Šolski »Likof« v znamenju 60-letnice izobraževanja

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Sreda, 21.02.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija

Z leve spredaj: Mojca Florjanič, Robert Zagorc, Janez Kerin, Urška Klakočar Zupančič, Barbara Smolej Fritz, Tamara Vonta in Andreja Čuk

Letošnji ’Likof’, osrednjo šolsko prireditev Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, so danes učenke in učenci, zaposleni pa tudi starši skozi nastope v krškem hramu kulture posvetili 60-letnici izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Kot je dejala častna gostja na prireditvi, predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič, si vsi otroci zaslužijo srečo, ljubezen in prihodnost: »Vesela sem, ko vidim, koliko ljudi je danes predanih temu, da za te otroke naredimo, kolikor je v naši moči in jim to omogočimo. Vsak otrok si zasluži izobraževanje, naj bo vsak otrok srečen, vesel, ljubljen, naj se vsak razvija po svojih zmožnostih, kolikor se lahko, če tudi, žal, tudi danes ni tako vsepovsod. Otroci, kakršni koli so, vsi so naši in dragoceni.«

likof 2024 sola dr. m. rostohar (55)

Z nastopa učencev

Ravnateljica šole dr. Barbara Smolej Fritz se je v uvodu navezala na razvoj izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Krškem od leta 1964 dalje (na zgodovino šolstva OŠ dr. M. Rostohar smo se obširneje navezali v članku v 15. 2. izdanem časopisu Posavski obzornik, op. p.), v nadaljevanju pa poudarila, da danes šola, ki jo obiskuje 120 učencev, deluje na treh lokacijah, zaradi česar se neizmerno veselijo in težko pričakujejo novo šolsko poslopje v starem mestnem jedru Krškega. »Z vsakim dnem pa se pred nas postavljajo novo izzivi, človeški in strokovni. Mnogokrat ni lahko soočati različnih mnenj, prepričanj, pogledov, vendar dokler se tega zavedamo in zavestno sprejemamo, razmišljamo, raziskujemo, smo na dobri poti. Šola mora biti prostor pluralnosti v vseh pogledih, tako v osebnih kot strokovnih, vendar z močnim zavedanjem in spoštovanjem obče človeških vrednot. Učencem moramo biti zgled, in z zgledom sporočati, da vsi ljubimo, da nas je vse strah, da smo jezni, veseli, želimo biti spoštovani ne glede na sposobnosti, raso, barvo kože, versko pripadnost ali spolno usmerjenost. Prihodnost je tista, na katero

likof 2024 sola dr. m. rostohar (27)

Častna gostja Urška Klakočar Zupančič

lahko vplivamo. Želimo ustvarjati šolo, ki bo znala odgovarjati na strokovne izzive v vzgoji in izobraževanju, v kontekstu novih spoznanj in družbenih sprememb. Aktivna vloga učenca, s podporo, ki jo potem potrebuje, mora biti naše osnovno vodilo na poti razvoja vsakega izmed njih. Osnovno poslanstvo šole je vzgoja in izobraževanje, vendar vidimo svojo vlogo širše: v soustvarjanju okolja, ki bo vključujoče za vse. Okolja, kjer bo vsakdo lahko po svojih močeh aktivno prispeval v dobrobit skupnosti in obenem prejel pomoč, če in ko jo bo potreboval. Odgovornost do sočloveka, narave, okolja so vrednote, ki jih želimo živeti in širiti v skupnosti. Današnjo prireditev smo pripravili z veliko mero ljubezni, premisleka, upoštevanja različnosti in nudenja podpor, da so lahko res prav vsi učenci, razen nekaterih, ki jim je bolezen to preprečila, del današnje zgodbe.«

likof 2024 sola dr. m. rostohar (66)

Uprizorjene točke bi tako vsebinsko kot izvedbeno sodile na kateri koli oder

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je vodstvu šole, šolajočim in ostalim zbranim dejal, da jubilej in prireditev pričata o veliki predanosti in plemenitem poslanstvu, ki ga opravljajo zaposleni vsak dan: »Vaša ljubezen, potrpežljivost in predanost so omogočili ne le izobraževanje, ampak tudi spodbudno okolje, v katerem so učenci lahko rasli in se razvijali v svojem tempu ob podpori strokovnega in razumevajočega kadra. Seveda, brez optimalnih prostorskih pogojev vaše delo gotovo ne bo moglo potekati v smeri, ki si jo vsi tako želite in ki so jo vaši, naši otroci zaslužijo. Zato je ena od naših prioritet izgradnja vaše nove šole. Vaša šola je prostor, kjer se spoštuje različnost in kjer se vsak posameznik počuti sprejetega in cenjenega. Iskrene čestitke ob vašem praznovanju in zahvala vsem, da ste kot kolektiv in šola v vseh teh letih vseskozi sodelovali tudi izven vaše šole, se vključevali v različne aktivnosti in tako doprinesli svoj prispevek v našo širšo lokalno skupnost.« Poleg že oemnjene častne gostje mag. Urške Klakočar Zupančič in krškega župana Kerina so se jubilejne prireditve udeležili tudi številni predstavniki institucij, ustanov, podjetij, zavodov in drugi gostje, med drugimi kostanjeviški župan Robert Zagorc, brežiška podžupanja Mojca Florjanič, vodja novomeške OE Zavoda RS za šolstvo Andreja Čuk, poslanki v DZ RS Tamara Vonta in Nataša Avšič Bogovič, občinski svetniki, člani sveta zavoda šola in drugi.

likof 2024 sola dr. m. rostohar (97)

Zaključek, ki ni požel zgolj aplavza, temveč tudi solze ganjenosti in navdušenja med obiskovalci.

Program, ki so ga izvedli nastopajoči, je bil navdušujoč in ganljiv, vanj pa so vsi vložili veliko truda, volje in veselja. Z recitalom, naslovljenim Sanjam, so ga začeli starši otrok, ki obiskujejo šolo, zatem pa so oder zapolnili s plesnimi, instrumentalnimi pevskimi in igranimi točkami z naslovi Naša šola, Sedem medvedov, Zgodba o prijateljstvu, Disko ovčke, Eva in pastirji, Zaspani Gusti, Raznoliko prijateljstvo, Sanjarna, Nočna mora in Ostani drugačen učenci na šoli izvajajočih programov z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Nastope so zaokrožili s skupnim recitalom učenci in zaposleni, ki so zapolnili prehode po dvorani in s tem še zadnjič v uradnem delu naslovili na obiskovalce sporočilo, da so upoštevanja, spoštovanja in vsega občudovanja vreden del skupnosti, celotne družbe. Po uradnem delu so povabili obiskovalce še v avlo doma, kjer so zanje pripravili tradicionalni šolski »likof«, raznolike prigrizke in slaščice.

Več utrinkov s prireditve pa v priloženi fotogaleriji.

B. M.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.