V petek odprtje razstave Upor 1573-2023

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Sreda, 01.02.2023    Rubrika: KULTURA Sporočilo

Spomenik Matije Gubca na ploščadi KDK, foto Goran Rovan

V letu 2023 obeležujemo 450. obletnico hrvaško-slovenskega kmečkega upora, ki spada med pet največjih uporov kmečkega prebivalstva na Slovenskem v obdobju od 2. polovice 15. do 2. desetletja 18. stoletja. V sklopu projekta bodo v petek, 3. februarja, ob 12. uri v Kulturnem domu Krško odprli razstavo Upor 1573−2023.

UPOR 1573−2023
avla in ploščad Kulturnega doma Krško
odprtje 3. 2. 2023, ob 12.00

 
Razstavo Upor 1573−2023, ki jo bomo 3. februarja 2023 odprli v Kulturnem domu Krško, v soorganizaciji pripravljamo Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in Kulturni dom Krško ob sodelovanju vseh partnerjev v projektu. Upor bo prikazan z izbranimi likovnimi deli iz slovenskega in hrvaškega prostora, ki so na to temo nastala v 20. in v 21. stoletju. Na ploščadi KDK, ki jo od leta 1977 pomembno zaznamuje monumentalni Matija Gubec kiparja Toneta Kralja, pa bodo na t. i. ulični razstavi predstavljene pomembnejše javne plastike, izdelane na temo hrvaško-slovenskega punta na območju nekdanje skupne države.

POSTAVLJANJE SPOMENIKA MG 1977

Postavljenja spomenika leta 1977

V letu 2023 obeležujemo 450. obletnico hrvaško-slovenskega kmečkega upora, ki spada med pet največjih uporov kmečkega prebivalstva na Slovenskem v obdobju od 2. polovice 15. do 2. desetletja 18. stoletja. Prvi je zapise o kmečkem uporu objavil zgodovinar Nikola Istvanffy (1605), Janez Vajkard Valvasor pa je opis z upodobitvijo boja pri Krškem umestil v Slavo vojvodine Kranjske (1689). V drugi polovici 19. stoletja pa je puntarija ob emancipatornih težnjah južnoslovanskih narodov v večnacionalnem okviru habsburške monarhije tako na Slovenskem kot Hrvaškem dobila konstitutivni status. Predvsem Matija Gubec pa je postal vzor človeka iz ljudstva – junaka –, ki se upira tuji (nemški) nadoblasti. Skozi literaturo in likovno umetnost se je tematika pomaknila tudi v sfero t. i. javne razprave.

valvasor_bitka na krskem polju_m

Valvasorjeva upodobitev bitke na Krškem polju

Pravi razcvet upodabljanja kmečkega upora in njegovih protagonistov je sledil z ustanovitvijo kraljevine Jugoslavije. Takrat so bili uporni kmetje dojeti kot borci za osvoboditev slovanskega življa izpod tuje nadvlade. Pozneje, med drugo svetovno vojno (1941–1945), so lik Matije Gubca in duh kmečkega punta povezovali z uporom proti okupatorju, hkrati pa je Matijo Gubca kot hrvaškega junaka uporabljala tudi propaganda NDH.

Največji razcvet tematiziranja kmečkega upora se je zgodil v obdobju SFR Jugoslavije (1945−1991), ko je bila ta zgodovinska epizoda enačena s proletarsko in socialistično revolucijo brezpravne raje proti kapitalskim (fevdalnim) elitam. Leto 1973 je zaznamovala 400. obletnica velikega kmečkega upora in prav takrat je bilo ustvarjenih največ umetniških del na to temo. Postavljena je bila tudi vrsta javnih spomenikov: v Gornji Stubici, Krškem, Brežicah, Podsusedu, Kostanjevici na Krki, Sevnici, Ljubljani, Zagrebu, Brdovcu, Donjem Tavankutu, Mokronogu, Pišecah, Artičah, na Bizeljskem in drugod.
 
Upor / Buna / Revolt 1573−2023 je medinstitucionalni projekt Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Kulturnega doma Krško, Muzeja Brdovec, Muzeja seljačkih buna Gornja Stubica in Posavskega muzeja Brežice. Partnerji bomo obletnico v svojih okoljih počastili z izvedbo razstav, strokovnih predavanj, pedagoških delavnic …,v Kulturnem domu Krško pa tudi s projekcijo ikoničnega filma Vatroslava Mimice Anno domini 1573. Izdali bomo skupno publikacijo in izvedli strokovno ekskurzijo po lokacijah ustanov oz. pomembnih etapah upora leta 1573.

P. P./vir: KD Krško

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.