Župan Ivan Molan prvi šolski dan preživel med prvošolci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Kulturni program za prvošolce.JPG

 

Za prvošolce so na šoli pripravili kratek kulturni program – nastopili so otroci iz folklorne skupne, v programu medgeneracijskega prijateljstva pa je vsak od prvošolcev dobil svojega vodnika oz. prijatelja iz devetega razreda, ki bo prvošolca spremljal skozi celo šolsko leto. Ob tej priložnosti je vsak prvošolec prejel posebno oranžno majico z napisom Maksovi najmlajši in zvezek s posvetilom. Župan je v imenu občine ravnateljici Nuški Ogorevc predal simbolično darilo – knjige za šolsko knjižnico, saj je občina poleg naziva Evropsko mesto športa 2022 tudi nosilka naziva Branju prijazna občina.

Tudi za župana Ivana Molana so na šoli pripravili darilo – oranžno majico z napisom MAKSI(malni) župan, v kateri se je pridružil prvošolcem pri iskanju skritega zaklada na šoli. Skupaj s prvošolci, teh je letos v Pišecah devet, je župan sodeloval pri iskanju – pot jih je vodila od uganke do uganke, od razreda do jedilnice, ravnateljičine pisarne, knjižnice do računalniške učilnice, kjer so jih pričakala darilca – šolske potrebščine. Na tak zabaven način so prvošolci spoznavali šolo, druženje pa so zaključili s starši in učiteljico ob torti.

maksi majica tudi za župana.jpg

Pozdrav prvošolcem v Globokem in v. d. ravnateljice

Na poti v Pišece je župan Ivan Molan obiskal tudi OŠ Globoko, kjer s 1. septembrom začenjajo z delom in učenjem pod vodstvom v. d. ravnateljice Zdenke Bregar Umek. Skupaj z v. d. ravnateljice je obiskal uvodno srečanje prvošolcev, teh je letos 12, in njihovih staršev z učiteljicama ter jim namenil lepe pozdrave in jim zaželel uspešno delo, predvsem pa prijetno počutje ob druženju v šoli. Župan je izrazil željo, da bo šolsko leto 2022/23 mirnejše od preteklih dveh let, ko je delo in življenje krojila epidemija. Župan se je v Globokem ob tej priložnosti iskreno zahvalil nekdanji ravnateljici Roziki Vodopivec, ki je kar 17 let vodila šolo izjemno učinkovito in gospodarno.

Pozdrav prvošolcem in staršem na OŠ Globoko.jpg

V tem šolskem letu bo osnovne šole v brežiški občini obiskovalo 2.100 otrok, med temi tudi 17 iz Ukrajine

V občini Brežice bodo osnovnošolci obiskovali pouk v 114 oddelkih, od tega bo 232 otrok obiskovalo 1. razred v 12 oddelkih in pol. V osnovne šole je v tem šolskem letu vključenih tudi 17 ukrajinskih otrok, od teh bodo prvič v šolske klopi sedli trije otroki. V občini je osem osnovnih šol, od tega ima ena šola podružnico, in ena šola oddelke s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.

Investicija v energetsko obnovo stavb šol v letu 2020 pravilna odločitev, v 2023 začetek dograditve OŠ Artiče

V letu 2022 je Občina Brežice zaključila gradnjo dveh novih vrtcev – pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova (skupna vrednost izgradnje in opreme približno 4,65 milijona evrov). V letu 2021 pa je občina zaključila izvedbo celovite in delne energetske prenove 15 javnih stavb v lasti občine, predvsem so bile to šolske stavbe (vrednost projekta 5 milijonov evrov), v 2021 je bila urejena še kuhinja na OŠ Velika Dolina in zamenjan preostanek oken. Glede na izjemno povišanje cen energentov je bila odločitev občine za energetsko sanacijo pravilna, je poudaril župan Ivan Molan, saj bi brez obnove morali zagotoviti javnim zavodom oz. šolam v 2022 dodatno cca 300.000 evrov za energente.

Občina Brežice na področju investicij v izobraževanje načrtuje dograditev OŠ Artiče (v letu 2023 predvidoma začetek 2. faze tega projekta), nato pa dograditev in rekonstrukcijo OŠ Globoko, kjer se tudi soočajo s prostorsko stisko.

Občina Brežice se zaveda pomena močnega sistema osnovnih šol za ohranitev in razvoj kraja, zato redno skrbi za mrežo osmih osnovnih šol (OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in njena POŠ Kapele, OŠ Globoko, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Bizeljsko, OŠ Artiče, OŠ Brežice, OŠ Velika Dolina in OŠ Cerklje ob Krki).

Kulturni program za prvošolce 2.JPGNagovor župana.JPGPozdrav župana.JPGLov na zaklad 1.jpgLov na zaklad z županom.JPGLov na zaklad 3.JPGSkupna fotografija.jpgTudi župan je našel zaklad.JPGPoovor s starši prvošolcev Pišece.JPG

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.