Letna konferenca Združenja slovenskih častnikov Brežice

Avtor tega prispevka je Posavski obzornik. Vabljeni k branju Posavski obzornik »

Objavljeno: Torek, 02.04.2024    Rubrika: NOVICE Redakcija

Predsednik ZSČ Brežice Peter Böhm (levo) in predsednik OZSČ Jesenice – Kranjska Gora Tomaž Lavtižar sta si takoj po podpisu listine o pobratenju in sodelovanju segla v roke.

Združenje slovenskih častnikov (ZSČ) Brežice je 22. marca v Mestni hiši Brežice opravilo letošnjo konferenco, na kateri so pregledali delo in aktivnosti združenja v minulem letu, najavili načrtovane dejavnosti v letošnjem ter nekaterim najzaslužnejšim članom podelili priznanja združenja.

Brežiški častniki pobrateni z jeseniškimi oz. kranjskogorskimi

Po prihodu prapora ZSČ Brežice in slovenski himni sta najprej predsednik ZSČ Brežice Peter Böhm in predsednik OZSČ Jesenice – Kranjska Gora Tomaž Lavtižar podpisala listino o pobratenju in sodelovanju med obema organizacijama. Nato sta podpisnika podelila priznanja ZSČ Brežice. Bronasto medaljo so prejeli major Cvetko Daničič (kot poveljujoči vojašnici Cerklje ob Krki je veliko pomagal pri organizaciji strokovnih ekskurzij, kot član predsedstva ZSČ Brežice je bistveno prispeval k vsebinskemu delu organizacije, v letih 2017, 2018 in 2019 je bil v ekipi za delo z mladimi na strelišču Radna v Sevnici), Božidar Butara (član predsedstva ZSČ Brežice in zelo aktiven član strelske sekcije), stotnik Darko Udovič (kot predsednik OZVVS Brežice dobro sodeluje z brežiškimi častniki in se udeležuje strelskih tekmovanj, od lani je tudi predsednik komisije za pritožbe pri ZSČ Brežice),

DSC_8256

Navzoči na letni konferenci so potrdili vsa podana poročila.

dr. Tomaž Teropšič (sodnik na poligonu za met ročne bombe, kjer tudi sam pogosto osvaja medalje, kot član predsedstva ZSČ Brežice se redno udeležuje sestankov, za pripravo svečane akademije ob 30. obletnici ZSČ Brežice je izdal program za praporščake), Florijan Kerin (velik poznavalec in lastnik dolgo- in kratkocevnega orožja ter ljubitelj tekmovanja v športnem strelstvu, je organizator priprave strelišča in sodnik na domačih strelskih tekmovanjih, zadnji dve leti je bil zelo aktiven pri organizaciji dogodka Obrambni dan za zaključne letnike posavskih šol) ter major prof. dr. Stanislav Čuber (vrsto let opravljal funkcijo predsednika predsedstva letne konference ZSČ Brežice, med letoma 2017 in 2023 je bil aktiven član ekipe za delo z mladimi iz Posavja na strelišču Radna, kjer je mladino poučeval o pravilnem ravnanju z orožjem, je tudi redni udeleženec strelskih tekmovanj). Pisno priznanje so prejeli Dragotin Sotler (zelo aktiven pri orientacijskih pohodih in organizaciji strokovnih ekskurzij, leta 2005 tudi predsednik statutarne komisije), poročnik Janez Vogrinc (s svojim podjetjem Posavc vedno priskoči na pomoč pri organizaciji avtobusnih prevozov), Pavla Mrakić (zelo aktivna na več področjih, tudi pri spustu po Krki, uspešna članica strelske sekcije, je tudi predsednica nadzornega odbora ZSČ Brežice), Breda Videnič Kuplenik (članica predsedstva ZSČ Brežice, udeleženka dela z mladimi in na mednarodnih dogodkih). Častni znak ZSČ Brežice za sodelovanje pa je prejelo podjetje AREX d.o.o. iz Šentjerneja, ki že od leta 2015 sponzorira strelsko tekmovanje v organizaciji ZSČ Brežice s posojo orožja za nemoteno izvedbo tekmovanja.

DSC_8287

Prejemniki priznanj ZSČ Brežice s predsednikom Böhmom

Dogodek Obrambni dan za zaključne letnike posavskih šol krasi njihovo združenje

V nadaljevanju je Böhm v poročilu o delu brežiškega častniškega združenja v letu 2023 med drugim omenil, da so kot prvi v državi ob 30-letnici delovanja organizirali svečano akademijo v brežiški Viteški dvorani, izvedli strelsko tekmovanje z MK puško in metom ročne bombe ter tekmovanje za prehodni pokal REX ZERO, organizirali 7. spust po reki Krki, med letom so imeli strelske treninge in čistili orožje, kupili jakne in majice z logotipom ZSČ Brežice, na strelišču Radna so v sodelovanju s Slovensko vojsko organizirali delo z mladimi iz Posavja pod nazivom Obrambni dan za zaključne letnike posavskih šol – ta dogodek krasi njihovo združenje, saj je že kar tradicionalen in poteka že skoraj deset let, z njim je začel žal že pokojni bivši predsednik ZSČ Brežice Milko Veršec, ki je bil pionir na tem področju, na dogodku ima njihov član Florijan Kerin vedno tudi svojo stojnico, na kateri mladim predstavi orožje nekoč in danes, kar jim je zelo zanimivo. Böhm je še poudaril, da zelo dobro sodelujejo z veteransko in borčevsko organizacijo v brežiški občini. Predstavil je tudi finančno poročilo in poročilo inventurne komisije glede stanja orožja in streliva pa tudi poročilo nadzornega odbora, za katerega ga je zadolžila predsednica NO Pavla Mrakić.

DSC_8260

Nekdanjega dolgoletnega predsednika ZSČ Brežice Branka Štefana Ferka so razrešili z mesta popdredsednika združenja …

Predsednik brežiških častnikov je predstavil tudi plan dela za leto 2024. Že realiziran je nakup šestih pištol REX ZERO 2, tudi v tem letu bodo izvajali strelske treninge z MK puško in pištolo kalibra 9×19, z Zvezo slovenskih častnikov bodo 11. maja izvedli skupni dogodek streljanja z MK puško in metom šolske ročne bombe, v organizaciji ZSČ Brežice se bodo odvili še spust po reki Krki, strokovna ekskurzija, strelsko tekmovanje za pokal REX ZERO in delo z mladimi Radna 2024. Po Böhmovih besedah so orožje, ki ga že dlje časa niso uporabljali – gre predvsem za dolgocevno orožje, ker v Posavju ni primernega strelišča za to orožje –, prodali.

Ferka na mestu podpredsednika zamenjal Butara

Izglasovali so tudi razrešnico podpredsedniku Branku Štefanu Ferku, sicer dolgoletnemu predsedniku ZSČ Brežice. Na podpredsedniškem mestu ga je zamenjal Božidar Butara, poleg tega so za novega člana predsedstva izvolili Florijana Kerina. Poleg tega so spremenili oz. popravili tudi dva člena statuta združenja, in sicer so čas sklepčnosti na letnih konferencah s 30 minut znižali na 15 minut, kar je običaj na letnih skupščinah, trajanje mandata predsednika, podpredsednika, sekretarja in ostalih članov predsedstva pa so določili na štiri leta, pri čemer so lahko izvoljeni večkrat, lahko pa pred iztekom mandata odstopijo iz osebnih razlogov, kot je bolezen ipd.

DSC_8230

… nov podpredsednik brežiških častnikov pa je postal Božidar Butara (na sredini).

Delovno predsedstvo konference so sestavljali dr. Tomaž Teropšič kot predsednik ter Vinko Tuljak in Breda Videnič Kuplenik kot člana. Janez Godler je v imenu verifikacijske komisije sporočil, da se je konference udeležilo 39 od skupno 157 članov združenja.

Navzoče so ob koncu pozdravili gostje iz nekaterih ostalih častniških in veteranskih združenj – Anton Zvone Kambič iz OZSČ Bela krajina, Ivan (Ičo) Petančič iz OZSČ Novo mesto, Jožef Majcen iz OZSČ Slovenska Bistrica, Branko Slivšek iz OZSČ Krško, Darko Udovič iz OZVVS Brežice, Josip Mahović iz HČZ Samobor in Sveta Nedelja ter Tomaž Lavtižar kot član predsedstva Zveze slovenskih častnikov. Po opravljeni konferenci so se udeleženci ob pogostitvi podružili še v avli Mestne hiše.

R. R.

#povezujemoposavje

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.