Arhivi Kategorije: Občina Brežice

Obvestilo glede testiranja za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice v tednu od 5. do 9. 12. 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

5.12. 2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

6.12.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

7.12.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

8.12.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

9.12.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje testiranja s HAGT zagotavlja proračun Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pojavu simptomov oz. pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 4,50 EUR. Možno je plačilo s plačilnimi karticami in gotovinsko plačilo.

 

Rezultati testiranj:

 

Uporabnik testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo CEPLJENJE PROTI COVID-19 IN SEZONSKI GRIPI v sredo, 7. 12. 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Cepljenje proti COVID-19 se bo izvajalo:

  • s cepivom COVID-19 Vaccine COMIRNATY (PFIZER) suspenzija za injiciranje;

 

  • cepivom COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5 (PFIZER) disperzija za injiciranje. Cepivo je registrirano le za poživitvene odmerke, za cepljenje oseb starih 12 let in več, ki so bile pred tem cepljene vsaj z osnovno shemo cepljenja. Priporočeni presledek med osnovnim cepljenjem in cepljenjem s Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 je vsaj tri mesece.

Na cepljenje prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebno izkaznico.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

V petek, 2. 12. 2022, ob 6. uri sprostitev prometa na državni cesti Čatež ob Savi – Krška vas

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Potek del na projektu

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Velja za vse odseka da se dela polaganja cevovoda bližajo končnemu stanju. Položilo se je že cca 24 km cevovoda od 38 km  predvidenega. Izvajalec sproti izdeluje revizijske jaške, hišne priključke skladno z napredovanjem del.

Vsak uspešno izveden odsek vodovoda se tlačno preizkusi da se zagotovi ustrezna vodotesnost sistema. V začetku naslednjega leta se bodo pričela dela gradnje objektov na vseh predvidenih lokacijah.

Letošnji cilj je položiti čim več metrov cevovoda, zagotoviti vodotesnost in sanirati vozišča, kjer je to potrebno oz. predvideno, da se lahko z drugim letom prične izvedba objektov.

 

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Razpis za priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Predlagatelji za podelitev priznanj in odličij so lahko kulturna društva in ZKD, krajevne in druge organizacije, ustanove in posamezniki.

Predloge na predpisanem obrazcu pošljite v pisni in elektronski obliki na Zvezo kulturnih društev Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 3, 8250 Brežice oziroma po elektronski pošti na naslov , do petka, 13. januarja 2023, s pripisom »Razpis za priznanja in odličja ZKD«.

Obravnavani bodo pravočasno prispeli predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem iz pravilnika in bodo vsebovali temeljito in objavljivo predstavitev osebe ali organizacije, na katero se predlog nanaša.

O prejemnikih priznanj in odličij bo odločala komisija, sestavljena iz članov upravnega odbora ZKD Brežice in treh zunanjih članov iz družbeno-kulturnega življenja občine Brežice.

Predlagatelji in prejemniki bodo o sklepu obveščeni do 25. januarja 2023, priznanja in odličja pa bodo podeljena na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, 6. 2. 2023.

Vabljeni, da v svojem okolju prepoznate posameznike, društva in organizacije, ki pomembno prispevajo k bogati kulturni podobi občine Brežice in širše.

ZKD_Razpis za priznanja in odličja 2022.pdf

razpis-priznanja-in-odlicja-zkdb-2022_obrazec prijava.doc

pravilnik-o-podeljevanju-priznanj-in-odlicij-zkd-brezice.doc

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Brezplačen ogled Vodovodnega stolpa podaljšan do konca leta

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Vodovodni stolp je odprt od torka do nedelje med 11. in 16. uro. Ogled je voden in možen zgolj ob predhodni rezervaciji, ki jo opravite na recepciji Posavskega muzeja Brežice.

Brezplačne vstopnice prevzamete z osebnim dokumentom v času odprtja muzeja in sicer od torka do sobote med 10. in 16. uro ter v nedeljo med 13. in 16. uro.

Vabljeni!

317090048_5555444704525246_6901832790722655055_n

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obnova lokalne ceste Cerklje – Črešnjice se bo nadaljevala z ureditvijo večnamenske poti

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Župan Ivan Molan o projektu

Pogodbena vrednost izvedbenih del za ti dve fazi znaša dobrih 563.000 evrov. Projekt sofinancira ministrstvo za obrambo v višini 356.000 evrov, občina pa 207.000 evrov. Izvajalec del je v postopku javnega naročanja izbrano podjetje KOP Brežice, d.d.. Večina del bo zaključenih do konca leta 2022, rok za dokončanje vseh del pa je 30. 4. 2023.

DSC_4835.JPG

Nadaljevanje projekta z ureditvijo večnamenske poti ob cesti Cerklje ob Krki-Črešnjice

Občina Brežice bo ob zaključku projekta obnove lokalne ceste  Črešnjice-Cerklje in gradnje pločnika v Cerkljah ob Krki začela s pripravo na izvedbo zaključnih dveh faz, ki obsegata ureditev večnamenske poti z javno razsvetljavo ob obnovljeni lokalni cesti med Cerkljami ob Krki in Črešnjicami ter rekonstrukcija ceste od centra Črešnjic proti Hrastju. Na to, kdaj bo občina lahko uresničila zadnji dve fazi projekta (obnova ceste Črešnjice-Hrastje in izvedba večnamenske poti), bo pomembno vplivala pripravljenost za sodelovanje lastnikov zemljišč, čez katere bo potekal projekt večnamenske poti in razpoložljivost sredstev v proračunu ter sredstev sofinanciranja. 

V 2022 je bila glede na projektantsko oceno celotne investicije (skoraj 1 milijon evrov) sprejeta odločitev, da se najprej izvedeta obstoječi fazi projekta (obnova lokalne ceste v dolžini 720 m in obnova ceste ter izvedba pločnika z javno razsvetljavo v naselju v dolžini 180 m), ki sta bili del dogovora za sofinanciranja z ministrstvom za obrambo in kjer so bile urejene lastniške zadeve ter v okvirih razpoložljivih sredstev.

Črešnjice križišče.jpg

V 2020 s pomočjo državnih sredstev že uredili križišče v Črešnjicah

V 2020  je Občina Brežice zaključila projekt ureditev križišča v Črešnjicah, za katero je sredstva poleg občine prispevalo tudi ministrstvo za obrambo v skladu z dogovorom. Približno 420.000 evrov vredno investicije je ministrstvo takrat sofinanciralo v višini 300.000 evrov,  120.000 evrov pa je prispevala Občina Brežice. Urejanje križišča in ostalih ureditev, ki so namenjen predvsem izboljšanju prometne varnosti v središču naselja, je potekalo med septembrom 2019 in majem 2020. Projekt je poleg ureditve križišča, postavitve dveh avtobusnih postajališč, pločnika in javne razsvetljave dodatno uredil tudi dotrajana cesto proti Cerkljam ob Krki z namenom izboljšanja prometne varnosti.  Na pobudo krajanov in ob ugotovitvi, da je cesta Črešnjice–Cerklje ob Krki dotrajana in zato manj varna za promet, je občina sanirala tudi del ceste v dolžini dobrih 200 m, ki vodi od središča Črešnjic proti Cerkljam ob Krki. Zgrajen je bil tudi pločnik in urejena javna razsvetljava.

 

Predstavitev projekta po fazah

4 fazni projekt Obnove LC Črešnjice - Cerklje ob Krki.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Brežice, moje praznično mesto 2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

Za uvod v dogodke v sklopu »Brežice, moje praznično mesto« 2022, vas  že v soboto, 3. decembra, vabimo na veliki decembrski koncert Nine Pušlar, v nedeljo, 4. decembra pa obiščite Praznični rokodelski sejem s tržnico ter ustvarjalnico in obiskom Dobrega moža v Posavskem muzeju Brežice.

zptmbre_moje-praznicno-mesto_22_12-03-nina-puslar__web-420x280_1.0.0.jpg

 
V soboto,  10. decembra, brezplačno zadrsajte na Otvoritvi drsališča na prostem in animacijami na ledu pred Športno dvorano Brežice, najmlajši pa zagotovo ne smejo zamuditi brezplačne otroške predstave »Božič na strehi« in prihoda Božička, ki bo v četrtek, 15. decembra, v dvorani Mladinskega centra Brežice.

Tudi plesali bomo, saj se v soboto, 17. decembra, v Mladinskem centru obeta vroč plesno-glasbeni »Xmas latino party« z DJ-jema Pando in Gašperjem. Plesali bomo salso, ki vsakemu požene kri po žilah in bachato.

Priložnost za poldrugo uro smeha bo v družbi Uroša Kuzmana in Aleša Novaka v Stand up komediji »Mali otroci, veliki problemi«, ki bo v nedeljo, 18. decembra, v Mladinskem centru Brežice.

V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice bo v petek,  30. decembra, tradicionalni, že 8. Gala novoletni koncert odličnih posavskih glasbenikov Janka Volčanška in Mateje Arnež Volčanšek z gosti, pestro pa bo zadnje dni letošnjega leta tudi na ulici starega mestnega jedra.

V petek, 30. decembra bomo pričarali tudi praznično vzdušje za najmlajše, z otroško predstavo in prihodom Dedka Mraza ter se za najdaljšo noč v letu ogreli s Skupino Gadi in DJ-jem v ogrevanem šotoru.
 
Kot se spodobi bomo leto 2022 zaključili v družbi bližnjih in prijateljev ter novo leto 2023 pričakali na ulici in v ritmih skupine The Rafters, na čelu z Robertom Petanom, posavskim kantavtorjem, ki je poleg tega, da je odličen glasbenik, tudi mojster besed in komičnih nastopov.
 
Živahno in praznično bo, za vse okuse in generacije, zato vabljeni v Brežice.

zptmbre_moje-praznicno-mesto_22_program__b1_1.0.0.jpg

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo o popolni zapori ceste Krška vas – Čatež ob Savi

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

OBVOZ:
Brežice-Spodnja Pohanca-Krško-Malo Mraševo-Krška vas in obratno.
Vsem uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Obvoz-Krizaj-Catez-ob-Savi__FitWzk4MCw5ODAsImFmYmQ0M2Q3NGUiXQ

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.

Obvestilo glede testiranja za uporabnike storitev Zdravstvenega doma Brežice v tednu od 28.11. do 2.12.2022

Avtor tega prispevka je Občina Brežice. Vabljeni k branju Občina Brežice »

 

Datum

Vrsta testiranja

Čas testiranja

Lokacija

PONEDELJEK,

28.11. 2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

TOREK,

29.11.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

SREDA,

30.11.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

ČETRTEK,

1.12.2022

 

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

PETEK,

2.12.2022

Potrditveno HAG testiranje/testiranje za prekinitev izolacije, testiranje po napotilu zdravnika in samoplačniško testiranje

12.00 – 12.30

 zabojnik za stavbo zdravstvenega doma

 

Sredstva za izvajanje testiranja s HAGT zagotavlja proračun Republike Slovenije le za:

  • osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAGT (fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki);
  • osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pojavu simptomov oz. pozitivnem testu (HAG ali PCR). Oseba mora pred testiranjem s HAGT na vpogled predložiti dokazilo o pozitivnem testu HAG ali PCR. Če je HAGT 7. dan pozitiven, oseba nadaljuje z izolacijo in lahko ponovi testiranje HAG do konca 10. dneva.

Testiranje HAGT se za druge posameznike izvaja samoplačniško. Cena HAGT je 4,50 EUR. Možno je plačilo s plačilnimi karticami in gotovinsko plačilo.

 

Rezultati testiranj:

 

Uporabnik testiranj prejmete rezultate testiranja na posredovano mobilno številko od Nacionalnega sistema obveščanja. V kolikor potrebujete pisni izvid brisa ali imate tuje mobilne številke, za pisni izvid brisa predhodno zaprosite na elektronski naslov: mnozicno@zd-brezice.si.

 

Želite brati takšne novice na vašem Kindlu? Slovenske Kindle novice vam dostavimo 3x v dnevu, vsak dan, prvi mesec popolnoma brezplačno, potem pa le 1 EUR na mesec. Obiščite Kindle Slovenija in naročite svoje Kindle časopise in revije že danes.