​V HESS so dosegli letni plan proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Ponedeljek, 20.11.2023    Rubrika: GOSPODARSTVO Sporočilo

Foto: arhiv PO

Hidroelektrarne družbe HESS, d.o.o. so v soboto, 18. novembra 2023, dosegle letni plan proizvodnje električne energije, ki znaša 577 GWh.

Razlogi za dobro proizvodnjo so v letošnjih zelo ugodnih hidroloških razmerah za proizvodnjo električne energije, učinkovitem planiranju proizvodnje in vzdrževanja ter zagotavljanju nemotenega in zanesljivega obratovanja naprav in opreme. Vzdrževalna dela na hidroelektrarnah so se tekom leta prilagajala hidrološkim razmeram, tako da se je zagotovilo največjo možno proizvodnjo električne energije in razpoložljive moči ter nudenje sistemskih storitev.

Hidroenergija je v Sloveniji na področju obnovljivih virov energije še vedno gonilna sila. Glede na naravne danosti gre za najbolj razširjen, v celoti še ne popolnoma uporabljen, torej razpoložljiv, zanesljiv in trajnostni vir.

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. ima na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo v slovenskem energetskem prostoru. S proizvodnjo čiste električne energije iz energije vode in sonca prispeva k doseganju zastavljenih strateških ciljev Republike Slovenije na področju energetske oskrbe, rabe obnovljivih virov energije in podnebnih vplivov, k čistejšemu okolju in nenazadnje k trajnostnemu razvoju. Ustvarja pomemben delež zelene električne energije, s čimer pripomore k prilagajanju podnebnim spremembam in samooskrbi – z energijo, vodo in hrano.

Vir: HESS

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.