9. redna seja občinskega sveta Občine Brežice

Avtor tega prispevka je ePosavje.com. Vabljeni k branju ePosavje.com »

Cene programov predšolske vzgoje

Na seji so sprejeli tudi sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih občine Brežice. S 1. 7. 2024 namreč prihaja do spremembe cen predšolske vzgoje, ki se povečuje zaradi višjih stroškov dela, dviga materialnih stroškov ter stroškov živil. Največji dvig prinaša strošek dela zaposlenih v predšolski vzgoji in izobraževanju. Vrtci, ki delujejo v občini Brežice omogočajo staršem otrok uveljavljanje poletne rezervacije ter bolniške rezervacije, v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni, s predložitvijo zdravniškega potrdila.

Staršem otrok, kateri niso deležni oprostitve plačila po Zakonu o vrtcih, tj., drugi otrok, ki je v vrtec vključen sočasno s prvim otrokom, ter tretji in vsak nadaljnji otrok, pa občina financira 100 % dvig cene do konca leta 2024, kar pomeni, da do spremembe na izdani položnici s strani vrtca ne bo prišlo. Za obračun storitev in konkretni primer vašega otroka prejmete informacije v javnem zavodu, kjer je vpisan otrok.

Pomoč na domu

Brežiški občinski svetniki so na seji sprejeli  tudi sklep o izdaji  soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Brežice, ki jo izvaja Center za socialno delo Posavje.

Ekonomska cena storitve znaša 26,50 EUR na efektivno uro, opravljeno ob delavnikih in sobotah, 37,01 EUR na efektivno uro, opravljeno ob nedeljah, 39,75 EUR na efektivno uro, opravljeno na praznik oziroma za dan, z zakonom določen kot dela prost dan. 

Subvencija Občine Brežice k ekonomski ceni storitve znaša 19,03 EUR na uro kar pomeni, da predstavlja 70% cene ure neposredne oskrbe. Subvencija iz proračuna Republike Slovenije pa znaša na mesečni ravni 1,82 EUR na efektivno uro opravljene storitve.

Ob upoštevanju subvencije Občine Brežice ter subvencije iz proračuna Republike Slovenije, znaša cena socialno varstvene storitve Pomoč na domu za uporabnika, za efektivno uro neposredne pomoči na domu 5,65 EUR ob delavnikih in sobotah, 7,91 EUR ob nedeljah in 8,48 EUR ob državnih praznikih oziroma z zakonom določenih dela prostih dneh.  

Nadomestilo za polnjenje na električnih polnilnih postajah

Na 9. redni seji so svetnice in svetniki odločali tudi o določitvi višine nadomestila za polnjenje na električnih polnilnih postajah na javnih površinah območja občine Brežice in sicer v času 180 minut polnjenja je nadomestilo določeno v višini 0,35 € / kWh z DDV. Poleg nadomestila se plača pristojbina v višini 0,50 € z DDV na posamezno polnjenje.

Občinska celostna prometna strategija

Ob koncu seje je predstavnica podjetja Savaprojekt d.d. Petra Žarn zbranim predstavila postopek priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Brežice 2025 – 2032.

Občina Brežice je svojo prvo Celostno prometno strategijo izdelala leta 2017. Zaradi poteka tega dokumenta, novih predpisov na področju celostnega prometnega načrtovanja ter sprememb na področju prostora in prometa, se je pristopilo k izdelavi nove Občinske celostne prometne strategije (OCPS) za obdobje 2025-2032. Občina je za ta namen uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva  za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ter s tem pridobila nepovratna sredstva evropske kohezije v višini 30.100 EUR za pripravo OCPS. Skladno s povabilom je bil izbran izvajalec za izdelavo OCPS podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega. Namen celostnega prometnega načrtovanja je vzpostavitev sistema za uresničevanje prometne politike v skladu s cilji trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje, socialne povezanosti in varstva okolja.

Vir: Občina Brežice

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.