Občina Brežice: Programi javnih del 2024 – podaljšanje roka za prijavo

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Povabilo je odprto od 23. novembra 2023 do razdelitve sredstev. Več informacij na priloženem linku: Javna dela 2024 – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

 

Kontakti za dodatna pojasnila :

– Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Sevnica, tel. (07) 81 64 652 (Andrej Mihelin) ali andrej.mihelin@ess.gov.si

– Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje (080 20 55 ali kontaktni.center@ess.gov.si )

 

Javna dela so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti pri neprofitnih delodajalcih, ki so izvajalci programov. 

 

Za namen prijave na javno povabilo za izbor programov za leto 2024 podaljšujemo rok za predložitev ponudbe, vendar le za pridobitev izjave o obstoju javnega interesa.  Zaradi porabe sredstev iz proračunske postavke pp 00043 – javna dela, sofinanciranje programov za leto 2024 ni več mogoče. 

Rok za oddajo prijav

Povabilo je odprto od dneva objave na spletni strani,  vendar najdlje do razdelitev sredstev Zavod za zaposlovanje RS, kar je predviden končni rok za predložitev ponudbe (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne).

 

Način predložitve prijave 

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – VLOGA ZA JD 2024«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov pošiljatelja.

 

*Obvezne sestavine vloge za sofinanciranje programov javnih del na to javno povabilo so:

Obrazec – Vloga za izbor JD 2024; Izpolnjena celotna vloga, pripravljena skladno z ustreznim povabilom javnih del 2024, Zavoda RS za zaposlovanje, razen v delih, kjer jo mora izpolniti Občina Brežice kot naročnik:

  • obrazec Ponudba; obrazec Program javnega dela za leto 2024; obrazec Izjava naročnika programa javnega dela za leto 2024.

Obrazec poročilo JD 2023 – Poročilo o izvedenih programih javnih del v letu 2023, če je vlagatelj imel sofinancirane programe JD ali izražen javni interes s strani Občine Brežice v letu 2023.

 

Odpiranje vlog

Odpiranja vlog bodo vsak petek ob 10. uri v obdobju roka, zapisanega zgoraj. Odpirale se bodo vloge, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele do petka do 9.00.

 

**Dodatni obrazci za oddajo vloge na povabilo Občine Brežice:

1. Obrazec – Vloga za izbor JD 2024: Obrazec – Vloga za izbor JD 2024.doc  (PRILOGA 2)

2. Obrazec poročilo JD 2023: Obrazec -_poročilo JD 2023.doc (PRILOGA 3)

3. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz sredstev proračuna Občine Brežice: Pravilnik.pdf  (PRILOGA 4)

 

Opomba:

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse pogoje in upoštevati Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024 Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Kontaktna oseba

Jerneja Kreačič

Telefon: 07/620 55 36

E-naslov: jerneja.kreacic@brezice.si 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.