Strokovni nadzor nad izgradnjo kanalizacije Krška vas – I. in II. faza

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predmet javnega naročila so inženirske storitve pri I. in II. fazi projekta »Kanalizacija Krška vas«.

Javno naročilo sofinancirajo: – Evropska Unija – instrument za okrevanje NextGenerationEU; – Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor; – Občina Brežice – proračunska postavka “00631 – Kanalizacija Krška vas«.   Sredstva Evropske Unije se zagotavljajo v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«, ukrep Mehanizem za okrevanje in odpornost Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) – Razvojno področje: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3).

Rok za oddajo ponudb: 21. september 2022 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 21. september 2022 ob 14.00 uri – spletni portal eJN2

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN006159/2022-W01).

Razpisna dokumentacija – objava

Projektna dokmentacija – TU

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.