Podpisali pogodbo za obnovo Doma kulture Brežice

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan je povedal, da je Občina Brežice v zadnjih 20 letih v dvorani izvajala manjša investicijsko vzdrževalna dela, ni pa bila narejena celovita obnova. Občina je pristopila k obsežni prenovi saj obstoječa oprema ne zadostuje več za izvedbo prireditev po sodobnih standardih (npr. zastarelo ozvočenje, šibka razsvetljava, premajhen oder ne omogočajo dovolj dobre interakcije med izvajalci in poslušalci, kar vpliva na izvedbo različnih kulturnih dogodkov). Hkrati pa bo prenova omogočila boljši dostop za gibalno ovirane osebe, izvedba induktivne slušne zank pa bo  omogoča slušno prizadetim osebam udobnejše sprejemanje zvočnega dogajanja na odru.

20240527_113000.jpg

Prenovljenih prostorov se srčno veselijo predstavniki kulturnega dogajanja v občini. Vodja območne izpostave JSKD Brežice Simona Rožman Strnad je ob podpisu pogodbe dejala, da se veselijo prenove, ki bo v dvorani omogočala izvedbo prireditev, ki sedaj niso bile mogoče npr. revija pevskih zborov. »Glede na razvejenost ljubiteljske in ponudbo profesionalne kulture si zaslužimo primernejši oz. sodobnejši prostor, kar po prenovi tudi bo,«, je dodala.

O prenovi doma kulture

Občina Brežice bo do konca leta 2024 izvedla obnova objekta, ki obsega dva projekta – prizidavo vhoda in obnovo (prenovo) dvorane. Prizidava vhoda pomeni celovito preureditev vhodnega prostora doma kulture: poruši se obstoječa gradnja (vhodni prizidek z nadstrešnico, stopnice, del vhodnega podesta) , nato se izvede nova vhodna prizidave stavbe s pripadajočo zunanjo ureditvijo in dostopi za funkcionalno ovirane osebe. S predvideno prizidavo bo površina avle povečana za dobrih za 60 m².

Obnova dvorane pa zajema obnovo odra, zamenjavo vseh tlakov, oblog, stolov, vključno s prenovo elektro instalacij z razsvetljavo, ozvočenjem itd. in izvedbo asfaltiranega platoja na JV delu objekta za potrebe dostopa tovornih vozil s scenografijo. Obnovljenih bo cca 540 m2.

Projekt v celoti financira Občina Brežice in je po potrjeni investicijski dokumentaciji ocenjen na 1,6 milijona evrov. Ta znesek zajema stroške projektov, investicijske dokumentacije, nadzora, koordinatorja za varnost in največji del izvedbo GOI del. Pogodbena vrednost del obnove doma kulture znaša 1.459.226,32 evrov z ddv.

Dvorana bo zaradi del prenove po 25.6.2024 zaprta, predaja del in pridobitev uporabnega dovoljenja sta načrtovana decembra 2024.

Župan je poudaril, da so pri načrtovanju prenove sodelovali predstavniki Zveze kulturnih društev Brežice in območne izpostave JSKD, saj bodo v času prenove kulturne prireditve potekale na drugih lokacijah, od grajskega dvorišča in gradu do Mladinskega centra Brežice. Tako ustvarjalce kot obiskovalce prireditev v domu kulture je župan zaprosil za razumevanje. Dejal je, da imamo v mestu pa tudi v okoliških krajih primerne objekte za izvedbo kulturnih prireditev.

Pred svečanim podpisom pogodbe je potekal kratek kulturni program, ki so ga pripravili dijaki Gimnazije Brežice – z glasbo se je predstavil godalni kvartet s solistkama Oljo Bizjak in Neli Škofca.

20240527_110622.jpg
20240527_110501.jpg
20240527_110710.jpg
20240527_111450.jpg
20240527_111906.jpg
20240527_112328.jpg
20240527_112350.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.