Dobava pisarniškega materiala v obdobju 2024-2026

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Javno naročilo se objavlja za dobavo pisarniškega materiala za Občino Brežice ter krajevne skupnosti Občine Brežice za obdobje 3 (treh) let in sicer od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026. Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa in sicer: 
Sklop 1: Pisarniški material in papir
Sklop 2: Tonerji

Javno naročilo se financira iz proračuna Občine Brežice – proračunska postavka “00037 – Izdatki za blago in storitve« in proračunskih postavk posameznih krajevnih skupnosti.

Rok za oddajo ponudb: 11. december 2023 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 11. december 2023 ob 12.00 uri – spletni portal eJN2  

OPOZORILO: Oddaja ponudb je možna le preko portala eJN, ki od interesentov zahteva predhodno registracijo. Podrobnejša navodila najdete v spodnjem dokumentu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije..

Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN – ponudniki

 

Kontaktna oseba:

Mateja Kreačič Ajster

tel.: 07 6205 566
e-mail: 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA je dosegljiva na spletni povezavi TU (JN007841/2023-W01).

Razpisna dokumentacija – objava

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.