Vprašanja in pobude na novembrski sevniški občinski seji

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Četrtek, 23.11.2023    Rubrika: NOVICE Redakcija

Na novembrski redni sevniški občinski seji je župan Srečko Ocvirk na nekatera vprašanja in pobude takoj odgovoril.

Na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, ki je potekala v sredo popoldan v kulturni dvorani, so prisotni občinski svetniki in svetnice v zaključnem podali tudi nekaj pobud ter postavili nekaj vprašanj.

Gregorja Koreneta (SDS) je zanimalo, koliko je v sevniški občini stanovanj, ki so v občinski lasti in ali je bila Občina Sevnica pozvana k sodelovanju pri prodaji objekta Sadjarstva Blanca, kjer naj bi prišlo do spremembe namembnosti, zaradi česar bi lahko prišlo do poslabšanja kakovosti bivanja. Podal je še pobudo po ustanovitvi oddelka v predšolski vzgoji za otroke s posebnimi potrebami.

Župan Srečko Ocvirk (SLS) je takoj podal nekaj odgovorov: »Razvojni oddelek v občini Sevnica je bil odprt 1. 9. 2023 in je polno zaseden. Delovnega terapevta za eno leto sofinancira Lekarna Sevnica. Pri prodaji objekta podjetja Sadjarstvo Blanca Občina Sevnica ni vključena v postopke, bo pa bila pri spremembi namembnosti objekta, če bo do tega prišlo.«

Stanka Žičkar (Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica) je spraševala, ali drži informacija, ki kroži v Loki pri Zidanem Mostu, da se bosta podružnična šola in vrtec v prihodnjih letih zaprla, kot naj bi povedala vodja šole v Loki.

Župan je takoj odgovoril: »Na Občini Sevnica, ki je ustanoviteljica, te informacije ni, tako da bomo preverili, zakaj je bilo to izrečeno.«

Boštjana Repovža (SLS) so zanimale aktivnosti v zvezi z nameščanjem sončnih elektrarn na javne objekte.

Edvard Turk (NSi) je spraševal, ali je bil izbran izvajalec za obnovo lokalne ceste skozi naselje Tržišče, kar je bilo obljubljeno za jesenski čas. Zanimalo ga je tudi, ali je kakšen napredek pri poimenovanju podružnične šole na Studencu po Alojziju Grozdetu, kajti predlog je bil na občinskem svetu podan pred meseci.

Marjan Ločičnik (SDS) je zanimala kategorizacija občinskih cest in lastništvo zemljišč ob njih: »Zanima me, kdo je dolžan urediti lastništvo – lastnih objekta ali lastnik, ki bo pridobil to lastništvo zemljišča. Vemo, da je potrebna geodetska odmera, odkup ali pogodba o predaji zemljišča. Kdo je odgovoren, da bo to lastništvo urejena in bo možna kategorizacija, saj vemo, da po novem ni več možna kategorizacija brez urejenega lastništva.«

Rok Petančič (Gibanje Svoboda) je podal pobudo o ureditvi javne razsvetljave od mostu čez Savo dolvodno do podjetja Stilles, kar je na pretekli seji predlagala že Biljana Bahat Vovk (Gibanje Svoboda), ter za osvetlitev poligona Kinološkega društva Posavje, ki se nahaja ob sprehajalni poti ob Savi. Podprl je predlog Božidarja Groboljška (SLS) o izgradnji sodobne kulturne dvorane z garažno hišo in kot možnost izvedbe predlagal javno-zasebno partnerstvo. Pohvalil je dosedanje ureditve na Lisci, odkar je Občina Sevnica lastnica, a podal pobudo po dodatnih ureditvah, ki jih opredeljuje idejna zasnova turistično-rekreacijskega območja Lisca iz leta 2007.

Anita Žulič (Gibanje Svoboda) je spraševala o datumu asfaltacije makadamske ceste na relaciji Stržišče-Čanje.

Vinko Knez (SLS) se je dotaknil Strelišča Radna in ukrepov za zmanjšanje hrupa. Drugo vprašanje je bilo povezano s poplavno varnostjo v Dolenjem Boštanju, in sicer kdaj bo protipoplavno urejen izliv Grahovice v Mirno (pri hiši družine Možic).

Župan je v zvezi s streliščem na Radni podal delni odgovor, ker je v preteklem tednu potekal delovni sestanek na Ministrstvu za notranje zadeve in podan je bil predlog, da se na strelišču uporabljajo dušilci zvoka ali pa se hrup ustrezno zmanjša s tehničnimi ukrepi.

Tanja Novšak (SDS) je predlagala več kontrole javne razsvetljave predvsem v strnjenih naseljih in ulicah, kjer luči velikokrat ne svetijo, saj imajo občanke in občani težave, koga naj obvestijo.

Tomaž Lisec (SDS) je podal pobudo po prenovi še dveh starejših ulic v Dolenjem Boštanju. Zanimala ga je informacija o namenih ureditve parkirišča pri OŠ Boštanj.

Župan je pojasnil, da se v zvezi z načrtovano ureditvijo parkirišča pri boštanjski osnovni šoli dogajajo mejni spori, za katere upa, da bodo v prihodnjih mesecih uspešno rešeni.

Mira Junteza (SDS) je zanimala realizacija ureditve območja nekdanje enotirne železnice od Krmelja do Tržišča, kjer so bile tirnice odstranjene pred 10 leti z namenom ureditve kolesarske in pešpoti. Projektna dokumentacija za izvedbo je že izdelana, sredstev za izvedbo pa je predlagal, da se vnesejo v proračun za prihodnje leto.

Brigita Karlovšek (SDS) je podala po pobudo po ureditvi dvigala za gibalno ovirane osebe, ki bo s tem imele dostop v kulturno dvorano.

Župan je pojasnil, da bi bilo to lahko zelo hitro urejeno, če bi bilo to prostorsko preprosto, a pojavljajo se tehnične težave z umestitvijo dvižne ploščadi, vendar se rešitve iščejo.

Ivan Orešnik (SDS) je podal predlog o označbi prehoda za pešce pri avtomatu za parkirne listke na območju HTC v Sevnici.

Damjan Žibert (Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v Občini Sevnica) je zanimalo, kako napreduje obljubljena izvedba pasjega parka ob Savi v Sevnici.

Župan je odgovoril, da je v zaključni fazi.

Majda Jazbec (SLS) je predlagala postavitev še enega ogledala na odcepu z glavne ceste v v starem delu Sevnice, kjer je odcep za Drožanje oz. Cesto na grad, in sicer za smer vožnje iz naselja Šmarje zardi večje preglednosti in varnosti.

Gorazd Zupanc (Gibanje Svoboda) je podal pobudo po celostni predstavitvi poteka ureditve območja trga v Loki, krajanke in krajane predvsem zanima, zakaj se nekdanji »grajski hlevi« ne smejo podreti. Zanimala ga je časovnica rekonstrukcije ceste Loka-Račiča; spraševal je, kako napreduje načrtovana izgradnja čistilne naprave v Loki. Podal je še pobudo po postavitvi ogledala na novo urejenem cestnem priključku v Račici.

Župan je v zvezi z »grajskimi hlevi« odgovoril, da je v zaključni fazi izbor izvajalca, ki bo v roku dveh tednov odstranil nadstrešek in zid ob cesti proti šoli, ker je bilo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zavod pa ni pristal na rušenje nekdanjih hlevov.

S. R.

#povezujemoposavje

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.