostavitev postajališča mestnega avtobusa v neposredni bližini večgeneracijskega centra.

Projekt Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev v Brežicah

Projekt obnove prostorov nekdanjega doma upokojencev je potekal v dveh fazah, od leta 2019 do konca leta 2021, in je namenjen zagotavljanju ustreznih prostorskih pogojev za načrtovane vsebine, ki obsegajo poleg prostorov za društva in ostale nevladne organizacije kot je Rdeči križ tudi stanovanjske enote za katere bo občina v kratkem objavila razpis ter prostor za delovanje koordinatorja brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki ter koordinatorja programov večgeneracijskega centra.

Do širitve objekta Zdravstvenega doma Brežice pa bodo v prostorih večgeneracijskega centra delovale tudi zdravstvene ambulante.  

V pritličju objekta so že od leta 2020 urejene in v uporabi bivalne enote za uporabnike Varstveno delovnega centra (VDC) Krško – Leskovec. Občina Brežice si želi pod enotno streho obnovljenega objekta združiti tudi podporne programe starejšim, poleg tega pa v sosednji stavbi ureja tudi javno pralnico.

V času od kar se je začela vojna v Ukrajini, je v prvem nadstropju objekta našlo svoj začasen dom več begunk iz Ukrajine z otroki.

O obnovi

Občina je objekt nekdanjega doma upokojencev pridobila s Pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja, ki je bila sklenjena med Vlado Republike Slovenije in Občino Brežice leta 2018. Objekt je bil predan občini brezplačno pod pogojem, da se uporablja za razvojne namene, in sicer za izvedbo načrtovanega projekta Revitalizacija objekta nekdanjega doma upokojencev Brežice.

Občina Brežice je v avgustu 2019 pristopila k 1. fazi obnove in investicijsko vzdrževalnim delom na objektu nekdanjega Doma upokojencev Brežice. V nadaljevanju je občina v letu 2021 pristopila še k izvedbi 2. faze investicijsko vzdrževalnih del. Znesek celotne investicije (1. in 2. faze skupaj) je znašal 1,85 milijona evrov, od tega je občina za 1. fazo obnove, ki je bila del projekta Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, pridobila 190.000 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

DSC_3489.JPGDSC_3493.JPGDSC_3496.JPGDSC_3497.JPGDSC_3498.JPGDSC_3505.JPGDSC_3516.JPGDSC_3518.JPG

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Evropski teden mobilnosti in Dan slovenskega športa v Brežicah – v Evropskem mestu športa 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

V sredo dopoldne je dogajanje v mestnem jedru spremljala tudi ekipa oddaje Dobro jutro RTV Slovenija. Jutranja telovadba se je nadaljevala s predstavitvami za zdrav način življenja in je poudarila pomen gibanja za vse generacije. V sredo popoldne pa so ulico prevzeli plesni koraki članov društev in skupin, ki v brežiški občini delujejo na področju plesa.

Zavod za šport Brežice je poskrbel za organizacijo prireditve Dan brez avtomobila v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. V četrtek dopoldne se je v mestnem jedru zvrstilo 14 aktivnosti, ki so jih pripravile različne organizacije, javni zavodi, podjetja ter športna društva. Dogodka se je udeležilo več kot 600 otrok štirih brežiških osnovnih šol.

Četrtkovo popoldne pa se je nadaljevalo z Mini olimpijado, ki jo je izvedla Športna zveza Brežice v sodelovanju z Slovenia Olympic Team ter 14  lokalnimi športnimi društvi. Mladi nadobudni športniki in športnice so ob zvokih olimpijske himne vkorakali na prizorišče, po prebrani zaprisegi pa so sledili športni izzivi in predstavitve športnih panog. Vsi udeleženci, ki so se uspešno soočili s športnimi izzivi so prejeli praktično nagrado.

V treh zelo aktivnih in razgibanih dneh smo v Brežicah skupaj dokazali, da je šport nekaj, kar nas v naši občini povezuje.

EU teden mobilnosti-01.jpgEU teden mobilnosti-02.jpgEU teden mobilnosti-03.jpgEU teden mobilnosti-04.jpgEU teden mobilnosti-05.jpgEU teden mobilnosti-06.jpgEU teden mobilnosti-07.jpgEU teden mobilnosti-08.jpgEU teden mobilnosti-09.jpgEU teden mobilnosti-10.jpgEU teden mobilnosti-11.jpgEU teden mobilnosti-12.jpgEU teden mobilnosti-13.jpgEU teden mobilnosti-14.jpgEU teden mobilnosti-15.jpgEU teden mobilnosti-16.jpgEU teden mobilnosti-17.jpgEU teden mobilnosti-18.jpgEU teden mobilnosti-19.jpgEU teden mobilnosti-20.jpgEU teden mobilnosti-21.jpgEU teden mobilnosti-22.jpgEU teden mobilnosti-23.jpgEU teden mobilnosti-24.jpgEU teden mobilnosti-25.jpgEU teden mobilnosti-26.jpgEU teden mobilnosti-27.jpgEU teden mobilnosti-28.jpgEU teden mobilnosti-29.jpgEU teden mobilnosti-30.jpgEU teden mobilnosti-31.jpgEU teden mobilnosti-32.jpgEU teden mobilnosti-33.jpgEU teden mobilnosti-34.jpgEU teden mobilnosti-35.jpgEU teden mobilnosti-36.jpgEU teden mobilnosti-37.jpgEU teden mobilnosti-38.jpgEU teden mobilnosti-39.jpgEU teden mobilnosti-40.jpgEU teden mobilnosti-41.jpgEU teden mobilnosti-42.jpgEU teden mobilnosti-43.jpgEU teden mobilnosti-44.jpgEU teden mobilnosti-46.jpgEU teden mobilnosti-47.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Na javnem razpisu bodo upoštevani projekti oz. aktivnosti, ki so povezane s promocijo kmetijstva, katerih cilj je povečanje prepoznavnosti kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.

 

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje  je 5.000,00 EUR na proračunski postavki: 00144 – “Promocija kmetijstva in pridelovalcev”.

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do petka, 10. 10. 2022 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj –vloga na  javni razpis Sofinanciranje  promocijskih aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2022.«

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je

Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov: roman.matjasic@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija.pdf

2. Obrazci in izjave.docx

3. Vzorec kuverte.docx

4. Vzorec pogodbe.docx

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Poteka asfaltiranje rondoja pri Sparu in državne ceste ob kolesarski povezavi Brežice-Dobova

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

20220922_124308.jpg

Ureditev Černelčeve ceste v Brežicah z izgradnjo krožišča za večjo prometno varnost

Občina Brežice je v juniju 2022 začela še eno pomembno investicijo za večjo prometno varnost. Dela za obnovo Černelčeve ceste v Brežicah potekajo v dolžini 400 m na odseku od prehoda za pešce pri Zdravstvenem domu Brežice do križišča na Pleteršnikovi ulici, kjer se zavije proti trgovini Hofer.  Vrednost investicije, ki obsega tudi novo krožišče, znaša približno 600.000 evrov. Rok za dokončanje projekta je do konca leta 2022.

V nadaljevanju bo križišče Pleteršnikove ulice in Ulice Alenke Gerlovič preoblikovano tako, da bo iz smeri trgovine Spar proti smeri trgovine Hofer vpeljan pas za leve zavijalce. Na celotnem območju se bodo uredile tudi površine za pešce in kolesarje ter javna razsvetljava (pločniki in kolesarske steze na obeh straneh ceste), da bodo ti varnejši in se bodo lažje vključevali v promet. 

Ureditev državne ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova

Ob gradnji kolesarske povezave Brežice-Dobova, za katero je občina pridobila tudi evropska sredstva,  sočasno poteka projekt Ureditev državne ceste R2-420/1335 Brežice–Dobova v dveh fazah v skupni vrednosti 4.746.043,41 evrov, pri katerem sodelujeta Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in Občina Brežice.

 

Rondo (krožišče) pri Sparu

20220922_125150.jpg20220922_125252.jpgDSC_3481.JPGDSC_3485.JPG

Obnova državne ceste R2-420/1335 Brežice – Dobova

DSC_3464.JPGDSC_3463.JPGDSC_3471.JPG20220922_124318.jpg

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

23. september – dan slovenskega športa

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

23. september velja tudi kot prvi dan Evropskega tedna športa. Slovenija je tovrstni praznik uvedla kot osma na svetu; pred njo so to storile že Indija, Iran, Malezija, Katar, Turčija, Tajska in Japonska.

Vir. https://sl.wikipedia.org

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Sklic 25. redne seje Občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je objavljeno gradivo za 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Brežice, ki bo v ponedeljek, 3.10.2022 ob 16. uri v večnamenski dvorani na Gubčevi 10a, Brežice. 

 

Vabilo_25.seja OS

 

V skrbi za zdravje vseh nas, vas prosimo, da se seje udeležite le v kolikor ste zdravi in upoštevajte preventivne ukrepe. 

 

Lep pozdrav, 

Jasmina Molan 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Občina Brežice sodeluje v projektu za dostopno urbano infrastrukturo in boljšo mobilnost občanov

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vseslovenskemu projektu, ki ga s podporo Ministrstva za infrastrukturo (MZI) izvaja Geodetski inštitut Slovenije (GI) že od leta 2016, se je doslej pridružilo že več kot 45 občin iz vse Slovenije, cilj pa je priključitev vseh 212 slovenskih občin.

Projekt je namenjen izboljšanju dostopnosti in mobilnosti v urbanem prostoru za prebivalce z različnimi invalidnostmi in oviranostmi, predvsem za starejše, za osebe z okvarami vida in sluha ter za gibalno ovirane.

Podpisu dogovora sledi zajem podatkov o fizični dostopnosti občinske infrastrukture na samem terenu občine, ki ga bodo izvedli strokovnjaki Geodetskega inštituta Slovenije v sodelovanju s predstavniki invalidskih društev iz Brežic in okolice, ki lahko najbolje povedo, kaj je zanje ustrezno dostopno, in kaj ne.

Zbrani podatki s terena bodo obdelani in prikazani v pregledovalniku podatkov Dostopnost prostora, kjer so na enem mestu enotno prikazani podatki o fizični dostopnosti urbanih prostorov v vseh sodelujočih občinah. Vsaka v projektu sodelujoča občina lahko te podatke uporabi za izboljšanje dostopnosti obstoječe infrastrikture in tako povečajo kakovost bivanja svojih prebivalcev.

Vertikalni_barvni_offset_logotip_MM.png

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Akcija Župani za volani tudi v občini Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Uporabniki so poudarili, da je storitev zelo dobro sprejeta in dobrodošla. Pravijo, da jim bo današnji dan še posebej ostal v spominu.

Koordinatorka enote Brežice Zavoda za medgeneracijsko povezovanje Sopotnik, Ana Marija Žerjav, je poudarila, da je brežiška enota letos do konca meseca avgusta izvedla 466 prevozov, kar predstavlja 952 prostovoljskih ur, ki jih opravlja šest srčnih prostovoljcev. Zabeležili pa so že več kot 420 uporabnikov.

Sopotnikov avtomobil je od letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bogatejši za mobilno knjigobežnico, iz katere si lahko uporabniki vzamejo, izposodijo ali zamenjajo revije, križanke in knjige.

Tako uspešno in potrebno storitev je mogoča uspešno izvajati samo z učinkovito in predano ekipe koordinatorjev in predanih prostovoljcev, zato se je župan Ivan Molan ob koncu vožnje srečal z ekipo Sopotnikov iz Brežic.

Prostovoljci so z županom delili svoje izkušnje in doživetja iz terena, župan se jim je zahvalil za pomembno delo, s katerim močno prispevajo k prijetnejšem življenju starejših v naši občini. »Vsi skupaj si prizadevamo, da bi bilo tretje življenjsko obdobje v občini Brežice, ne glede na kraj bivanja, lepo in dostojno«, je dejal župan.

20220919_074309.jpg20220919_104417.jpgIMG_20220919_132520_1.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

CEPLJENJE PROTI COVID-19 bo v sredo, 21.9.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Cepljenje proti COVID-19 se bo izvajalo:

  • s cepivom COVID-19 Vaccine COMIRNATY (PFIZER) suspenzija za injiciranje;

 

  • s cepivom COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.1 (PFIZER) disperzija za injiciranje. Cepivo je registrirano le za poživitvene odmerke, za cepljenje oseb starih 12 let in več, ki so bile pred tem cepljene vsaj z osnovno shemo cepljenja. Priporočeni presledek med osnovnim cepljenjem in cepljenjem s Comirnaty Original/Omicron BA.1 je vsaj tri mesece.

 

Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo Zdravstvenega doma Brežice – testiranja

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

19.9.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

20.9.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

21.9.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

22.9.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

23.9.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojniku za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje presejalnega testiranja s HAGT zagotavlja proračun  Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pojavu simptomov oz. pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 4,50 EUR. Možno je le gotovinsko plačilo.

 

Rezultati testiranj:

 

Uporabnik testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.